چ05222019

Last updateچ, 22 می 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home آرشیو ویدیوهای اکسیون پاریس 2016

ویدیوهای اکسیون پاریس 2016

Ex-Mojahedin اکسیون جداشدگان در مرکزشهرپاریس - 9 جولای 2016

تظاهرات منتقدین فرقه رجوی در پاریس... نه به فرقه رجوی  - شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ (۹ ژوئیه ۲۰۱۶)


ادامه مطلب...

سخنرانی خانم بتول سلطانی در جلسه جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

سخنان خانم بتول سلطانی ازاعضای سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی آقای عیسی آزاده درجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان آقای عیسی آزاده ازاعضاو فرملندهان سابق سازمان مجاهدین در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی خانم حمیرامحمدنژاددرجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان خانم حمیرامحمدنزاد عضوسابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی آقای قربانعلی حسین نژاددرجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان آقای قربانعلی حسین نزاد مترجم سابق مسعود رجوی در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی آقای علی اکبرراستگودرجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان آقای علی اکبرراستگو از اعضای سابق سازمان مجاهدین در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی آقای محمدحسین سبحانی درجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان آقای محمدحسین سبحانی عضوسابق سازمان مجاهدین در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

سخنرانی خانم زهرا معینی در جلسه جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

...مسئول اصلی این جنایت که بیشتر می خواهند افراد را به کشتن بدهند شخص اول مسعود رجوی و مریم قجرعضدانلو می باشند. درغیراینصورت این دونفر باید بیایند وبه سئوالات همه ماجواب بدهند که چرا نزدیک به پنج ساله این افراد باید درکمپ لیبرتی اسیرباشند. چرا پافشاری می کنند که این افراد علیرغم کشورناامنی مثل عراق در آنجابمانند. تمام کمیساریا وکسانی که با امور پناهندگی سروکاردارند به صراحت می گویند که سران فرقه مانع تراشی می کنند بطرق مختلف که این افراد به کشورامن منتقل بشوند...


ادامه مطلب...

سخنرانی آقای مصطفی محمدی درجلسه جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

سخنان آقای مصطفی محمدی پدرسمیه محمدی در جلسه جداشدگان و منتقدین این سازمان در پاریس بمناسبت سالگرد دستگیری مریم رجوی در سال 2003 و سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه تروریستی در 30 خرداد 1360


ادامه مطلب...

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی