ج07102020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

آرشیو برنامه ها - سال 2016


 آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2016 / 1395 

  آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2016 / 1395


  30 دسامبر 2016 image/ 10 دی ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت ششم


 30 دسامبر 2016 image/ 10 دی ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت پنجم


 30 دسامبر 2016 image/ 10 دی ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت چهارم


  30 دسامبر 2016 image/ 10 دی ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت سوم


30 دسامبر 2016 image/ 10 دی ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت دوم


 30 دسامبر 2016 image/ 10 دی ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت اول    


image   23 دسامبر / سوم دی ماه 1395 -  مصاحبه زنده با خانم بتول سلطانی


   16 دسامبر 2016 image/ 26 آذرماه 1395 - میزگرد جداشدگان فرقه مجاهدین در آلمان - دسامبر 2016 - آذرماه 1395 - قسمت اول


 

  16 دسامبر 2016 image/ 26 آذرماه 1395 -  میزگرد جداشدگان فرقه مجاهدین در آلمان - دسامبر 2016 - آذرماه 1395 - قسمت دوم


  8 دسامبر 2016 image/ 19 آذرماه 1395 -  فیلم سینمایی “امکان مینا” دررابطه با استفاده ابزاری اززنان در تشکیلات مخوف مجاهدین دراوایل انقلاب


 

  دوم دسامبر 2016 image/ 12 آذرماه 1395 - میزگرد کانون ایران فانوس - جمع بندی وضعیت سیاسی، اجتماعی و استراتژیکی سازمان مجاهدین درپایان سال 2016 بمدت 50 دقیقه

 


 

  دوم دسامبر 2016 image/ 12 آذرماه 1395 - میزگرد کانون ایران فانوس -در رابطه با حقوق بشر وتروریسم بمدت 47 دقیقه 


 

 دوم دسامبر 2016 image/ 12 آذرماه 1395 - میزگرد کانون ایران فانوس - فرقه رجوی، بدون رجوی  بدون عراق قسمت دوم بمدت 9 دقیقه 


 

 دوم دسامبر 2016 image/ 12 آذرماه 1395 - میزگرد کانون ایران فانوس - فرقه رجوی، بدون رجوی  بدون عراق قسمت اول بمدت 9 دقیقه


  25 نوامبر 2016 image/ 5 آذرماه 1395 - قسمت اول - میز گرد با شرکت آقایان قربانعلی حسین نژاد، عیسی آزاده و محمد رزاقی در مورد تحولات اخیر در تشکیلات فرقۀ رجوی - تغییرات جدید در روشهای درون تشکیلاتی و خطوط سیاسی 


  25 نوامبر 2016 image/ 5 آذرماه 1395 - قسمت دوم - میزگرد در مورد تحولات اخیر در تشکیلات فرقۀ رجوی در آلبانی با شرکت آقایان قربانعلی حسین نژاد، عیسی آزاده و محمد رزاقی - سرمایه گذاری روی انتخاب ترامپ و پیام به اسیران در آلبانی


 25 نوامبر 2016 image/ 5 آذرماه 1395 - پیام آقای قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد سابق بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین به دخترش زینب در کمپ سازمان در تیرانا (آلبانی)


 

  18 نوامبر 2016 image/ 28 آبان ماه 1395 - مصاحبه زنده با سرکارخانم مهرانگیزرضایی مادرگرامی پیمان فاتح 


  18 نوامبر 2016 image/ 28 آبان ماه 1395 - مصاحبه زنده با محمدکرمی


 11 نوامبر 2016 image/ 21 آبان ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت ششم


 11 نوامبر 2016 image/ 21 آبان ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت پنجم 


 11 نوامبر 2016 image/ 21 آبان ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت چهارم


  11 نوامبر 2016 image/ 21 آبان ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت سوم


 11 نوامبر 2016 image/ 21 آبان ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت دوم 


   11 نوامبر 2016 image/ 21 آبان ماه 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت اول


 

 4 نوامبر 2016 image/ 14 آبان ماه 1395 - مصاحبه زنده با محمد رزاقی


 

 28 اکتبر 2016 image/ 7 آبان ماه 1395 - میزگرد جداشدگان تحت عنوان (خروج فرقه رجوی از عراق و فضای حضوردر آلبانی) باشرکت رضاجبلی، حسین نژاد، عیسی آزاده، محمدرزاقی


 

 21 اکتبر 2016 image/ 30 مهرماه 1395 - میزگرد جداشدگان تحت عنوان (اخراج نهایی مجاهدین ازعراق وشکست یک استراتژی ) باشرکت منصورنظری، حسین نژاد، عیسی آزاده، محمدرزاقی ومحمدکرمی


 

 14 اکتبر 2016 image/ 23 مهرماه 1395 - مصاحبه زنده با مهرداد ساغرچی 


  7 اکتبر 2016 image/ 16 مهرماه 1395 - آینده فرقه رجوی درکشورهای اروپایی بعداز اخراج ازعراق – گفتگوی محمدکرمی با آقای محمد رزاقی-  


  

