چ07172019

Last updateچ, 17 جولای 2019 10am

آرشیو برنامه ها - سال 2017


 آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2017 / 1396 

  آرشیو برنامه های مصاحبه ها و ویدیوهای کانون آوا در تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2017 / 1396

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

image

speaker volume icon29 دسامبر 2017 /  8 دی ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانمها حمیرا محمدنژاد و زهرا معینی


image

speaker volume icon22 دسامبر 2017 /  اول دی ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای ادوارد ترمادو 


imagespeaker volume icon22 دسامبر 2017 /  اول دی ماه 1396   پخش ویدیوی کانون فانوس آلمان دررابطه با ضرب وشتم اعضای این کانون توسط چماقداران فرقه رجوی در پارلمان اروپا 


image

speaker volume icon15 دسامبر 2017 /  24 آذر ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای سعدالله سیفی 


image

speaker volume icon15 دسامبر 2017 /  24 آذر ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد کرمی  


image

speaker volume icon8 دسامبر 2017 /  17 آذر ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد 


image

speaker volume iconاول دسامبر 2017 /  10 آذر ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهرداد ساغرچی 


imagespeaker volume iconاول دسامبر 2017 /  10 آذر ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای امیرموثقی 


image

speaker volume icon24 نوامبر 2017 /  سوم آذر ماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منوچهرعبدی


image

speaker volume icon24 نوامبر 2017 /  سوم آذر ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی 


image

speaker volume icon17 نوامبر 2017 /  26 آبان ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی 


image

speaker volume iconدهم نوامبر 2017 /  19 آبان ماه 1396 مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم بتول سلطانی


image

speaker volume iconدهم نوامبر 2017 /  19 آبان ماه 1396 مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم زهرا معینی 


image

speaker volume iconدهم نوامبر 2017 /  19 آبان ماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم حمیرا محمدنژاد


 

imagespeaker volume iconسوم نوامبر 2017 /  12 آبان ماه 1396 صفحه دو آخرهفته BBC: ترکی فیصل در همایش مجاهدین


image

speaker volume iconسوم نوامبر 2017 /  12 آبان ماه 1396 -عربستان سعودی واستفاده از کارت شورای ملّی مقاومت  (تلویزیون کیهان لندن)


image

speaker volume iconسوم نوامبر 2017 /  12 آبان ماه 1396 نگاهی به حضور ترکی الفیصل در نشست مجاهدین در پرسشی از فرامرز دادرس (تلویزیون میهن)


imagespeaker volume icon27 اکتبر 2017 / 5 آبان 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای امیر موثقیimage
speaker volume icon27 اکتبر 2017 /  5 آبان 1396 - پخش ویدیوی برنامه ویدیوی  مستند «کمپ ثریا»  


imagespeaker volume icon20 اکتبر 2017 / 28 مهرماه 1396 - پخش ویدیوی "فیلمی ناتمام برای دخترم - سمیه  image
speaker volume icon13 اکتبر 2017 /  21 مهرماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی


imagespeaker volume icon6 اکتبر 2017 / 14 مهرماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای قربانعلی حسین نژاد 


  

imagespeaker volume icon29 سپتامبر2017 /  7 مهرماه 1396 - هشداراحسان بیدی ازاعضای جداشده فرقه مجاهدین به همقطاران سابقش مستقر در آلبانی 


imagespeaker volume icon29 سپتامبر2017 /  7 مهرماه 1396 - مصاحبه آقایان احسان بیدی و منوچهر عبدی، نجات یافتگان فرقه رجوی در تیرانا با کانال ایمپکت در آلبانی باترجمه فارسی


image

speaker volume icon29 سپتامبر2017 /  7 مهرماه 1396 - تولدی دوباره ـ رهایی و نجات رئوف فرامرزی از حصارهای ذهنی و فیزیکی فرقه رجوی


imagespeaker volume icon29 سپتامبر2017 /  7 مهرماه 1396 - جواهر گمشده(بازگشت محمدتورنگ یک جداشده دیگرفرقه مجاهدین به وطن)


image

speaker volume icon29 سپتامبر2017 /  7 مهرماه 1396 -پخش ویدیوی ضجه های خانم ثریاعبدالهی درفراق فرزند در مقابل قرارگاه اشرف 2012 - 1391


