پژوهش دررابطه با هویت،ساختارسازمان مجاهدین ازآغازتاسیس تا….قسمت سوم

تشکیل گروه روستا درواقع انقلاب چین سر مشق این مسله بود که و باعث شد که این گروه تشکیل شود . تحقیق کنند که ایا روستا های ایران آن شرایط روستاهای چین را دارد که بخواهند حرکتی مانند مائو در ایران انجام بدهند . که در جمعبندی نهائی به این نتیجه رسیدند که روستا های ایران به هیچ وجه شرایط سیاسی ، اجتماعی روستاهای چین را ندارد . یک سیستم فئودالیته ای هست که به هیچ وجه قابل اتکا نیست

محمد کرمی ـ وبلاگ عیاران ـ پنچشنبه 22 اکتبر 2015

پژوهش در رابطه با هویت، ساختار سازمان مجاهدین از آغاز تاسیس تا ....ـ قسمت سوم

سازماندهی کار سازمان :
تشکیل گروه سیاسی :
در تکیمل مطالعات سیاسی و بدنبال تشکیل گروه ایدئولوژیک ، گروه سیاسی ایجاد شد که سعید محسن در راس آن قرار گرفت . مسئولیت گروه سیاسی تدوین مقالات و جمعبندی دیدگاهای سیاسی سازمان بود. علاوه بر جزوه مبارزه چیست به قلم عبدی ، سعید محسن مقاله های آموزشی در مورد مبارزه نوشت که از دستاورد های گروه سیاسی است .همچنین تحلیل های سیاسی کشور و منطقه و بین المللی ، چرا کشور های فقیر نتوانستد از زیر فقر بیرون بیایند …
تشکیل گروه کارگری :
این گروه در سال 1348 به منظور کار و فعالیت در میان کارگران وجذب آنها به وجود آمد. مرکب از سه یا چهار نفر بود. که تحت مسئولیت ناصر صادق کار می کردند . گروه وظیفه داشت گزارشها و تحلیل هایی درباره کارگران ایران و همچنین شیوه کار با کارگران را تهیه کرده ، در اختیار سازمان قرار بدهد.این گروه مدت زیادی نتوانست دوام بیاورد از هم پاشید بخصوص در برخورد با کارگران و جذب آنها کاملا ناموق بود .نتوانست کمترین جا پائی در میان کارگران پیدا کند.
تشکیل گروه روحانیت :
این گروه نیز در سال 1348 با مسئولیت محمد حنیف نژاد و عضویت دو سه نفر دیگر از جمله احمد رضائی و مصطفی جوان خوشدل بوجود آمد . گروه روحانیت علاوه بر مسئولیت برخورد و ارتباط با روحانیون مبارز برعهده داشت ، وظیفه ارتباط با بازاری های فعال و مبارز را نیز بعهده داشت. ارتباط با بازار عمدتا توسط احمد رضائی صورت می گرفت .
تشکیل گروه مطالعات روستائی :
گروه روستا با مسئولیت عبدالرسول مشکین فام در سال 1348 تشکیل شد. هدف این گروه ارزیابی دقیق از وضعیت روستا ها ، روشن کردن بافت اقتصادی – اجتماعی روستا و نهایت مشخص کردن مناسبات اقتصادی مسلط بر جامعه بود . در واقع انقلاب چین سر مشق این مسله بود که و باعث شد که این گروه تشکیل شود . تحقیق کنند که ایا روستا های ایران آن شرایط روستاهای چین را دارد که بخواهند حرکتی مانند مائو در ایران انجام بدهند . که در جمعبندی نهائی به این نتیجه رسیدند که روستا های ایران به هیچ وجه شرایط سیاسی ، اجتماعی روستاهای چین را ندارد . یک سیستم فئودالیته ای هست که به هیچ وجه قابل اتکا نیست .که نتیجه تحقیقات جزواتی تحت عنوان تحلیل روستایی در اختیار تشکیلات قرار داده شد که بعد ها در تدوین استراتژی مورد توجه قرار گرفت.
گروه اطلاعات وامنیت:
در سال 1349 تشکیل شد که هدف آن جمع اوری اطلاعات از عناصر ومهره های رژیم وبخصوص ساواک ، تاسیسات مهم بود . درجه بندی این اطلاعات و در نهایت استفاده آن در شرایط نظامی بود که بعد از 1350 سازمان وارد عمل نظامی شد . مسئول این گروه ابتدا با اصغر بدیع زادگان بود و سپس با محمود عسگری زاده قرار داشت . یکی از علل مهم تشکیل این گروه امکانی بود که ناصر سماواتی در نفوذ به مرکز ساواک در باغ مهران پیدا کرد. به دلیل شغلش که در وزارت آب و برق کار میکرد .به ادعای خود سازمان تاقبل از ضربه شهریور 50 موفق شدن بیش از 2000 نفر از عوامل مهم ساواک و مهره های رژیم را به طور کامل و دقیق شناسائی کند.
