چ11132019

Last updateس, 12 نوامبر 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز

Sport

تصاویری دردناک از حضور خانواده بهشتی بر سر مزار مرتضی بهشتی در اشرف

رجوی میگفت همه شما باید در دفاع از اشرف پایتخت دوم ایران گشته شوید.اینجا را صدام بما داده و کسی نمیتواند از ما بگیرد.هر هزار نفری که از شما در دفاع از اشرف بمیرید من(رجوی)یکبار تهران را فتح میکنم.میخواهم تهران را سه بار فتح کنم.درزیر عکسهای جان گذاری از دیدار خانواده مجاهدین شهیدی که در اشرف آرمیده اند و قرار بوده رجوی تهران را برای آنها فتح کند،خودش و مرحوم شده است در مخفیگاه و مریم رجوی در جلسات میهمانی این شیخ و آن شیخ سعودی در اروپا مشغول فتح هستند

ادامه مطلب...

دیدارنزدیک ازخانواده بسیارصمیمی و چشم انتظارعلی قلیزاده

رجوی جنایتکاردراعمال فشارعلیه این خانواده شریف وزحمتکش شالیکارگیلک ؛ ناجوانمردانه برگ آخرراهم روکرد وعضواسیرعلی قلیزاده را به صفحه تلویزیون خود آورد تا لاطائلات دیکته شده رجویها را علیه خانواده خود تکرارکند شاید که بتواند ازاین رهگذاربا مستاصل کردن اعضای خانواده مقاوم قلیزاده کماکان علی قلیزاده را دراسارتش نگهدارد

ادامه مطلب...

مادران،منتظران بدرود یافته

خانم سکینه حسینی این مادردردمند و متاثر از ظلم وجور رجوی بی آنکه حتی صدای جگرگوشه اش را بشنود ناکام درسن 67 سالگی درتاریخ 8 تیرماه 1391 بدرود حیات گفت ومتاسفانه دوسال بعد نیزهمسرش آقای علی آلفته دراسفندماه 1393 چشم انتظارجان به جان آفرینان تسلیم نمود.روح و روانشان شاد

ادامه مطلب...

مادران، منتظران بدرود یافته - قسمت نهم

زندگی مشقات بار خانواده دردمند موسی پوربرگ دیگری است در افشای چهره پلید رجوی و تشکیلات مافیایی و تروریستی اش . راستی رجوی و اعوان و انصار منفورش چه جوابی دردنیا و آخرت به خانواده های چشم انتظارخاصه به مادران بدرود یافته همچون مادر راضیه معتمد چابکی دارد!؟روح مادرمرحومه مغفوره راضیه معتمد چابکی شاد

ادامه مطلب...

آه پدران گریبان فرقه رجوی را گرفت

آقای رودباری گفت پسرم جوان بود که رجوی او را از من گرفت.داغ و دوری حسن مرا از پا در آورد.مادرش تقریبا ده ماه قبل فوت کرد. آه که چقدر انتظار کشید و مداوم می گفت حسن می آید.خدا لعنت کند رجوی را بسیاری از خانواده ها را از هم  پاشید. چرا اجازه نمی دهد خانواده ها با فرزندانشان دیدار کنند. او جواب همین یک مادر را در روز جزا نمی تواند بدهد.چوب خداوند صدا ندارد ولی رجوی را خوار و خفیف کرد و می کند

ادامه مطلب...

مادران،‌ قربانیان فراموش شده فرقه رجوی - قسمت بیست و دو

آیا این بود اسلام ناب محمدی شما؟ خودتان سه بار ازدواج کردید، بچه دار شدید و بچه ها را از نعمت مادر شدن و پدر شدن محروم کردید. کجای اسلام، طلاق اجباری و مصلحتی نوشته شده حتماٌ این تنها در اسلام خود درآوردی شما هست. تو که رهبر هستی و پیشرو بودی اول باید خودت زنت را طلاق می دادی و... . دلم پر است و گفتنی زیاد. خودتان رفتید در یک مملکت آزاد. راحت برای خودتان زندگی دارید و بچه ها را اینجا دم تیغ گذاشتید و هر روز دستوری می دهید: امروز اعتصاب کنید

ادامه مطلب...

قابل توجه خانواده ها (3)

استقرار فرزندان در آلبانی را به فال نیک می گیریم چرا که با خروج آنان از وضعیت جنگی و خطرناک عراق، قطعا فرصت های مناسبی برای رهایی آنان از اسارت فرقه رجوی  در آینده فراهم خواهد شد.خوشبختانه بعضی از افراد در آلبانی این موقعیت را به دست آوردند تا از طریق تلفن یا فضای مجازی با خانواده هایشان در ایران ارتباط برقرار نمایند. ضروری است خانواده های محترم در موقعیت جدید به دست آمده به نکات مهم ذیل توجه داشته و هوشیارانه عمل نمایند

ادامه مطلب...