ش12072019

Last updateش, 07 دسامبر 2019 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار مصاحبه ها روشنگری در رابطه جاسوس ها و خبر چین های فرقه رجوی در البانی

روشنگری در رابطه جاسوس ها و خبر چین های فرقه رجوی در البانی

هدف ازتشکیل تیم های جاسوسی در البانی…نفوذ به کمپین خانواده ها ..بتوانند در تشکل های که افراد جدا شده نفود کند . این تشکل ها را متلاشی کنند و نگذارند افراد جدا شده سروسامان بگیرند . …در این رابطه مشروح و با اسامی و عمل کرد افراد نفوذ توضیح داده شده است…

 

 

روشنگری در رابطه جاسوس ها و خبر چین های فرقه رجوی در البانی

وبلاگ عیاران - محمد کرمی -منتشرشده در  بدست  | 

پس از انکه کل فرقه رجوی از عراق خارج شدند و در البانی مستقر شدند. فرقه رجوی به شدت در تکاپو بود بتواند درکمپین خانواده ها که در ایران تشکیل شده است نفوذ کنند ، بدنبال این بودند که بتوانند خط و مشی های بعدی کمپین خانواده ها را در بیاورند.در ثانی به دنبال ان بودند که بتوانند این کمپین را متلاشی کنند .
– هدف دوم ازتشکیل تیم های جاسوسی در البانی ، این بود که بتوانند در تشکل های که افراد جدا شده نفود کند . این تشکل ها را متلاشی کنند و نگذارند افراد جدا شده سروسامان بگیرند .
در این مصاحبه به طور مشروح با اسامی جاسوس ها که تلاش کرده بودند به کمپین خا نواده ها نفوذ کنند و تخلیه اطلاعاتی کنند و در البانی جاسوسی کنند به طور مفصل توضیح داده شده است . امیدوارم که در روز های اینده فرصتی باشد که این مصاحبه را از گفتاری به نوشتاری تبدیل کنم .
لینک مصاحبه ضمیمه می باشد .

Karami sorbi fertig