ج07102020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

آرشیو برنامه ها - سال 2015

 آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2015 / 1394 

  

 

 20 نوامبر 2015 / 29 آبان 1394 -مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عیسی آزاده                                            Audio / Video 13 نوامبر 2015 / 22 آبان 1394 -مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدرزاقی                                           Audio / Video 6 نوامبر 2015 / 20 شهریور 1394 -گفت‌‌ وشنود با اسماعیل وفا یغمائی 16-واقعیّاتِ دردناک را نمی‌توان با خونریزیِ رژیم پوشاند  همنشین بهار   Video 30 اکتبر 2015 / 8 آبان 1394 -مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد                                  Audio / Video


 23 اکتبر 2015 / اول آبان 1394 -مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                        Audio / Video


  16 اکتبر 2015 / 24 مهرماه 1394 -مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدرزاقی                                      Audio / Video


 16 اکتبر 2015 / 24 مهرماه 1394 -مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عیسی آزاده                                        Audio / Video


 9 اکتبر 2015 / 17 مهرماه 1394 -مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                         Audio / Video


 2 اکتبر 2015 / 10 مهرماه 1394 -مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی جهانی                                Audio / Video


  11 سپتامبر 2015 / 20 شهریور 1394 -مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای نادرکشتکار                          Audio / Video


  4 سپتامبر 2015 / 13 شهریور 1394 -مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهرداد ساغرچی                         Audio / Video


 28 آگوست 2015 / 6  شهریور 1394 -گفتگوی شهروزتاجبخش و علی جهانی                                           Audio / Video


  21 آگوست  2015 / 30 مرداد 1394 -مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد                          Audio / Video


  14 آگوست 2015 / 23 مرداد 1394 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایمحمدکرمی                                  Audio / Video


 7 آگوست 2015 / 16 مرداد 1394 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایمحمدرزاقی                                        Audio / Video


    31 جولای 2015 / مرداد 1394 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقاینادرکشتکار                                    Audio / Video


   24 جولای 2015 / دوم مرداد 1394 -مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد                         Audio / Video


  17 جولای 2015 / 26 تیرمرداد 1394 -مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان ادوارد ترمادو و امیرموثقی                       Audio / Video


  10 جولای 2015 /                                                          Audio / Video


   3 جولای 2015 /                                                               Audio / Video


26 ژوئن 2015 /                                                                     Audio / Video


19 ژوئن 2015 /                                                                          Audio / Video


12 ژوئن 2015 /                                                                            Audio / Video


5 ژوئن 2015 /                                                                             Audio / Video


29 ماه مه 2015 /                                                                              Audio / Video


22 ماه مه 2015 /                                                                                     Audio / Video


15 ماه مه 2015 /                                                                                        Audio / Video


8 ماه مه 2015 /                                                                                        Audio / Video


  اول ماه مه 2015 / 11 اردیبهشت 1394 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد                 Audio / Video

 17 آوریل 2015 / 28 فروردین 1394 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی جهانی                            Audio / Video

17 آوریل 2015 / 28 فروردین 1394 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای شهروزتاجبخش                                   Audio / Video

10آوریل 2015 / 21 فروردین 1394 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمی                                               Audio / Video

3 آوریل 2015 - پخش فیلم سالگرد کشتار اکراد بیگناه عراقی توسط سازمان مجاهدین                                         Audio / Video

27 مارس 2015 / 7 فروردین 1394 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عبدالکریم ابراهیمی                       Audio / Video

20 مارس 2015 /  29 اسفند 1393 - بازپخش برنامه میزگرد انجمن زنان المان بمناسبت روزجهانی زن                        Audio / Video

13 مارس 2015 / 22 اسفند 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدرزاقی                              Audio / Video

8 مارس 2015 / 17 اسفند 1393 - برنامه میزگرد انجمن زنان المان بمناسبت روزجهانی زن - 7 مارس 2015                      Audio / Video

6 مارس 2015 / 15 اسفند 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد                                Audio / Video

27 فوریه 2015 / 8 اسفند 1393-  مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهرداد ساغرچی                      Audio / Video

20 فوریه 2015 - پخش فیلم سمیه فیلمی ناتمام برای دخترم                                                         Audio / Video

13 فوریه 2015 / 24 بهمن ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدرزاقی                                       Audio / Video

13 فوریه 2015 / 24 بهمن ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای نادرنادری                   Audio / Video

6 فوریه 2015 / 17 بهمن ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای کریم غلامی                                    Audio / Video

30 ژانویه 2015 / 10 بهمن ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمی                         Audio / Video

23 ژانویه 2015 / سوم بهمن ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای احسان بیدی                             Audio / Video

16 ژانویه 2015 / 26 دیماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرامعینی                                Audio / Video

9 ژانویه 2015 / 19 دیماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم بتول سلطانی                               Audio / Video

2 ژانویه 2015 / 12 دیماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمی                             Audio / Video