ج07102020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home آرشیو اخبارآرشیو آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب

آرشیو برنامه ها - سال 2020

 آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2020 


  آرشیو برنامه های مصاحبه ها و ویدیوهای کانون آوا در تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2020    

    


image  10 جولای 2020 / 20 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم بتول سلطانی 


image  سوم جولای 2020 / 13 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم حمیرا محمدنژاد


image  26 ژوئن 2020 / 7 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی هاجری 


image  26 ژوئن 2020 /  7 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای موسی دامرودی


image  19 ژوئن 2020 / 30 خرداد ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عبدالرحمان محمدیان 


image  12 ژوئن 2020 /  23 خرداد ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی


image  5 ژوئن 2020 / 16 خرداد ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن شهباز 


image  5 ژوئن 2020 /  16 خرداد ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضاشکری


image  29 ماه مه 2020 / 9 خرداد ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی جهانی 


image  22 ماه مه 2020 /  دوم خرداد ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهرداد ساغرچی


image  15 ماه مه 2020 / 26 اردیبهشت ماه 1399 -پخش فیلم سینمایی “ماجرای نیمروز2 - ردخون” در برنامه این هفته تلویزیون مردم


image  8 ماه مه 2020 / 19 اردیبهشت ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد کرمی


image  8 ماه مه 2020 / 19 اردیبهشت ماه 1399 - پخش ویدیوی امیریغمایی تحت عنوان Request to contact my mother in MEK


image  8 ماه مه 2020 / 19 اردیبهشت ماه 1399 - پخش ویدیوی حمید قنبری آراء: خانم رجوی بگذارید مادرم نوه نوزادش را ببیند 


image  اول ماه مه 2020 / 12 اردیبهشت ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی هاجری 


image  اول ماه مه 2020 / 12 اردیبهشت ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای موسی دامرودی


image  24 آوریل 2020 / 5 اردیبهشت ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی


image  24 آوریل 2020 / 5 اردیبهشت ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری


image  17 آوریل 2020 / 29 فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای ادواردترمادو  


image  10 آوریل 2020 / 22 فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عبدالرحمان محمدیان 


image  10 آوریل 2020 / 22 فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای هادی ثانی خانی


image  سوم آوریل 2020 / 15 فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غقورفتاحیان 


image  سوم آوریل 2020 / 15 فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی جهانی


image  27 مارس 2020 / 8 فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی هاجری 


image  27 مارس 2020 / 8 فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای پرویزحیدرزاده


image  20 مارس 2020 / اول فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی 


image  13 مارس 2020 / 23 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهدی سجودی 


image  13 مارس 2020 / 23 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای شهروز تاجبخش 


image  6 مارس 2020 / 16 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم بتول سلطانی * انجمن زنان ایران در آلمان


image  6 مارس 2020 / 16 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم زهرامعینی * انجمن زنان ایران در آلمان


image  6 مارس 2020 / 16 اسفندماه 1398 - پیام ویدیویی خانم حمیرامحمدنژاد از انجمن زنان ایران در آلمان بمناسبت روزجهانی زن - مارچ 2020


image  28 فوریه 2020 / 9 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با عبدالرحمان محمدیان


image  28 فوریه 2020 / 9 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با هادی ثانی خانی


image  21 فوریه 2020 / 2 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با غلامرضا شکری


image  21 فوریه 2020 / 2 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با رضا اسلامی


image  14 فوریه 2020 /  25 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی


image  14 فوریه 2020 /  25 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری


image  07 فوریه 2020 /  18 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی + برنامه ویژه درمورد فوت مادر مصطفی بهشتی 


image  31 ژانویه 2020 / 11 بهمن ماه 1398 - سمینار جداشدگان فرقه مجاهدین در پاریس در مورد عملکردهای این فرقه مخوف و پیام صوتی مسعودرجوی


image  24 ژانویه 2020 /  4 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رضا اسلامی  


image  24 ژانویه 2020 /  4 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک بیت مشعل 


image  17 ژانویه 2020 /  27 دی ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهرداد ساغرچی 


image  10 ژانویه 2020 /  20 دی ماه 1398 - ویدیو: یادی دیگر ازقربانیان فراموش شده فرقه رجوی


image  3 ژانویه 2020 /  13 دی ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد

آرشیو برنامه ها - سال 2019

 

  آرشیو برنامه های مصاحبه ها و ویدیوهای کانون آوا در تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2019 / 1398  

 

 

