چ07172019

Last updateچ, 17 جولای 2019 10am

آرشیو برنامه ها - سال 2016


 آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2016 / 1395 

  آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2016 / 1395


  30 دسامبر 2016 image/ 10 دی ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت ششم


 30 دسامبر 2016 image/ 10 دی ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت پنجم


 30 دسامبر 2016 image/ 10 دی ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت چهارم


  30 دسامبر 2016 image/ 10 دی ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت سوم


30 دسامبر 2016 image/ 10 دی ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت دوم


 30 دسامبر 2016 image/ 10 دی ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت اول    


image   23 دسامبر / سوم دی ماه 1395 -  مصاحبه زنده با خانم بتول سلطانی


   16 دسامبر 2016 image/ 26 آذرماه 1395 - میزگرد جداشدگان فرقه مجاهدین در آلمان - دسامبر 2016 - آذرماه 1395 - قسمت اول


 

  16 دسامبر 2016 image/ 26 آذرماه 1395 -  میزگرد جداشدگان فرقه مجاهدین در آلمان - دسامبر 2016 - آذرماه 1395 - قسمت دوم


  8 دسامبر 2016 image/ 19 آذرماه 1395 -  فیلم سینمایی “امکان مینا” دررابطه با استفاده ابزاری اززنان در تشکیلات مخوف مجاهدین دراوایل انقلاب


 

  دوم دسامبر 2016 image/ 12 آذرماه 1395 - میزگرد کانون ایران فانوس - جمع بندی وضعیت سیاسی، اجتماعی و استراتژیکی سازمان مجاهدین درپایان سال 2016 بمدت 50 دقیقه

 


 

  دوم دسامبر 2016 image/ 12 آذرماه 1395 - میزگرد کانون ایران فانوس -در رابطه با حقوق بشر وتروریسم بمدت 47 دقیقه 


 

 دوم دسامبر 2016 image/ 12 آذرماه 1395 - میزگرد کانون ایران فانوس - فرقه رجوی، بدون رجوی  بدون عراق قسمت دوم بمدت 9 دقیقه 


 

 دوم دسامبر 2016 image/ 12 آذرماه 1395 - میزگرد کانون ایران فانوس - فرقه رجوی، بدون رجوی  بدون عراق قسمت اول بمدت 9 دقیقه


  25 نوامبر 2016 image/ 5 آذرماه 1395 - قسمت اول - میز گرد با شرکت آقایان قربانعلی حسین نژاد، عیسی آزاده و محمد رزاقی در مورد تحولات اخیر در تشکیلات فرقۀ رجوی - تغییرات جدید در روشهای درون تشکیلاتی و خطوط سیاسی 


  25 نوامبر 2016 image/ 5 آذرماه 1395 - قسمت دوم - میزگرد در مورد تحولات اخیر در تشکیلات فرقۀ رجوی در آلبانی با شرکت آقایان قربانعلی حسین نژاد، عیسی آزاده و محمد رزاقی - سرمایه گذاری روی انتخاب ترامپ و پیام به اسیران در آلبانی


 25 نوامبر 2016 image/ 5 آذرماه 1395 - پیام آقای قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد سابق بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین به دخترش زینب در کمپ سازمان در تیرانا (آلبانی)


 

  18 نوامبر 2016 image/ 28 آبان ماه 1395 - مصاحبه زنده با سرکارخانم مهرانگیزرضایی مادرگرامی پیمان فاتح 


  18 نوامبر 2016 image/ 28 آبان ماه 1395 - مصاحبه زنده با محمدکرمی


 11 نوامبر 2016 image/ 21 آبان ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت ششم


 11 نوامبر 2016 image/ 21 آبان ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت پنجم 


 11 نوامبر 2016 image/ 21 آبان ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت چهارم


  11 نوامبر 2016 image/ 21 آبان ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت سوم


 11 نوامبر 2016 image/ 21 آبان ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت دوم 


   11 نوامبر 2016 image/ 21 آبان ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت اول


 

 4 نوامبر 2016 image/ 14 آبان ماه 1395 - مصاحبه زنده با محمد رزاقی


 

 28 اکتبر 2016 image/ 7 آبان ماه 1395 - میزگرد جداشدگان تحت عنوان (خروج فرقه رجوی از عراق و فضای حضوردر آلبانی) باشرکت رضاجبلی، حسین نژاد، عیسی آزاده، محمدرزاقی


 

 21 اکتبر 2016 image/ 30 مهرماه 1395 - میزگرد جداشدگان تحت عنوان (اخراج نهایی مجاهدین ازعراق وشکست یک استراتژی ) باشرکت منصورنظری، حسین نژاد، عیسی آزاده، محمدرزاقی ومحمدکرمی


 

 14 اکتبر 2016 image/ 23 مهرماه 1395 - مصاحبه زنده با مهرداد ساغرچی 


  7 اکتبر 2016 image/ 16 مهرماه 1395 - آینده فرقه رجوی درکشورهای اروپایی بعداز اخراج ازعراق – گفتگوی محمدکرمی با آقای محمد رزاقی-  


