س02252020

Last updateس, 25 فوریه 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home آرشیو ویدیوهای اکسیون پاریس 2016

ویدیوهای اکسیون پاریس 2016

Ex-Mojahedin اکسیون جداشدگان در مرکزشهرپاریس - 9 جولای 2016

تظاهرات منتقدین فرقه رجوی در پاریس... نه به فرقه رجوی  - شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ (۹ ژوئیه ۲۰۱۶)


ادامه مطلب...

سخنرانی خانم بتول سلطانی در جلسه جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

سخنان خانم بتول سلطانی ازاعضای سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی آقای عیسی آزاده درجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان آقای عیسی آزاده ازاعضاو فرملندهان سابق سازمان مجاهدین در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی خانم حمیرامحمدنژاددرجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان خانم حمیرامحمدنزاد عضوسابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی آقای قربانعلی حسین نژاددرجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان آقای قربانعلی حسین نزاد مترجم سابق مسعود رجوی در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی آقای علی اکبرراستگودرجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان آقای علی اکبرراستگو از اعضای سابق سازمان مجاهدین در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی آقای محمدحسین سبحانی درجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان آقای محمدحسین سبحانی عضوسابق سازمان مجاهدین در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی خانم زهرا معینی در جلسه جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

...مسئول اصلی این جنایت که بیشتر می خواهند افراد را به کشتن بدهند شخص اول مسعود رجوی و مریم قجرعضدانلو می باشند. درغیراینصورت این دونفر باید بیایند وبه سئوالات همه ماجواب بدهند که چرا نزدیک به پنج ساله این افراد باید درکمپ لیبرتی اسیرباشند. چرا پافشاری می کنند که این افراد علیرغم کشورناامنی مثل عراق در آنجابمانند. تمام کمیساریا وکسانی که با امور پناهندگی سروکاردارند به صراحت می گویند که سران فرقه مانع تراشی می کنند بطرق مختلف که این افراد به کشورامن منتقل بشوند...


ادامه مطلب...

سخنرانی آقای مصطفی محمدی درجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان آقای مصطفی محمدی پدرسمیه محمدی در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...