بخش ارتباطات با خارج کشور:
این بخش که در پائیز سال 1348 شکل گرفت مسئولیت آن با حسین احمدی روحانی بود که همان سال با سازمان آزادیبخش فلسطین ( الفتح ) برقرار شد . این تماس¬ها به خاطر تامین آموزش نظامی افراد سازمان بود. ملاقاتی دیگر در پائیز سال 1348 در پاریس بود . مجددا در فروردین سال 1349 د ر قطر ملاقاتی داشتند . که این بار اکیپ اعزامی عبارت بودند : حسن روحانی – عبدالرسول مشگین فام و فتح الله خامنه ای صورت گرفت. هر دو این تماس ها زمینه را برای ملاقات و مذکرات نهایی با هیات نمایندگی سازمان الفتح در بهار همین سال در امان پایتخت اردن فراهم آورد ، که توسط – اصغر بد یع زادگان -فتح الله خامنه ای- تراب حق شناس – رسول مشگین فام- لطفعلی بهپور و مسعود رجوی انجام شد. فعالیت خارج از کشور سازمان را باید به طور عمده در فرستادن افراد مورد نظر سازمان به اردوگاه¬های فلسطین و فعالیت¬های تدارکاتی مربوط به این مساله تامین آموزش این افراد، تامین و ارسال میزان محدودی سلاح و مهمات(که عمدتا توسط فلسطینی¬ها فراهم می¬شد) تماس با برخی از سفارتخانه¬ها (چین، الجزایر، و کوبا) در فرانسه و بلاخره فعالیت¬های مربوط به جریان آزادی زندانیان دوبی و مسائل مربوط به آن خلاصه کرد لیست اسامی تعدادی از افرادی که برای اموزش به پایگاه الفتح رفته اند.
پس ازتوافق های انجام شده که قرار شده بود نفرات سازمان به دوبی قطر بروند و از آنجا به لبنان و اردن پایگاه های الفتح بروند. د رکل سازمان موفق شد چندین اکیپ برای آموزش به ارودگاه های الفتح نفراتش را بفرستد. یک اکیپ شش نفره به خاطر سهل انگاری های نفرات باعث شدن که در مرداد ماه 1349 در دوبی دستگیر بشوند که عبارت بودند از: موسی خیابانی – سید جلیل احمدیان – محسن نجات حسینی – محمود شامخی – حسین خوشرو و کاظم شفیعا دستگیر شدند ( برای اطلاعات بیشتر از این ماجرا ، کتاب بر فراز خلیج نوشته اقای محسن نجات حسینی مرا جعه شود )
تمامی کار ها و آموزش سازمان تعطیل شد تماما بیسج شدند برای حل این مسله که اگر این افردا به ایران فرستاده می شدند این سازمان مخفی لو میرفت .سازمان برای ازادی افراد دستگیر شده در سال 1349 وارد جریان هواپیماربائی می شود که مسئولیت این عملیات با حسن روحانی و اعضای تیم عبدالرسول مشگین فام و سید محمد سادات دربند اجرا شد.در تاریخ 1348/08 /18 قرار بود این 6 زندانی از دوبی تحویل مقامات ایرانی در بندر عباس داده شوند که هواپیما را درفضای دوبی ربودند به عراق بردند و پس از مدتی در عراق تحت بازجوئی و شکنجه بودند، با دخالت مسئولین الفتح در تاریخ 25 / 10 / 1349 همه 9 نفر آزاد شدند و روانه اردوگاه الفتح شدند پس از حل موافقیت امیز این مسله آزاد سازی نفرات ، فرستادن نفرات برای اموزش نظامی ادامه داشت که در بین این افراد مسعود رجوی هم دیده میشود. در کل نزدیک 90 نفر ا ز اعضا سازمان در اردوگاه های الفتح دوره های آموزش چریکی دیدند. مقدار زیادی سلاح های سبک مهمات و مواد منفجره توانستند وارد ایران بکنند . آخرین نفری که داشت از لبنان با خود سلاح ومهمات برای ایران می آورد اقای محسن نجات بخش بود که دستگیر شدند که به طور مفصل در کتاب بر فراز خلیج شرح دستگیری را توضیح داده اند…..

ادامه دارد

منبع : وبلاگ عیاران