ش07112020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

آرشیو برنامه ها - سال 2014

آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم با جداشدگان  در یوتیوب - سال 2014 / 1393

 

26 دسامبر2014 / 5 دیماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عبدالکریم ابراهیمی                                               Video / Audio

19 دسامبر2014 / 28  آذرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمی                                                      Video / Audio

12 دسامبر2014 / 21  آذرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای احسان بیدی                                                     Video / Audio

5 دسامبر2014 / 14  آذرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد حسین سبحانی                                          Video / Audio

28 نوامبر2014 / 7  آذرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                           Video / Audio

21 نوامبر2014 / 30  آبان ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم  بتول سلطانی                                                   Video / Audio

14 نوامبر2014 / 23  آبان ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                                      Video / Audio

7 نوامبر2014 / 16 آبان ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهدی خوشحال                                                    Video / Audio

31 اکتبر2014 / 9 آبان ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی جهانی                                                           Video / Audio

31 اکتبر2014 / 9 آبان ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای شهروز تاجبخش                                                      Video / Audio 

24 اکتبر2014 / 2 آبان ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد                                                Video  / Audio

18 اکتبر2014 / 26 مهرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                           Video / Audio   

10 اکتبر2014 / 18 مهرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم حمیرا محمدنژاد                                                     Video  / Audio

3 اکتبر2014 / 11 مهرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای ادوارد ترمادو                                                              Video / Audio

3 اکتبر2014 / 11 مهرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایسید امیرموثقی                                                          Video / Audio

26 سپتامبر2014 / 4 مهرماه 1393 - پخش فیلم مصاحبه با سه زن جداشده مجاهد "افشاگری رسواییهای جنسی مسعوررجوی"  Video / Audio

19 سپتامبر2014 / 28 شهریورماه 1393 - پخش ویدیوی " فیلمی ناتمام برای دخترم سمیه"                                               Video / Audio

12 سپتامبر2014 / 21 شهریورماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایمهردادساغرچی                                                Video /Audio

5 سپتامبر2014 / 14 شهریورماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایعلی اکبرراستگو                                                 Video / Audio

29 اوت 2014 / 7  شهریورماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرامعینی                                                           Video / Audio

22 اوت 2014 / 31 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی جهانی                                                            Video / Audio        

22 اوت 2014 / 31 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای شهروزتاجبخش                                                         Video / Audio            

15 اوت 2014 / 24 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم بتول سلطانی                                                           Video / Audio    

15 اوت 2014 / 24 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرامعینی                                                               Video / Audio           

8 اوت 2014 / 17 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                                Video / Audio   

8 اوت 2014 / 17 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای نادرنادری                                                                     Video / Audio

اول اوت 2014 / 10 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهرداد ساغرچی                                                         Video / Audio

25 ژوئیه 2014 / 3 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  محمدکرمی                                                               Video /  Audio

18 ژوئیه 2014 / 27 تیرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  مسعود جابانی                                                              Video / Audio

11 ژوئیه 2014 / 20 تیرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم میترا یوسفی                                                                 Video / Audio

11 ژوئیه 2014 / 20 تیرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهدی نیکبخت                                                                Video / Audio 

4 ژوئیه 2014 / 13 تیرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهرداد ساغرچی                                                              Video / Audio

27 ژوئن 2014 / 6 تیرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد                                                          Video / Audio

27 ژوئن 2014 / 6 تیرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمی                                                                      Video Audio

20 ژوئن 2014 / 30 خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم نسرین ابراهیمی                                                         Video / Audio

20 ژوئن 2014 / 30 خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم ربابه شاهرخی (مادررضوان)                                          Video / Audio

13 ژوئن 2014 / 23 خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                                Video / Audio

13 ژوئن 2014 / 23 خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرا معینی                                                                 Video / Audio

6 ژوئن 2014 / 16 خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                                                  Video / Audio

30 ماه مه 2014 / نهم خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرامعینی                                                             Video / Audio

30 ماه مه 2014 / نهم خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم بتول سلطانی                                                          Video / Audio

30 ماه مه 2014 / نهم خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم حمیرامحمدنژاد                                                         Video / Audio

23 ماه مه 2014 / دوم خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مسعودجابانی                                                         Video / Audio

16 ماه مه 2014 / 26 اردیبهشت ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدحسین سبحانی                                          Video / Audio

9 ماه مه 2014 / 19 اردیبهشت ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهردادساغرچی                                                    Video / Audio

2 ماه مه 2014 / 12 اردیبهشت ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای شهروز تاجبخش                                                    Video / Audio

2 ماه مه 2014 / 12 اردیبهشت ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  مهدی سجودی                                                    Video / Audio

25 آوریل 2014 / 5 اردیبهشت ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  مسعودجابانی                                                       Video / Audio 

11 آوریل 2014 / 22 فروردین 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  محمد رزاقی                                                          Video / Audio

4 آوریل 2014 / 15 فروردین 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  محمد کرمی                                                            Video / Audio

4 آوریل 2014 / 15 فروردین 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  قربانعلی حسین نژاد                                                  Video / Audio

28 مارج 2014 / 8 فروردین 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  محمدحسین سبحانی                                               Video / Audio

21 مارچ 2014 / اول فروردین 1393 - پخش جلسه انجمن زنان تحت عنوان "نقدوبررسی استثمارزنان" قسمت اول از تلویزیون مردم تی وی          Video

21 مارچ 2014 / اول فروردین 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                                         Video / Audio

14 مارچ 2014 / 23 اسفند 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمود سپاهی                                                        Video / Audio

14 مارچ 2014 / 23 اسفند 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای غفورفتاحیان                                                            Video / Audio

7 مارچ 2014 / 16 اسفند 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مسعود جابانی                                                          Video / Audio

28 فوریه 2014 / 9 اسفندماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                  Video   /    Audio

28 فوریه 2014 / 9 اسفندماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای نادرنادری                                                       Video    /    Audio

21 فوریه 2014 / 2 اسفندماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهدی خوشحال                                               Video    /    Audio

14 فوریه 2014 / 25 بهمن ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای شهرورتاجبخش                                               Video    /    Audio

14 فوریه 2014 / 25 بهمن ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی جهانی                                                  Video    /    Audio

7 فوریه 2014 / 18 بهمن ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان علیرضا نصرالهی و حمیررضاسلمانی                    Video    /    Audio

31ژانویه 2014 / 11 بهمن ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرا معینی                                                Video    /    Audio

31 ژانویه 2014 / 11 بهمن ماه  1392 - بخشهایی از جلسه افتتاحیه انجمن زنان درکلن - 25 نوامبر2012                                             Video     

24 ژانویه 2014 / 4 بهمن ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با محمد کرمی                                                     Video    /    Audio

24 ژانویه 2014 / 4 بهمن ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با قربانعلی حسین نژاد                                           Video    /    Audio

17 ژانویه 2014 / 27 دی ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با مسعود جابانی                                                   Video    /    Audio

17 ژانویه 2014 / 27 دی ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی اکبرراستگو                                          Video    /    Audio

10 ژانویه 2014 / 20 دی ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                    Video    /    Audio

10 ژانویه 2014 / 20 دی ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای نادرنادری                                                         Video    /    Audio

سوم ژانویه 2014 / 13 دی ماه  1392 - مصاحبه عباس صادقی نژاد با علیرضا میرعسگری پخش توسط تلویزیون مردم تی وی       Video    /    Audio