 


image  27 ماه دسامبر2019 / ششم دی ماه 1398 - چشم انتظاران صبور - اشک وامید خانواده های اسیران فرقه رجوی  (ویدیو)


image  20 ماه دسامبر2019 / 29 آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رضا اسلامی  


image  13 ماه دسامبر 2019 / 22 آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی 


image  13 ماه دسامبر 2019 / 22 آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای موسی دامرودی


image 6 ماه دسامبر 2019 / 15 آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای هادی ثانی خانی  


image  6 ماه دسامبر 2019 / 15 آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدعظیم میش مست


image  29 ماه نوامبر 2019 /  8 آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عبدالرحمان محمدیان


image  29 ماه نوامبر 2019 / 8 آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک بیت مشعل


image 22 ماه نوامبر 2019 /  اول آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدرزاقی 


image  22 ماه نوامبر 2019 /  اول آذرماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصور نظری


image  15 ماه نوامبر 2019 /  24 آبان ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی  


image  15 ماه نوامبر 2019 /  24 آبان ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی هاجری


image  8 ماه نوامبر 2019 /  17 آبان ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضا شکری


image  8 ماه نوامبر 2019 /  17 آبان ماه  1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن شهباز 


image  اول نوامبر 2019 /  10 آبان ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی


image  اول نوامبر 2019 /  10 آبان ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عبدالرحمان محمدیان 


image  27 ماه مه 2019 /  ششم خردادماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی 


image  27 ماه مه 2019 /  ششم خردادماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی


image  27 ماه مه 2019 /  ششم خردادماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضا شکری


image  20 ماه مه 2019 / 30 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی حسین نژاد


image  13 ماه مه 2019 /  23 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با انجمن زنان 


image  6 ماه مه 2019 /  16 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی


image  6 ماه مه 2019 /  16 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضا شکری


image  29 آپریل 2019 /  9 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن شهباز


image  29 آپریل 2019 /  9 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی هاجری


image  22 آپریل 2019 /  2 اردیبهشت ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی


image  15 آپریل 2019 /  26 فروردین ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عبدالرحمان محمدیان


image  15 آپریل 2019 /  26 فروردین ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک بیت مشعل


image  8 آپریل 2019 /  19 فروردین ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضا شکری


image  1 آپریل 2019 /  12 فروردین ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی


image  25 مارچ 2019 /  5 فروردین ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضا شکری


image  18 مارچ 2019 /  27 اسفند 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم  


image  11 مارچ 2019 /  20 اسفندماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم زهرا معینی


image  4 مارچ 2019 /  13 اسفندماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای


image  25 فوریه 2019 /  6 اسفندماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای


image  18 فوریه 2019 /  29 بهمن ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای


image  11 فوریه 2019 /  22 بهمن ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای  


image  4 فوریه 2019 /  15 بهمن ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای پرویزحیدرزاده 

 

image  28 ژانویه 2019 /  8 بهمن ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عبدالرحمان محمدیان  


image  21 ژانویه 2019 /  اول بهمن ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک بیت مشعل 


image  14 ژانویه 2019 /  24 دی ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد 


image  7 ژانویه 2019 /  17 دی ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری


image  7 ژانویه 2019 /  17 دی ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی


 

 

 

 

آرشیو برنامه ها - سال 2015

 آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2015 / 1394 

آرشیو برنامه ها - سال 2018

 آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2018 / 1397


  آرشیو برنامه های مصاحبه ها و ویدیوهای کانون آوا در تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2018 / 1397

 

 


image  اول اکتبر2018 /  9 مهرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عیسی آزاده 


image  24 سپتامبر2018 /  دوم مهرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم بتول سلطانی 


image  17 سپتامبر2018 /  26 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد 


image  17 سپتامبر2018 /  26 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عیسی آزاده 


image  10 سپتامبر2018 /  19 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منوچهرعبدی


image  10 سپتامبر2018 /  19 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی 


image  3 سپتامبر2018 /  12 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی 


image  3 سپتامبر2018 /  12 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری 


image  27 اوت 2018 /  5 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم حمیرامحمدنژاد 


image  27 اوت 2018 /  5 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم زهرامعینی 


image  20 اوت 2018 /  29 مردادماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد 


image  13 اوت 2018 /  22 مردادماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک مشعل


 image  6 اوت 2018 /  15 مردادماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم بتول سلطانی 


image  30 ژوییه 2018 /  8 مردادماه 1397 - پخش فیلم مستند عملیات مرصاد 


image  23 ژوییه 2018 /  اول مرداد 1397 - پخش گردهمایی جداشدگان فرقه مجاهدین درپاریس - 30 ژوئن 2018


image  23 ژوییه 2018 /  اول مرداد 1397 - پخش تظاهرات جداشدگان فرقه رجوی در پاریس علیه مراسم ویلپنت  


image  16 ژوییه 2018 /  25 تیرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منوچهرعبدی


image  9 ژوییه 2018 /  18 تیرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غفور فتاحیان 


image  30 ژوییه 2018 /  تیرماه 1397 - سخنان شرکت کنندگان درتظاهرات باشکوه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس  


image  9 ژوییه 2018 /  18 تیرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدرزاقی  


image  24 ماه مه 2018 /  خردادماه 1397 - سخنان آقای رضاجبلی درکنفرانس امورپناهندگان درپارلمان اروپا  


image  دوم ژوییه 2018 /  11 تیرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک مشعل  


image  دوم ژوییه 2018 /  11 تیرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی  


image 25 ژوئن 2018 /  4 تیرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهرداد ساغرچی  


image 18 ژوئن 2018 /  28 خرداد ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک مشعل  


image 18 ژوئن 2018 /  28 خرداد ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منوچهر عبدی  


image 11 ژوئن 2018 /  21 خردادماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی  


image 4 ژوئن 2018 /  14 خردادماه 1397 - پخش برنامه چشم انداز تلویزیون اینترنشنال با شرکت مسعودخدابنده، مصداقی 


image 28 ماه مه 2018 /  7 خرداد ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد   


image 21 ماه مه 2018 /  31 اردیبهشت ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای ادوارد ترمادو  


image 21 ماه مه 2018 /  31 اردیبهشت ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی جهانی  


image  14 ماه مه 2018 /  24 اردیبهشت ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک مشعل  


image  14 ماه مه 2018 /  24 اردیبهشت ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای بهمن اعظمی  


image 14 ماه مه 2018 /  24 اردیبهشت ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منوچهرعبدی  


image 4 ماه مه 2018 /  14 اردیبهشت ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای امیرموثقی  


image 27 آوریل 2018 /  7 اردیبهشت ماه 1397 - پخش ویدیوی جوادفیروزمند


image 20 آوریل 2018 /  31 فروردین ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد  


image 13 آوریل 2018 /  24 فروردین ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری  


image 13آوریل 2018 /  24 فروردین ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدرزاقی  


image 6 آوریل 2018 /  17 فروردین ماه 1397 - پخش ویدیوی جلسه درپارلمان اروپا تحت عنوان "خطرحضورمجاهدین در آلبانی"  


image 30 مارچ 2018 /  10 فروردین ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک مشعل  


image 30 مارچ 2018 /  10 فروردین ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی  


image 23 مارچ 2018 / سوم فروردین ماه 1397 - پخش ویدیو از جوادفیروزمند تحت عنوان : از مسعود رجوی و ترور مستشاران نظامی تا بزم مریم رجوی با رفقای جنگ طلب – بخش های اول و دوم 


image 16 مارچ 2018 /  25 اسفند ماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منوچهرعبدی


image 9 مارچ 2018 / 18 اسفند ماه 1396 - پخش ویدیوی شرکت جداشدگان در پارلمان اروپا  


image دوم مارچ 2018 /  11 اسفند ماه 1396 -  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد


image 23 فوریه 2018 / 4 اسفند ماه 1396 - پخش ویدیوی انجمن زنان 


image 16 فوریه 2018 /  27 بهمن ماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عیسی آزاده


image 9 فوریه 2018 / 20 بهمن ماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقایان بهمن اعظمی و محمدکرمی 


image دوم فوریه 2018 /  13 بهمن ماه 1396 - پخش ویدیوی جواد فیروزمند تحت عنوان: زن، زندگی و سکسوالیته در سازمان مجاهدین خلق ایران


image 26 ژانویه 2018 / 6 بهمن ماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای امیرموثقی


image 19 ژانویه 2018 /  29 دی ماه 1396 - گفتگوی صمیمانه نادرکشتکار عضوسابق سازمان مجاهدین با دوستان و بستگان اسیر در فرقه رجوی درالبانی


image 19 ژانویه 2018 / 29 دی ماه 1396 - گفتگویی در رابطه با تروریسم فرقۀ رجوی در پارلمان اروپا و تحولات اخیر در فرقه (منصورنظری - قربانعلی حسین نژاد - عیسی آزاده)


image 12 ژانویه 2018 /  22 دی ماه 1396 -  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقایان محمدرزاقی و منصورنظری


image 5 ژانویه 2018 / 15 دی ماه 1396 -  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم بتول سلطانی


 

 

 

 

آرشیو برنامه ها - سال 2014

آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم با جداشدگان  در یوتیوب - سال 2014 / 1393

آرشیو برنامه ها - سال 2017


 آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2017 / 1396 

آرشیو برنامه ها - سال 2013

   آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم با جداشدگان در یوتیوب  2013 / 1392

آرشیو برنامه ها - سال 2016


 آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2016 / 1395 

آرشیو برنامه ها - سال 2012

آرشیو برنامه های مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با جداشدگان در سال 2012 / 1391