imagespeaker volume icon22 سپتامبر2017 /  31 شهریورماه 1396 -مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عیسی آزاده


image

speaker volume icon15 سپتامبر2017 /  24 شهریورماه 1396 -مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد کرمی


image

speaker volume icon8 سپتامبر2017 /  17 شهریورماه 1396 -مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد کرمی


imagespeaker volume icon 8 سپتامبر2017 /  17 شهریورماه 1396 -مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم نرگس بهشتی


image

speaker volume icon8سپتامبر2017 /  17 شهریورماه 1396 -مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منوچهرعبدی


image

speaker volume iconاول سپتامبر2017 /  10 شهریورماه 1396 -مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی


image

speaker volume iconاول سپتامبر2017 /  10 شهریورماه 1396 -اسرار پشت پرده "اورسورواز" محل اقامت مریم رجوی درفرانسه  imagespeaker volume icon25 اوت 2017 /  سوم شهریورماه 1396 -مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عیسی آزاده


  imagespeaker volume icon18 اوت 2017 /  27 مردادماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای قربانعلی حسین نژاد 


  imagespeaker volume icon 11 اوت 2017 /  20 مردادماه 1396 -فیلم مستند عملیات مرصاد فیلم مستند عملیات های دفاع مقدس بمدت 8 دقیقه

 


  imagespeaker volume icon 11 اوت 2017 /  20 مردادماه 1396 - نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان - ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی - همنشین بهار  57 دقیقه

 


  imagespeaker volume icon 11 اوت 2017 /  20 مردادماه 1396 - گفتگو گوبا سیامک - عضو سابق نظامی مجاهدین ازفروغ جاودان- 48 دقیقه

 


  imagespeaker volume icon چهارم اوت 2017 /  13 مردادماه 1396 - نگاهی دوباره به عملیات  مرصاد (فروغ جاویدان) مجاهدین ازمنظر سیدامیرموثقی

 


  imagespeaker volume icon چهارم اوت 2017 /  13 مردادماه 1396 - پخش ویدیوی "فروغ جاویدان مجاهدین از منظری دیگر"

 


  imagespeaker volume icon چهارم اوت 2017 /  13 مردادماه 1396 - پخش ویدیوی اسرار پشت پرده "اورسورواز" محل اقامت مریم رجوی درفرانسه

 


  imagespeaker volume icon 28 ژوئیه 2017 /  ششم مردادماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای مهرداد ساغرچی

 


  imagespeaker volume icon 21 ژوئیه 2017 /  30 تیرماه 1396 - پخش فیلم سینمایی "ماجرای نیمروز" درباره سازمان مجاهدین و هلاکت موسی خیابانی و اشرف ربیعی درسال 1360

 


 imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - اعلام جدایی علامه محمدعلی الحسینی از مجاهدین در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس هشتم ژوییه 2017

 


  imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی سخنان آقای رضاجبلی در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس هشتم ژوییه 2017 (لینک به ویدیو)


  imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی سخنان آقای ادواردترمادو در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس هشتم ژوییه 2017 (لینک به ویدیو)


  imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی سخنان آقای محمد رزاقی در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس هشتم ژوییه 2017 (لینک به ویدیو)


  imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی سخنان آقای محمدکرمی در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس هشتم ژوییه 2017 (لینک به ویدیو)


 imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی سخنان آقای عیسی آزاده در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس هشتم ژوییه 2017 (لینک به ویدیو)


  imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی تظاهرات جداشدگان در میدان حقوق بشرپاریس علیه فرقه رجوی درمیدان حقوق بشر پاریس- اول ژوییه 2017


  imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی سخنان آقای مصطفی محمدی در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس  اول ژوییه 2017 (لینک به ویدیو)  


  imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی سخنان خانم ها حمیرامحمد نژاد، زهرامعینی وبتول سلطانی  در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس اول ژوییه 2017 (لینک به ویدیو)


   imagespeaker volume icon 7 ژوئیه 2017 /  17 تیرماه  1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی


 imagespeaker volume icon 30 ژوئن 2017 /  خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با


 imagespeaker volume icon 23 ژوئن 2017 /  خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با

