چ04012020

Last updateس, 31 مارس 2020 12pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار مصاحبه ها داعش و برگ سوخته مجاهدین خلق

داعش و برگ سوخته مجاهدین خلق

از این رو عجیب نیست که سازمانی مثل سازمان مجاهدین خلق یکی از مهمترین این گروهها باشد که طرحهایی پلید را به سود داعش اجرا می کند زیرا هر دوی این گروهها در نقطۀ شروعشان به سوی هدف مشترکشان بهم می رسند و آن ویران ساختن عراق و از بین بردن تجربۀ جدیدش می باشد بدون توجه به اینکه این شیوه ها منجر به نقض حقوق بشر یا خونریزی و تجاوز به نوامیس می گردد

بنیاد خا نواده سحر ـ ترجمه ـ یکشنبه 14 تیر 1394

روزنامۀ عراقی الصباح الجدید

ستون نویسندگان

21 مارس 2015

به قلم عدنان سراج رئیس مرکز عراقی توسعۀ رسانه ای

بسیارند سازمانهای تروریستی که برای بی ثباتی عراق و ضربه زدن به ارادۀ ملتش بویژه به دنبال ظهور باند تروریستی داعش تلاش می کنند چرا که به محض ظهور داعش این سازمانها به اعلام پیوستگی به آن و دادن کمک مسقتیم و غیر مستقیم به آن اقدام کردند. از جملۀ این سازمانها سازمان تروریستی مجاهدین خلق می باشد که بعد از اینکه جنایتهای بسیاری در دوران حکومت بعث مرتکب شد و با توسل به ترفندهای رذیلانه اقدام به تصرف زمینهای عراق و تجاوز به حقوق عراقیان نمود امروز نیز با ائتلاف با داعش می کوشد دست به اعمالی برای ناامن کردن عراق و فتنه انگیزی مذهبی در میان اجزاء تشکیل دهندۀ ملت عراق بزند و این کار را با ارتکاب جنایتهایی در مناطق مشخصی انجام می دهد تا برای مردم چنین وانمود کند که آنها مشاوران ایرانی هستند که در نبردهای جاری بین نیروهای عراقی و بسیج مردمی از یک سو و دستجات داعش از سوی دیگر مشورت می دهند در حالیکه عوامل این سازمان با هماهنگی با داعش طرحهایی را برای ضربه زدن به وحدت ملی که علت بسیاری از پیروزهای بود ترسیم می کنند.

همچنین این کارهای بزدلانه دلیل دیگری بر این است که سازمان تروریستی مجاهدین خلق چیزی جز دستجاتی تروریستی نیستند که پیوسته همراه با دیگر سازمانهای همتای خود می خواهند عراق را ویران ساخته و رشته های پیوند و همزیستی مسالمت آمیز مردم این کشور را از هم بگسلند تا از مردم به دلیل خواسته هایشان انتقام بگیرند خواسته هایی که در رأس آن اخراج آنها از خاک عراق و راحت شدن از شرشان می باشد.

مردم شهرهای عراق باید تحرکات و فعالیتهای این دستهجات و گروهها را به اطلاع نیروهای امنیتی عراق برسانند و در قبال جنایتهای آنان هشیار و بیدار باشند زیرا چنین افرادی چیزی جز فرهنگ کشتار و آواره کردن مردم و ویران ساختن مناطقی که در آن حضور دارند ندارند و تاریخ سیاهشان شاهد این امر می باشد.

دستجات داعش پیوسته دنبال کسانی هستند که با عراق دشمنی می کنند و دنبال تجارب جدید آنها هستند تا نفوذ خودشان را از طریق ائتلاف با این دستجات و گروهها با روشهایی پنهانی یا آشکار گسترش دهند و هدفشان در نهایت زیر پوششهای متعدد وارد آوردن انواع ویرانی و انجام انواع کارهای تروریستی چه در داخل یا در جبهه های جنگ می باشد. گروه تروریستی داعش از انجام وحشیانه ترین جنایتها و به کار بستن کثیف ترین شیوه های وحشیانه علیه هر آنچه عراقی است دریغ نمی کند.

از این رو عجیب نیست که سازمانی مثل سازمان مجاهدین خلق یکی از مهمترین این گروهها باشد که طرحهایی پلید را به سود داعش اجرا می کند زیرا هر دوی این گروهها در نقطۀ شروعشان به سوی هدف مشترکشان بهم می رسند و آن ویران ساختن عراق و از بین بردن تجربۀ جدیدش می باشد بدون توجه به اینکه این شیوه ها منجر به نقض حقوق بشر یا خونریزی و تجاوز به نوامیس می گردد.

روزهای آینده بسیاری از این واقعیتها را روشن خواهد ساخت.

عدنان سراج رئیس مرکز عراقی توسعۀ رسانه ای

داعش وورقة خلق الخاسرة

منبع : بنیاد خانواده سحر