  

 30 سپتامبر 2016 image/ 9 مهرماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم با خانم مهنازعکافیان (ساسانی) 


  

 23 سپتامبر 2016 image/ 2 مهرماه 1395 - پخش ویدیوی میزگرد منتقدان فرقه رجوی پیرامون نقد و بررسی اخراج از عراقوشکست استراتژی باشرکت  بتول سلطانی، زهرا معینی، علی اکبر راستگو، داوود باقروند و نادر کشتکار


 

 16 سپتامبر 2016 image/ 26 شهریور ماه 1395 -  پخش فیلم های مستند «هویت مغاک» ناگفته ها و ناشنیده‌هایی از شخصیت مسعود رجوی و زیرپوست اشرف - فیلمی از مرکزمستند حقیقت


 

  9 سپتامبر 2016 image/ 19 شهریور ماه 1395 - مصاحبه زنده با محمد رزاقی


 

  2 سپتامبر 2016 image/ 12 شهریور ماه 1395 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با مادر جواد عرب درگی از زاهدان 


 26 اوت 2016 image/ 5 شهریور ماه 1395 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم راحله ایرانپور از شیراز


 

 19 اوت 2016 image/ 22 مردادماه 1395 - نقد دیدارمحمودعباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بامریم رجوی و ششمین حضورخانواده های مجاهدین جهت دیدارعزیزان در مقابل درب کمپ لیبرتی عراق- قسمت های اول و دوم


 

 12 اوت 2016 image/ 22 مردادماه 1395 - بررسی ششمین حضور خانواده های مجاهدین درمقابل کمپ لیبرتی عراق - اوت 2016 


  5 اوت 2016 image/ 15 مردادماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد 


  29 جولای 2016 image/ 8 مردادماه 1395 - پخش فیلم "فروغ جاویدان مجاهدین از منظری دیگر"

 


 22 جولای 2016 image/ اول مردادماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدرزاقی


  

 15 جولای 2016 image/ 25 تیرماه 1395 - پخش ویدیوی آکسیون پاریس و سخنرانی های جلسه شامل راستگو، سلطانی، معینی، حمیرامحمدنژاد، عیسی آزاده، سبحانی، حسین نژاد و مصطفی محمدی  


  

 8 جولای 2016 image/ 18 تیرماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عیسی آزاده 


 

 اول جولای 2016 image/ 11 تیرماه 1395 - گفتگو درباره میتینگ تبلیغاتی مجاهدین درپاریس و  تناقضات در بحثهای مذهبی رجوی در شبهای رمضان   


 24 ژوئن 2016 image/ 4 تیرماه 1395 - نرگس بهشتی درمصاحبه با تلویزیون مردم رهبران مجاهدین را به چالش می طلبد.speaker volume icon  


 24 ژوئن 2016 image/ 4 تیرماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمیspeaker volume icon


 17 ژوئن 2016 / 28 خرداد 1395 - هشدار در مورد شو تبلیغاتی رجوی در پاریس و حمایت از تحصن خانواده ها در برابر زندان رجوی ساخته لیبرتیimagespeaker volume icon


 17 ژوئن 2016 / 28 خرداد 1395 - مصاحبه افشاگرانه درباره عملکردهای سازمان مجاهدین - گفتگوی محمدکرمی با منصورنظریimagespeaker volume icon


 17 ژوئن 2016 / 28 خرداد 1395 - خانواده ها در لیبرتی ، پارادوکس در فلسفه سیاسی و اخلاقی سران فرقه رجویimagespeaker volume icon


 17 ژوئن 2016 / 28 خرداد 1395 - هنر جنگ ابلهانه ی رهبری و سران فرقه ستیزه جوی مجاهدین با خانواده ها imagespeaker volume icon

 image
  speaker volume icon17 ژوئن 2016 / 28 خرداد 1395 - خانواده ها دربرابر درب کمپ لیبرتی درعراق خواهان ملاقات با عزیزانشان


 imagespeaker volume icon 10 ژوئن 2016 / 21 خرداد 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی 


  imagespeaker volume icon10 ژوئن 2016 / 21 خرداد 1395 - گفتگوی محمد کرمی با محمد رزاقی درباره بازداشت صبری حسن پور مجری سیمای رهایی 


imagespeaker volume icon 10 ژوئن 2016 / 21 خرداد 1395 - گزارشها از برخوردهای بی سابقۀ خانواده ها با نگهبانان قلعۀ رجوی


imagespeaker volume icon  3 ژوئن 2016 / 14 خرداد 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای غلامعلی حسین نژاد


imagespeaker volume icon  27 ماه مه 2016 / 7 خرداد 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عیسی آزاده


image

speaker volume icon 29 آوریل 2016 / 10 اردیبهشت ماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهرداد ساغرچی   imagespeaker volume icon 22 آوریل  2016 / سوم اردیبهشت ماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان غفورفتاحیان و همایون کهزادی    imagespeaker volume icon ژانویه 2016 / 18 دیماه 1394 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عیسی آزاده  imagespeaker volume icon ژانویه 2016 / 11 دیماه 1394 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با  


 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی