ج07102020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home آرشیو اخبارآرشیو آرشیواسناد سازمان مجاهدین

نامه لیلا زمردیان همسر مجیدشریف واقفی

او را برای از سرباز‌کردن به کارگری می‌فرستادند و در یکی از همین کارگری رفتن‌ها مـورد سوءظن مأمورين در ميدان شاه (ميدان قيام کنونی) واقع شده و در ضمن فرار بعلت تيراندازی مأمورين زخمی و با خوردن سیانور جان می‌بازد. (۱۴ دی ۵۵ )

کتابچه «پرچم» مسعودرجوی

این مطلب دربرگیرنده کتابچه موسوم به «پرچم» نوشته اوست که نکات قابل تأملی در بردارد

در آذر ماه ۱۳۵۳ مقاله‌ای در حدود ۱۰۰ صفحه بنام «پرچم مبارزه ایدئولوژیک را بر افراشته داریم» توسط تقی شهرام توزیع می‌شود که به بررسی جهت انتخاب ایدئولوژی برای سازمان و جمعبندی نظرهای ارائه شده پرداخته بود. آن مقاله نیز به اختصار «پرچم» نامیده می‌شد.

کتابچه حاضر با مقاله تقی شهرام که انگیزه نگارش و موضوعش چیز دیگری بود، اشتباه نشود.

چَک و چونه مسعود رجوی با دستگاه اطلاعاتی صدام حسین


از گفت و شنود مسعود رجوی با مقامات استخبارات و اطلاعات عراق در زمان صدام حسین (صابر الدوری و طاهر جليل حبوش و...) سالیان دراز می‌گذرد. صحبت‌های رد و بدَل شده؛ کلمه به کلمه ثبت و ضبط شده و مقامات عراقی (چه زمان صدام و چه یعد از روی کارآمدن حزبُ الدّعوهٔ اسلامی) به آن اشراف کامل داشته و دارند.

نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان (جمعه ۳۱ تیر سال ۶۷)

هوانیروز عراق تا سرپل ذهاب به همراه ستون‌ها خواهد بود. از نظر هوایی ناراحت نباشید چون هواپیماهای عراقی پشتیبان ما هستند... عملیات چلچراغ یک نفر به کمک شما آمد و آن حضرت علی بود که به شما کمک کرد و این بار هم حضرت محمد و امام حسین به کمک شما می‌آیند...

نامه مسعود رجوی به میخائیل سرگئیویچ گورباچُف

ترجمه نامه مسعود رجوی به گورباچف و دو نامه دیگر(به‌زبان روسی) همراه با اصل نامه‌ها به فارسی؛ همچنین لیست شهدا+برنامه و مصوبات شورای ملی مقاومت... و اسناد دیگر از طریق سفارت شوروی (سابق) در بلغارستان برای گورباچف ارسال شده‌است. کپی نامه‌ها در آرشیو دانشگاه استنفورد هم موجود است و تابستان ۲۰۰۳ زنده یاد خسرو شاکری از آن پرده برداشت.