 


  imagespeaker volume icon 16 ژوئن 2017 /  26 خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عیسی آزاده


imagespeaker volume icon 9 ژوئن 2017 / 19 خرداد 1396 - پخش فیلم سینمایی سیانور" درباره سازمان مجاهدین


imagespeaker volume icon 2 ژوئن 2017 / 12 خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باخانم ماه هما ایرانپور


imagespeaker volume icon 2 ژوئن 2017 / 12 خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باخانم راحله ایرانپور


imagespeaker volume icon 2 ژوئن 2017 / 12 خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باخانم نرگس ایرانپور


imagespeaker volume icon 2 ژوئن 2017 / 12 خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باخانم ماه منیر ایرانپور 


imagespeaker volume icon 26 ماه مه  2017 / 5 خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای امیرموثقی


  image 26 ماه speaker volume iconمه  2017 / 5 خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای محمدرزاقی 


imagespeaker volume icon 19 ماه مه  2017 / 29 اردیبهشت 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای محمدکرمی


imagespeaker volume icon 19 ماه مه  2017 / 29 اردیبهشت 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم راحله ایرانپور  


imagespeaker volume icon 12 ماه مه  2017 / 22 اردیبهشت 1396 - پخش فیلم سینمایی "سیانور"  


imagespeaker volume icon 5 ماه مه  2017 / 15 اردیبهشت 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای قربانعلی حسین نژاد 


imagespeaker volume icon 28 آپریل 2017 / 8 اردیبهشت 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای علی جهانی


imagespeaker volume icon 21 آپریل 2017 / اول اردیبهشت 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای ادواردترمادو


image

speaker volume icon 14 آپریل 2017 / 25 فروردین 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای


imagespeaker volume icon7 آپریل 2017 / 18 فروردین 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای محمدکرمی


imagespeaker volume icon 31 مارچ 2017 / 11 فروردین 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای مهرداد ساغرچی


imagespeaker volume icon 24 مارچ 2017 / 4 فروردین 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای شهروزتاجبخش


 24 مارچ 2017 / 4 فروردین 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای مهدی سجودیimagespeaker volume icon


 17 مارچ 2017 / 27 اسفند 1395 - پخش فیلم سینمایی "سیانور"imagespeaker volume iconimage
  speaker volume icon10 مارچ 2017 / 20 اسفند 1395 -  پخش ویدیوی "جلسه انجمن زنان دررابطه با روز جهانی زن"


 imagespeaker volume icon 3 مارچ 2017 / 13 اسفند 1395 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدرزاقی


  imagespeaker volume icon24 فوریه 2017 / 6 اسفند 1395 -پخش ویدیوی "جلسه تحلیلی سیاسی از ترفندها و شگرد های فرقه رجوی " توسط انجمن زنان 

 


image

17 فوریه 2017 / 29 بهمن 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت ششم


 image 17 فوریه 2017 / 29 بهمن 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت پنجم


 image17 فوریه 2017 / 29 بهمن 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت چهارم


  image17 فوریه 2017 / 29 بهمن 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت سوم


image 17 فوریه 2017 / 29 بهمن 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت دوم


image 17 فوریه 2017 / 29 بهمن 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت اول

     


imagespeaker volume icon 10 فوریه 2017 / 22 بهمن 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد


imagespeaker volume icon  3 فوریه 2017 / 15 بهمن 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم پوران اکبری از شیراز


imagespeaker volume icon  27 ژانویه 2017 / 8 بهمن 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی


imagespeaker volume icon

 20 ژانویه 2017 / اول بهمن ماه 1395 -  پخش فیلم سینمایی “امکان مینا” دررابطه با استفاده ابزاری اززنان در تشکیلات مخوف مجاهدین دراوایل انقلاب imagespeaker volume icon 13 ژانویه 2017 / 24 دی ماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی (وحید) محمدی    imagespeaker volume icon 13 ژانویه 2017 / 24 دی ماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عیسی آزاده  imagespeaker volume icon 6 ژانویه 2017 / 17 دی ماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد

 


 

نگاهی به حضور ترکی الفیصل در نشست مجاهدین در پرسشی از فرامرز دادرس

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی