گفتگوی ایران مصداقی با سعید بهبهانی در تلویزیون میهن

فکر نمی کنم شما هیچ کیس را در آپوزیسیون ایران پیدا کنید که باندازه من مصاحبه کرده باشد. باندازه من علیه رژیم صحبت کرده باشد و علیه رژیم موضع گیری کرده باشد. میبینید که مسعود رجوی خودش را “حقیر” خواند در نامه اش به جانیان رژیم و البته این مکتوب هست و سند هم هست

ایرج مصداقی ـ مصاحبه با سعید بهبهانی در تلویزیون میهن ـ شنبه 16 مای 2015

آینده نظام و نقش اپوزیسیون آن در گفت و گو با ایرج مصداقی

سعید بهبهانی در برنامه روزانه خود در تلویزیون میهن گفت و گوئی دارد با ایرج مصداقی (از ۱:۰۹:۱۰ به بعد مربوط به مجاهدین خلق)

… مجاهدین هر چه از ایران و ایرنی دورتر میشوند و هرچه از مردم ایران دورتر میشوند، هر چه از امکان بدست آوردن حمایت مردم ایران دورتر میشوند. هر چه تحلیل میروند بلحاظ درونی. هرچه با بحران بیشتری بلحاظ درونی مواجه میشوند. به زرق و برق بیرونی بیشتر می افزایند. شما چند چیز را مقایسه کنید. این مراسمی که مجاهدین در خارج از کشور میگذارند و این هزینه هایی را که می کنند و این زرق و برقی که دارد، در زمانی که دارای ارتشی بودند در عراقی که دوران صدام حسین بود بالاخره و علی الظاهر یک قدرتی داشتند، این کارها را نداشتند و نمی کردند و یا خیلی کمتر بود. ولی درست در زمانی که آنها را از دست میدهند به زرق و برق این طرف می افزایند. چرا؟ چون آن واقعیت را میخواهد بپوشاند. این یک بخش.


https://www.youtube.com/watch?v=gVIU1Gf-cGM&feature=youtu.be

ببینید درست در همین دوسالی که آقای روحانی، آقای قصیم و بعدا شاهپور باستان سیر و کسان دیگری از شورای ملی مقاومت کناره گیری کردند. اینها دو تن از روئسای کمیسیونها هستند. و تا از شخصیت های واقعا مستقل عضو شورا را اگر میخواستی ببینی، همین دو نفر بودند. خوب جدا شدند. ضربه بسیار بسیار سنگینی بود. حال در چنین شرایطی شما بروید فیلم های سه سال پیش یا چهار سال پیش شورای ملی مقاومت را ببینید و بعد فیلم های پارسال و امسال را هم ببینید. اگر به چهره های اعضا نگاه کنید فرتوت، فرسوده، گرد ناامیدی بر چهره هاست ولی طرف دیگر زرق و برق همانجا را هم می بینید…

منبع : تلویزیون میهن

***

پشت ماجرای فروش زندان اوین توسط قالیباف در گفت و گو با ایرج مصداقی

سعید بهبهانی در برنامه روزانه خود در تلویزیون میهن گفت و گوئی دارد با ایرج مصداقی (از ۱:۲۵:۰۰ به بعد مربوط به مجاهدین خلق ) 


https://www.youtube.com/watch?v=gVIU1Gf-cGM&feature=youtu.be

بهبهانی: متشکرم از شما. عرضم به حضور شما که قول میدهم این دیگر آخرین سوالم باشد. یکی دو تا کامنت هست زیر ویدئوهای شما. مطمئنا شما این کامنت ها را دیده اید یا و شاید هم نه. مثلا یکی میگوید “ایرج مصداقی  همه تلاشش برای حفظ نظام آخوندی است. او در مورد همه چیز حرف میزند بجز نابودی نظام جمهوری اسلامی”. شما چه پاسخی به این آدمها دارید؟ 
مصداقی: اولا که مشخص است چه کسانی اینها را میگویند. از ادبیاتشان هم مشخص است که اینها مجاهدین هستند که هیچ حرمتی هم برای واقعیت و حقیقت قائل نیستند. اگر اینطور ببینیم که مسعود رجوی بعنوان یک فریبکار و کسی است که بزرگترین خیانت را در حق بهترین نسل ایرانیان. نسل بر آمده از انقلاب ضد سلطنتی را مرتکب شده، و یک نسل را به قربانگاه برده و تتمه آن را هم به همین وضعیتی که شما می بینید به دروغ و تزویر و ریا و پستی و رذالت کشانده، خوب خیلی واضح است و لازم نیست که آدم پاسخگوی اینها باشد یا جوابی به این اراجیف بدهد. فکر نمی کنم شما هیچ کیس را در آپوزیسیون ایران پیدا کنید که باندازه من  مصاحبه کرده باشد. باندازه من علیه رژیم صحبت کرده باشد و علیه رژیم موضع گیری کرده باشد. میبینید که مسعود رجوی خودش را “حقیر” خواند در نامه اش به جانیان رژیم و البته این مکتوب هست و سند هم هست