ج07102020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

آرشیو برنامه ها - سال 2017


 آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2017 / 1396 

  آرشیو برنامه های مصاحبه ها و ویدیوهای کانون آوا در تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2017 / 1396

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

image

speaker volume icon29 دسامبر 2017 /  8 دی ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانمها حمیرا محمدنژاد و زهرا معینی


image

speaker volume icon22 دسامبر 2017 /  اول دی ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای ادوارد ترمادو 


imagespeaker volume icon22 دسامبر 2017 /  اول دی ماه 1396   پخش ویدیوی کانون فانوس آلمان دررابطه با ضرب وشتم اعضای این کانون توسط چماقداران فرقه رجوی در پارلمان اروپا 


image

speaker volume icon15 دسامبر 2017 /  24 آذر ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای سعدالله سیفی 


image

speaker volume icon15 دسامبر 2017 /  24 آذر ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد کرمی  


image

speaker volume icon8 دسامبر 2017 /  17 آذر ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد 


image

speaker volume iconاول دسامبر 2017 /  10 آذر ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهرداد ساغرچی 


imagespeaker volume iconاول دسامبر 2017 /  10 آذر ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای امیرموثقی 


image

speaker volume icon24 نوامبر 2017 /  سوم آذر ماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منوچهرعبدی


image

speaker volume icon24 نوامبر 2017 /  سوم آذر ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی 


image

speaker volume icon17 نوامبر 2017 /  26 آبان ماه 1396  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی 


image

speaker volume iconدهم نوامبر 2017 /  19 آبان ماه 1396 مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم بتول سلطانی


image

speaker volume iconدهم نوامبر 2017 /  19 آبان ماه 1396 مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم زهرا معینی 


image

speaker volume iconدهم نوامبر 2017 /  19 آبان ماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم حمیرا محمدنژاد


 

imagespeaker volume iconسوم نوامبر 2017 /  12 آبان ماه 1396 صفحه دو آخرهفته BBC: ترکی فیصل در همایش مجاهدین


image

speaker volume iconسوم نوامبر 2017 /  12 آبان ماه 1396 -عربستان سعودی واستفاده از کارت شورای ملّی مقاومت  (تلویزیون کیهان لندن)


image

speaker volume iconسوم نوامبر 2017 /  12 آبان ماه 1396 نگاهی به حضور ترکی الفیصل در نشست مجاهدین در پرسشی از فرامرز دادرس (تلویزیون میهن)


imagespeaker volume icon27 اکتبر 2017 / 5 آبان 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای امیر موثقیimage
speaker volume icon27 اکتبر 2017 /  5 آبان 1396 - پخش ویدیوی برنامه ویدیوی  مستند «کمپ ثریا»  


imagespeaker volume icon20 اکتبر 2017 / 28 مهرماه 1396 - پخش ویدیوی "فیلمی ناتمام برای دخترم - سمیه  image
speaker volume icon13 اکتبر 2017 /  21 مهرماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی


imagespeaker volume icon6 اکتبر 2017 / 14 مهرماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای قربانعلی حسین نژاد 


  

imagespeaker volume icon29 سپتامبر2017 /  7 مهرماه 1396 - هشداراحسان بیدی ازاعضای جداشده فرقه مجاهدین به همقطاران سابقش مستقر در آلبانی 


imagespeaker volume icon29 سپتامبر2017 /  7 مهرماه 1396 - مصاحبه آقایان احسان بیدی و منوچهر عبدی، نجات یافتگان فرقه رجوی در تیرانا با کانال ایمپکت در آلبانی باترجمه فارسی


image

speaker volume icon29 سپتامبر2017 /  7 مهرماه 1396 - تولدی دوباره ـ رهایی و نجات رئوف فرامرزی از حصارهای ذهنی و فیزیکی فرقه رجوی


imagespeaker volume icon29 سپتامبر2017 /  7 مهرماه 1396 - جواهر گمشده(بازگشت محمدتورنگ یک جداشده دیگرفرقه مجاهدین به وطن)


image

speaker volume icon29 سپتامبر2017 /  7 مهرماه 1396 -پخش ویدیوی ضجه های خانم ثریاعبدالهی درفراق فرزند در مقابل قرارگاه اشرف 2012 - 1391


imagespeaker volume icon22 سپتامبر2017 /  31 شهریورماه 1396 -مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عیسی آزاده


image

speaker volume icon15 سپتامبر2017 /  24 شهریورماه 1396 -مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد کرمی


image

speaker volume icon8 سپتامبر2017 /  17 شهریورماه 1396 -مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد کرمی


imagespeaker volume icon 8 سپتامبر2017 /  17 شهریورماه 1396 -مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم نرگس بهشتی


image

speaker volume icon8سپتامبر2017 /  17 شهریورماه 1396 -مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منوچهرعبدی


image

speaker volume iconاول سپتامبر2017 /  10 شهریورماه 1396 -مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی


image

speaker volume iconاول سپتامبر2017 /  10 شهریورماه 1396 -اسرار پشت پرده "اورسورواز" محل اقامت مریم رجوی درفرانسه  imagespeaker volume icon25 اوت 2017 /  سوم شهریورماه 1396 -مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عیسی آزاده


  imagespeaker volume icon18 اوت 2017 /  27 مردادماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای قربانعلی حسین نژاد 


  imagespeaker volume icon 11 اوت 2017 /  20 مردادماه 1396 -فیلم مستند عملیات مرصاد فیلم مستند عملیات های دفاع مقدس بمدت 8 دقیقه

 


  imagespeaker volume icon 11 اوت 2017 /  20 مردادماه 1396 - نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان - ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی - همنشین بهار  57 دقیقه

 


  imagespeaker volume icon 11 اوت 2017 /  20 مردادماه 1396 - گفتگو گوبا سیامک - عضو سابق نظامی مجاهدین ازفروغ جاودان- 48 دقیقه

 


  imagespeaker volume icon چهارم اوت 2017 /  13 مردادماه 1396 - نگاهی دوباره به عملیات  مرصاد (فروغ جاویدان) مجاهدین ازمنظر سیدامیرموثقی

 


  imagespeaker volume icon چهارم اوت 2017 /  13 مردادماه 1396 - پخش ویدیوی "فروغ جاویدان مجاهدین از منظری دیگر"

 


  imagespeaker volume icon چهارم اوت 2017 /  13 مردادماه 1396 - پخش ویدیوی اسرار پشت پرده "اورسورواز" محل اقامت مریم رجوی درفرانسه

 


  imagespeaker volume icon 28 ژوئیه 2017 /  ششم مردادماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای مهرداد ساغرچی

 


  imagespeaker volume icon 21 ژوئیه 2017 /  30 تیرماه 1396 - پخش فیلم سینمایی "ماجرای نیمروز" درباره سازمان مجاهدین و هلاکت موسی خیابانی و اشرف ربیعی درسال 1360

 


 imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - اعلام جدایی علامه محمدعلی الحسینی از مجاهدین در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس هشتم ژوییه 2017

 


  imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی سخنان آقای رضاجبلی در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس هشتم ژوییه 2017 (لینک به ویدیو)


  imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی سخنان آقای ادواردترمادو در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس هشتم ژوییه 2017 (لینک به ویدیو)


  imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی سخنان آقای محمد رزاقی در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس هشتم ژوییه 2017 (لینک به ویدیو)


  imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی سخنان آقای محمدکرمی در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس هشتم ژوییه 2017 (لینک به ویدیو)


 imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی سخنان آقای عیسی آزاده در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس هشتم ژوییه 2017 (لینک به ویدیو)


  imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی تظاهرات جداشدگان در میدان حقوق بشرپاریس علیه فرقه رجوی درمیدان حقوق بشر پاریس- اول ژوییه 2017


  imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی سخنان آقای مصطفی محمدی در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس  اول ژوییه 2017 (لینک به ویدیو)  


  imagespeaker volume icon 14 ژوئیه 2017 /  23 تیرماه 1396 - ویدیوی سخنان خانم ها حمیرامحمد نژاد، زهرامعینی وبتول سلطانی  در جلسه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس اول ژوییه 2017 (لینک به ویدیو)


   imagespeaker volume icon 7 ژوئیه 2017 /  17 تیرماه  1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی


 imagespeaker volume icon 30 ژوئن 2017 /  خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با


 imagespeaker volume icon 23 ژوئن 2017 /  خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با

