ی07122020

Last updateش, 11 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار مصاحبه ها بحث و گفتگو پیرامون دخالتهای تروریستی فرقۀ رجوی در امور عراق

بحث و گفتگو پیرامون دخالتهای تروریستی فرقۀ رجوی در امور عراق

میز گرد با شرکت آقایان داوود باقروند ارشد، قربانعلی حسین نژاد و عیسی آزاده ـ از اعضای قدیمی و مسئولان سازمان مجاهدین.

پیوند رهایی ـ پنچشنبه16آپریل2015

میز گرد با شرکت آقایان داوود باقروند ارشد، قربانعلی حسین نژاد و عیسی آزاده ـ از اعضای قدیمی و مسئولان سازمان مجاهدین

به عنوان صدای دیگر از یک ایران آزاد ،ضروری دیدیم که با توجه به میزان گسترش بسیار جدی تروریسم و این تهدید که الان بصورت روزانه جامعه جهانی را تهدید میکند میزگردی داشته باشیم و افکار عمومی را نسبت به خطر فرقه ها و نقش کلیدی آنها در تروریسم و گسترش آن با تجاربی که ما داشتیم و مشاهدات عینی خودمان آگاه کنیم

https://www.youtube.com/watch?t=4685&v=P3q3dF9PcjE

منبع : پیوند رهایی