گزارش 93 ایرج مصداقی

 

ایرج مصداقی - تابستان 93

واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار توتالیتاریستی مسعود رجوی

نگاهی به واکنشها و برخوردهای رهبری مجاهدین و مریدان حل شده در وی، در برابر »گزارش 93« و تحولات یک ساله گذشته  1392/1393

توضیح:

بیش ا یک سال ازانتشار »گزارش ۲۹« یا »نامه سرگشاده به مسعود رجوی« میگذرد. همانطور که انتظار میرفت این »گزارش« واکنشهای مختلفی را برانگیخت.

http://www.pezhvakeiran.com/gozaresh92.html

گزارش حاضر در کادر بیان یک تجربه ی غم انگیز و دردناک،پاسخی جامع به تمام زشتیهایی است که رهبری عقیدتی مجاهدین و وابستگانش در یک سال گذشته و در واکنش به »گزارش ۲۹« مرتکب شده اند.

این گزارش را در فروردین 1393 نوشتم و قصد داشتم آن را به مناسبت سالگرد انتشار »گزارش 92« در اردیبهشت ماه انتشار دهم. اما از آنجایی که مسئولان مجاهدین مدعی شدند: »گردهمایی 27 ژوئن«، مصادف با ۶ تیرماه 1393 این سا مان درپاریس » تاثیر مرگبار و خفه کننده ای برای خمینی و ازناب ]اذناب[ دیر و دور و اخیرش دارد«، تصیمیم گرفتم تا روشن شدن »تأثیر مرگبار و خفه کننده« ی این گردهمایی منتظر شوم تا مبادا این گزارش از »تأثیرات« این »رویداد بزرگ« و »خیر عظیم« سالانه که به خاطر برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال و شرکت تیم ملی فوتبال ایران در این دوره از مسابقات، ده روز به تعویق افتاده، بکاهد.

گردهمایی سالانه ای که مسعود رجوی از سال 2003 با تغییر تقویم »مقاومت« و جایگزینی 17 ژوئن، روز دستگیری مریم رجوی درپاریس به جای 30 خرداد )20 ژوئن(، رو زشهدا و زندانیان سیاسی و آغازمقاومت سراسری مسلحانه، با برگزاری آن میکوشد در اذهان هوادارانش جا بیاندا د که اهمیت این روز و دستگیری مریم رجوی، از آغاز سرکوب تمام عیار خمینی و شروع مقاومت مسلحانه و آنهمه جانفشانی و پایمردی و مقاومت مهمتر و تعیین کننده تر بوده است.

اگر پیامبراسلام پس از پیروز یهای اولیه، برای آن که توجه مسلمین را به مکه و دژ مستحکم و پایگاه اصلی »کفار« و دشمنان جلب کند و فتح آن را در دستور کار خود قرار دهد قبله مسلمین را ا زبیت المقدس به مکه تغییر داد، مسعود رجوی با به بن بست رسیدن استراتژی ارتش آ زادی بخش و شکست تئوری جنگ آ زادی بخش نوین، این جایگزینی را انجام داد که ایام آن تغییر نگاه ا زتحولات داخلی به خارجی است و به همین دلیل کلیه ی مدعوین و سخنرانان این گردهمایی، خارجی و به ویژه آمریکایی هستند. خوش بختانه تأخیر در انتشار این »گزارش«، موجب غنی تر شدن آن و افزودن تحولات اخیر به مجموعه ی قبلی شد. 

 

داونلود "گزارش 93" با فرمات  PDF