 


  imagespeaker volume icon 16 ژوئن 2017 /  26 خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عیسی آزاده


imagespeaker volume icon 9 ژوئن 2017 / 19 خرداد 1396 - پخش فیلم سینمایی سیانور" درباره سازمان مجاهدین


imagespeaker volume icon 2 ژوئن 2017 / 12 خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باخانم ماه هما ایرانپور


imagespeaker volume icon 2 ژوئن 2017 / 12 خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باخانم راحله ایرانپور


imagespeaker volume icon 2 ژوئن 2017 / 12 خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باخانم نرگس ایرانپور


imagespeaker volume icon 2 ژوئن 2017 / 12 خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باخانم ماه منیر ایرانپور 


imagespeaker volume icon 26 ماه مه  2017 / 5 خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای امیرموثقی


  image 26 ماه speaker volume iconمه  2017 / 5 خرداد 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای محمدرزاقی 


imagespeaker volume icon 19 ماه مه  2017 / 29 اردیبهشت 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای محمدکرمی


imagespeaker volume icon 19 ماه مه  2017 / 29 اردیبهشت 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم راحله ایرانپور  


imagespeaker volume icon 12 ماه مه  2017 / 22 اردیبهشت 1396 - پخش فیلم سینمایی "سیانور"  


imagespeaker volume icon 5 ماه مه  2017 / 15 اردیبهشت 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای قربانعلی حسین نژاد 


imagespeaker volume icon 28 آپریل 2017 / 8 اردیبهشت 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای علی جهانی


imagespeaker volume icon 21 آپریل 2017 / اول اردیبهشت 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای ادواردترمادو


image

speaker volume icon 14 آپریل 2017 / 25 فروردین 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای


imagespeaker volume icon7 آپریل 2017 / 18 فروردین 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای محمدکرمی


imagespeaker volume icon 31 مارچ 2017 / 11 فروردین 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای مهرداد ساغرچی


imagespeaker volume icon 24 مارچ 2017 / 4 فروردین 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای شهروزتاجبخش


 24 مارچ 2017 / 4 فروردین 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای مهدی سجودیimagespeaker volume icon


 17 مارچ 2017 / 27 اسفند 1395 - پخش فیلم سینمایی "سیانور"imagespeaker volume iconimage
  speaker volume icon10 مارچ 2017 / 20 اسفند 1395 -  پخش ویدیوی "جلسه انجمن زنان دررابطه با روز جهانی زن"


 imagespeaker volume icon 3 مارچ 2017 / 13 اسفند 1395 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدرزاقی


  imagespeaker volume icon24 فوریه 2017 / 6 اسفند 1395 -پخش ویدیوی "جلسه تحلیلی سیاسی از ترفندها و شگرد های فرقه رجوی " توسط انجمن زنان 

 


image

17 فوریه 2017 / 29 بهمن 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت ششم


 image 17 فوریه 2017 / 29 بهمن 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت پنجم


 image17 فوریه 2017 / 29 بهمن 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت چهارم


  image17 فوریه 2017 / 29 بهمن 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت سوم


image 17 فوریه 2017 / 29 بهمن 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت دوم


image 17 فوریه 2017 / 29 بهمن 1395 - مستند "داستان یک پایان" قسمت اول

     


imagespeaker volume icon 10 فوریه 2017 / 22 بهمن 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد


imagespeaker volume icon  3 فوریه 2017 / 15 بهمن 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم پوران اکبری از شیراز


imagespeaker volume icon  27 ژانویه 2017 / 8 بهمن 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی


imagespeaker volume icon

 20 ژانویه 2017 / اول بهمن ماه 1395 -  پخش فیلم سینمایی “امکان مینا” دررابطه با استفاده ابزاری اززنان در تشکیلات مخوف مجاهدین دراوایل انقلاب imagespeaker volume icon 13 ژانویه 2017 / 24 دی ماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی (وحید) محمدی    imagespeaker volume icon 13 ژانویه 2017 / 24 دی ماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عیسی آزاده  imagespeaker volume icon 6 ژانویه 2017 / 17 دی ماه 1395 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد

 


 

نگاهی به حضور ترکی الفیصل در نشست مجاهدین در پرسشی از فرامرز دادرس