س06252019

Last updateس, 25 جون 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home آرشیو اخبارآرشیو آرشیونشریات سازمان مجاهدین آرشیونشریه "مجاهد" ارگان سازمان مجاهدین

آرشیونشریه "مجاهد" ارگان سازمان مجاهدین

 مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران

فایل های زیر با فرمات  PDF می باشند.

برای خواندن احتیاج به برنامه Acrobat Reader میباشد.


 

مجاهد، نشریه ارگان خارج کشور سازمان مجاهدین خلق ایران - ضمیمه شماره 1 / آذر 1355


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 1 / اول مرداد 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 2 / هشتم مرداد 1358


فوق العاده مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 1 / 15 مرداد 1358


 

مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 3 / 15 مرداد 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 4 / 22 مرداد 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 5 / 29 مرداد 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 6 / 23 مهر 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 7  / 30 مهر 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 8 / 7 آبان 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 9 / 12 آبان 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 10 / 21 آبان 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 11 / 28 آبان 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 12 / 5 آذر 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 13 / 12 آذر 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 14 / 19 آذر 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 15 / 26 آدر 1358 


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 16 / 2 دی 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 17 / 11 دی 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 18 / 18 دی 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 19 / 25 دی 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 20 / 2 بهمن 1358


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 21


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 22


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 23


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 24


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 25


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 26


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 27


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 28


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 29


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 30


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 31


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 32


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 33


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 34


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 35


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 36


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 37


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 38


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 39


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 40


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 41


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 42


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 43


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 44


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 45


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 46


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 47


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 48


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 49


مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران - شماره 50


 


   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی