ج07102020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار گزارشات سخنرانی خانمها حمیرامحمدنژاد، زهرامعینی وبتول سلطانی درنشست جداشدگان فرقۀ رجوی در پاریس

سخنرانی خانمها حمیرامحمدنژاد، زهرامعینی وبتول سلطانی درنشست جداشدگان فرقۀ رجوی در پاریس

سخنرانی خانمها حمیرامحمدنژاد، زهرامعینی وبتول سلطانی ازانجمن زنان آلمان در نشست افشاگرانه جداشدگان فرقۀ رجوی در پاریس درباره نقض حقوق بشر وافشای ماهیت تروریستی فرقه

 

سخنرانی خانمها حمیرامحمدنژاد
زهرامعینی
وبتول سلطانی
ازانجمن زنان آلمان
در نشست افشاگرانه جداشدگان فرقۀ رجوی در پاریس درباره نقض حقوق بشر وافشای ماهیت تروریستی فرقه
کانون آوا - پاریس - اول ژوییه 2017 - 10 تیرماه 1396
اعضای جداشده از فرقۀ رجوی در یک نشست با سخنرانی گروهی از اعضا و مسئولین قدیمی این فرقه از جمله از شورای رهبری آن به بیان مشاهدات و تجارب خودشان از دورانی که در تشکیلات این فرقه بودند، باذکر موارد زیادی از نقض حقوق بشر دردرون تشکیلات ، ادامه فعالیتهای تروریستی این فرقه و همچنین افشای شوی مریم قجر با شرکت نمایندگانی از اربابان منطقه ای و امپریالیستش گروه موسوم به سازمان مجاهدین خلق پرداختند.

HomMOBat