پ05282020

Last updateچ, 27 می 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار گزارشات مروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن

مروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن

Ebrahim Khodabandeh 2015حدود ۶۰ الی ۷۰ سال است که پدیده ای با عنوان “کنترل ذهن مخرب فرقه ای” نظر دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی و همچنین روانشناسان را به خود جلب کرده است. امروزه این پدیده به “تهدید اصلی هزاره سوم” معروف است که بزرگترین آسیب اجتماعی، بسا فراتر از اعتیاد، شناخته میشود. در این مجموعه مقالات به بررسی تعدادی از فرقه های مخرب کنترل ذهن و کارکرد آنان و نحوه مانیپولاسیون ذهن به عنوان نمونه پرداخته میشود:


 

منبع: http://iran-interlink.org

 

لینک به بخش اول:

مروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن (۱)

لینک به بخش دوم:

مروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن (۲)