ی01262020

Last updateش, 25 ژانویه 2020 4pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار گزارشات دویست و سه نفر از افراد بالای فرقه رجوی از لیبرتی به آلبانی منتقل می شوند

دویست و سه نفر از افراد بالای فرقه رجوی از لیبرتی به آلبانی منتقل می شوند

 

گزارش های رسیده حاکی از این است که تعدادی از اعضای شورای رهبری ، معاونین ستاد، فرماندهان فرقه رجوی طی روزهای آینده عراق را به مقصد تیرانا ترک می کنند. طی دو سال گذشته چندین گروه از اعضائ فرقه رجوی به البانی منتقل شده اند . پذیرش این افراد بدنبال توافق میان سازمان ملل و دولت آلبانی برای اعطای پناهندگی به اعضای این گروه صورت گرفته است.


 

 

منبع سایت انجمن نجات | شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴

تعداد 203 نفر از افراد رده بالای فرقه رجوی از لیبرتی به آلبانی منتقل می شوند.
گزارش های رسیده حاکی از این است که تعدادی از اعضای شورای رهبری ، معاونین ستاد، فرماندهان فرقه رجوی طی روزهای آینده عراق را به مقصد تیرانا ترک می کنند.
طی دو سال گذشته چندین گروه از اعضائ فرقه رجوی به البانی منتقل شده اند . پذیرش این افراد بدنبال توافق میان سازمان ملل و دولت آلبانی برای اعطای پناهندگی به اعضای این گروه صورت گرفته است.
بسیاری از اعضای منتقل شده به کشور آلبانی؛ خارج از فشارها و مناسبات فرقه گرایانه مجاهدین، نارضایتی خود را از این گروه اعلام کردند و زندگی آزادی را شروع نمودند.