ورود 500 عضو سازمان مجاهدین خلق به آلبانی تا کنون

منابع آگاه در پایتخت فرانسه به الصباح الجدید گفتند که یک مشکل یا طوفانی سیاسی در آلبانی در حال شکل گرفتن می باشد زیرا سازمان مجاهدین خلق می خواهد اعضایش را در یک پادگان واحد جای بدهد و به این منظور زمینهایی را در آلبانی خریداری کرده است. دولت آلبانی بیم آن را دارد که این پادگان همانند پادگان اشرف سابق در عراق باشد و همان نقش را بازی کند یعنی به یک پایگاه برای آموزش نظامی و طراحی و آمادگی برای عملیات نظامی در ایران و خارج آن طبق خواسته و هدف سازمان تبدیل گردد

بنیاد خانواده سحر ـ ترجمه ـ یکشنبه 14 تیر 1394

ورود 500 عضو سازمان مجاهدین خلق به آلبانی تاکنون

تلاشهای پیگیرانۀ غربیها برای اعادۀ حیثیت مجاهدین خلق

روزنامۀ عراقی الصباح الجدید 19 ژوئن 2015  

سازمان مجاهدین خلق مخالف دولت ایران نهایت تلاش خود را به عمل می آورد که حد اکثر پشتیبانی و حمایت ممکن غرب را به دست بیاورد تا اصلی ترین اپوزیسیون ایران به شمار برود و در نتیجه غرب به این سازمان قبل از هر کسی و هر سازمانی دیگر نقش مورد نظر خود در هر اقدامی علیه رژیم ایران را بدهد. این سازمان که حدود دو هزار عضو آن همچنان در داخل عراق در «کمپ لیبرتی» در نزدیکی فرودگاه بغداد بسر می برند قبل از هر چیز کوشید طی یک جشن سالانه که یک هفته پیش در پایتخت فرانسه پاریس برگزار شد مواضع سیاسی جدید خود را اعلام کند.

به نظر می رسد که این تلاشها نه در یک جادۀ سرراست و آسان بلکه در یک جادۀ پر پیچ و خم جریان دارد زیرا بازیگر اصلی در روابط با جمهوری اسلامی ایران یعنی آمریکا سخت مشغول انجام گفتگوهای پیچیده با ایران در مورد برنامۀ هسته ای آن می باشد و علائم زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه دست یافتن به یک توافق نهایی بین طرفین نزدیک است.

در این راستا سازمان مجاهدین خلق با تمام توان می کوشد طرفهای آمریکایی مخالف چنین توافقی را بسیج کند بویژه که مخالفان آمریکایی این توافق هم در میان جمهوریخواهان هستند و هم در میان دموکراتها و در رأس آنان نیوت گینگریچ قرار دارد.

38 تن از دولتمردان غربی و شخصیتهای سیاسی و نظامی برجستۀ آمریکایی از جمله از میان وزرا و رؤسای حزب دموکرات و نمایندگان کنگرۀ آمریکا و اعضای مجلس سنا و سفرا و رؤسای ستاد ارتش و ژنرالهای سابق طی نامه ای به رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و نیز به کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه دیدگاههای خودشان در قبال استراتژی آمریکا در برخورد با موضوعات مختلف خاور میانه را تشریح کرده و تأکید نموده اند که عامل نا امنی و بی ثباتی در خاور میانه رژیم ایران می باشد و در نتیجه و برای مبارزه با این رژیم باید سازمان مجاهدین خلق به رسمیت شناخته شود. از جملۀ این شخصیتها برنار کوشنر سیاستمدار معروف فرانسوی است.

آشکارا به نظر می رسد که یک جریان غربی گسترده به احیای نقش سازمان مجاهدین خلق در عرصۀ تحولات سیاسی تشویق می کند و چه بسا می کوشد گفتگوهای آمریکا و ایران در مورد برنامۀ هسته ای ایران شکست بخورد.

لازم به یادآوری است که یک خانم کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات موفق شد دولت آلبانی را راضی کند که بر پایۀ ملاحظاتی انسانی چند صد تن از اعضای مجاهدین خلق را در خاک خود بپذیرد و باز اسکان بدهد و در همین حال آمریکا نیز 28 عضو این سازمان را پذیرفت و احتمالا مجموع کسانیکه وارد آلبانی شده اند به 500 نفر بالغ می شوند. ولی منابع آگاه در پایتخت فرانسه به الصباح الجدید گفتند که یک مشکل یا طوفانی سیاسی در آلبانی در حال شکل گرفتن می باشد زیرا سازمان مجاهدین خلق می خواهد اعضایش را در یک پادگان واحد جای بدهد و به این منظور زمینهایی را در آلبانی خریداری کرده است. دولت آلبانی بیم آن را دارد که این پادگان همانند پادگان اشرف سابق در عراق باشد و همان نقش را بازی کند یعنی به یک پایگاه برای آموزش نظامی و طراحی و آمادگی برای عملیات نظامی در ایران و خارج آن طبق خواسته و هدف سازمان تبدیل گردد.

این سازمان اغلب با یک کارزار و بسیج سازمان یافته علیه هر تلاشی برای هر نوع انتقاد از آن اقدام می کند و برای پاسخ دادن به هر تلاشی در این راستا از طرفهای غربی کمک می گیرد.

منبع : بنیاد خانواده سحر