 30 سپتامبر 2016 image/ 9 مهرماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم با خانم مهنازعکافیان (ساسانی) 


  

 23 سپتامبر 2016 image/ 2 مهرماه 1395 - پخش ویدیوی میزگرد منتقدان فرقه رجوی پیرامون نقد و بررسی اخراج از عراقوشکست استراتژی باشرکت  بتول سلطانی، زهرا معینی، علی اکبر راستگو، داوود باقروند و نادر کشتکار


 

 16 سپتامبر 2016 image/ 26 شهریور ماه 1395 -  پخش فیلم های مستند «هویت مغاک» ناگفته ها و ناشنیده‌هایی از شخصیت مسعود رجوی و زیرپوست اشرف - فیلمی از مرکزمستند حقیقت


 

  9 سپتامبر 2016 image/ 19 شهریور ماه 1395 - مصاحبه زنده با محمد رزاقی


 

  2 سپتامبر 2016 image/ 12 شهریور ماه 1395 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با مادر جواد عرب درگی از زاهدان 


 26 اوت 2016 image/ 5 شهریور ماه 1395 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم راحله ایرانپور از شیراز


 

 19 اوت 2016 image/ 22 مردادماه 1395 - نقد دیدارمحمودعباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بامریم رجوی و ششمین حضورخانواده های مجاهدین جهت دیدارعزیزان در مقابل درب کمپ لیبرتی عراق- قسمت های اول و دوم


 

 12 اوت 2016 image/ 22 مردادماه 1395 - بررسی ششمین حضور خانواده های مجاهدین درمقابل کمپ لیبرتی عراق - اوت 2016 


  5 اوت 2016 image/ 15 مردادماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد 


  29 جولای 2016 image/ 8 مردادماه 1395 - پخش فیلم "فروغ جاویدان مجاهدین از منظری دیگر"

 


 22 جولای 2016 image/ اول مردادماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدرزاقی


  

 15 جولای 2016 image/ 25 تیرماه 1395 - پخش ویدیوی آکسیون پاریس و سخنرانی های جلسه شامل راستگو، سلطانی، معینی، حمیرامحمدنژاد، عیسی آزاده، سبحانی، حسین نژاد و مصطفی محمدی  


  

 8 جولای 2016 image/ 18 تیرماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عیسی آزاده 


 

 اول جولای 2016 image/ 11 تیرماه 1395 - گفتگو درباره میتینگ تبلیغاتی مجاهدین درپاریس و  تناقضات در بحثهای مذهبی رجوی در شبهای رمضان   


 24 ژوئن 2016 image/ 4 تیرماه 1395 - نرگس بهشتی درمصاحبه با تلویزیون مردم رهبران مجاهدین را به چالش می طلبد.speaker volume icon  


 24 ژوئن 2016 image/ 4 تیرماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمیspeaker volume icon


 17 ژوئن 2016 / 28 خرداد 1395 - هشدار در مورد شو تبلیغاتی رجوی در پاریس و حمایت از تحصن خانواده ها در برابر زندان رجوی ساخته لیبرتیimagespeaker volume icon


 17 ژوئن 2016 / 28 خرداد 1395 - مصاحبه افشاگرانه درباره عملکردهای سازمان مجاهدین - گفتگوی محمدکرمی با منصورنظریimagespeaker volume icon


 17 ژوئن 2016 / 28 خرداد 1395 - خانواده ها در لیبرتی ، پارادوکس در فلسفه سیاسی و اخلاقی سران فرقه رجویimagespeaker volume icon


 17 ژوئن 2016 / 28 خرداد 1395 - هنر جنگ ابلهانه ی رهبری و سران فرقه ستیزه جوی مجاهدین با خانواده ها imagespeaker volume icon

 image
  speaker volume icon17 ژوئن 2016 / 28 خرداد 1395 - خانواده ها دربرابر درب کمپ لیبرتی درعراق خواهان ملاقات با عزیزانشان


 imagespeaker volume icon 10 ژوئن 2016 / 21 خرداد 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی 


  imagespeaker volume icon10 ژوئن 2016 / 21 خرداد 1395 - گفتگوی محمد کرمی با محمد رزاقی درباره بازداشت صبری حسن پور مجری سیمای رهایی 


imagespeaker volume icon 10 ژوئن 2016 / 21 خرداد 1395 - گزارشها از برخوردهای بی سابقۀ خانواده ها با نگهبانان قلعۀ رجوی


imagespeaker volume icon  3 ژوئن 2016 / 14 خرداد 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای غلامعلی حسین نژاد


imagespeaker volume icon  27 ماه مه 2016 / 7 خرداد 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عیسی آزاده


image

speaker volume icon 29 آوریل 2016 / 10 اردیبهشت ماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهرداد ساغرچی   imagespeaker volume icon 22 آوریل  2016 / سوم اردیبهشت ماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان غفورفتاحیان و همایون کهزادی    imagespeaker volume icon ژانویه 2016 / 18 دیماه 1394 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عیسی آزاده  imagespeaker volume icon ژانویه 2016 / 11 دیماه 1394 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با