چ07172019

Last updateچ, 17 جولای 2019 10am

آرشیو برنامه ها - سال 2014

آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم با جداشدگان  در یوتیوب - سال 2014 / 1393

 

26 دسامبر2014 / 5 دیماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای عبدالکریم ابراهیمی                                               Video / Audio

19 دسامبر2014 / 28  آذرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمی                                                      Video / Audio

12 دسامبر2014 / 21  آذرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای احسان بیدی                                                     Video / Audio

5 دسامبر2014 / 14  آذرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد حسین سبحانی                                          Video / Audio

28 نوامبر2014 / 7  آذرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                           Video / Audio

21 نوامبر2014 / 30  آبان ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم  بتول سلطانی                                                   Video / Audio

14 نوامبر2014 / 23  آبان ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                                      Video / Audio

7 نوامبر2014 / 16 آبان ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهدی خوشحال                                                    Video / Audio

31 اکتبر2014 / 9 آبان ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی جهانی                                                           Video / Audio

31 اکتبر2014 / 9 آبان ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای شهروز تاجبخش                                                      Video / Audio 

24 اکتبر2014 / 2 آبان ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد                                                Video  / Audio

18 اکتبر2014 / 26 مهرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                           Video / Audio   

10 اکتبر2014 / 18 مهرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم حمیرا محمدنژاد                                                     Video  / Audio

3 اکتبر2014 / 11 مهرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای ادوارد ترمادو                                                              Video / Audio

3 اکتبر2014 / 11 مهرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایسید امیرموثقی                                                          Video / Audio

26 سپتامبر2014 / 4 مهرماه 1393 - پخش فیلم مصاحبه با سه زن جداشده مجاهد "افشاگری رسواییهای جنسی مسعوررجوی"  Video / Audio

19 سپتامبر2014 / 28 شهریورماه 1393 - پخش ویدیوی " فیلمی ناتمام برای دخترم سمیه"                                               Video / Audio

12 سپتامبر2014 / 21 شهریورماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایمهردادساغرچی                                                Video /Audio

5 سپتامبر2014 / 14 شهریورماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایعلی اکبرراستگو                                                 Video / Audio

29 اوت 2014 / 7  شهریورماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرامعینی                                                           Video / Audio

22 اوت 2014 / 31 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی جهانی                                                            Video / Audio        

22 اوت 2014 / 31 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای شهروزتاجبخش                                                         Video / Audio            

15 اوت 2014 / 24 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم بتول سلطانی                                                           Video / Audio    

15 اوت 2014 / 24 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرامعینی                                                               Video / Audio           

8 اوت 2014 / 17 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                                Video / Audio   

8 اوت 2014 / 17 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای نادرنادری                                                                     Video / Audio

اول اوت 2014 / 10 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهرداد ساغرچی                                                         Video / Audio

25 ژوئیه 2014 / 3 مردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  محمدکرمی                                                               Video /  Audio

18 ژوئیه 2014 / 27 تیرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  مسعود جابانی                                                              Video / Audio

11 ژوئیه 2014 / 20 تیرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم میترا یوسفی                                                                 Video / Audio

11 ژوئیه 2014 / 20 تیرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهدی نیکبخت                                                                Video / Audio 

4 ژوئیه 2014 / 13 تیرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهرداد ساغرچی                                                              Video / Audio

27 ژوئن 2014 / 6 تیرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای قربانعلی حسین نژاد                                                          Video / Audio

27 ژوئن 2014 / 6 تیرماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدکرمی                                                                      Video Audio

20 ژوئن 2014 / 30 خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم نسرین ابراهیمی                                                         Video / Audio

20 ژوئن 2014 / 30 خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم ربابه شاهرخی (مادررضوان)                                          Video / Audio

13 ژوئن 2014 / 23 خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                                Video / Audio

13 ژوئن 2014 / 23 خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرا معینی                                                                 Video / Audio

6 ژوئن 2014 / 16 خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                                                  Video / Audio

30 ماه مه 2014 / نهم خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرامعینی                                                             Video / Audio

30 ماه مه 2014 / نهم خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم بتول سلطانی                                                          Video / Audio

30 ماه مه 2014 / نهم خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم حمیرامحمدنژاد                                                         Video / Audio

23 ماه مه 2014 / دوم خردادماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مسعودجابانی                                                         Video / Audio

16 ماه مه 2014 / 26 اردیبهشت ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمدحسین سبحانی                                          Video / Audio

9 ماه مه 2014 / 19 اردیبهشت ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهردادساغرچی                                                    Video / Audio

2 ماه مه 2014 / 12 اردیبهشت ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای شهروز تاجبخش                                                    Video / Audio

2 ماه مه 2014 / 12 اردیبهشت ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  مهدی سجودی                                                    Video / Audio

25 آوریل 2014 / 5 اردیبهشت ماه 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  مسعودجابانی                                                       Video / Audio 

11 آوریل 2014 / 22 فروردین 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  محمد رزاقی                                                          Video / Audio

4 آوریل 2014 / 15 فروردین 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  محمد کرمی                                                            Video / Audio

4 آوریل 2014 / 15 فروردین 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  قربانعلی حسین نژاد                                                  Video / Audio

28 مارج 2014 / 8 فروردین 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای  محمدحسین سبحانی                                               Video / Audio

21 مارچ 2014 / اول فروردین 1393 - پخش جلسه انجمن زنان تحت عنوان "نقدوبررسی استثمارزنان" قسمت اول از تلویزیون مردم تی وی          Video

21 مارچ 2014 / اول فروردین 1393 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد کرمی                                                         Video / Audio

14 مارچ 2014 / 23 اسفند 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمود سپاهی                                                        Video / Audio

14 مارچ 2014 / 23 اسفند 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای غفورفتاحیان                                                            Video / Audio

7 مارچ 2014 / 16 اسفند 1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مسعود جابانی                                                          Video / Audio

28 فوریه 2014 / 9 اسفندماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                  Video   /    Audio

28 فوریه 2014 / 9 اسفندماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای نادرنادری                                                       Video    /    Audio

21 فوریه 2014 / 2 اسفندماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای مهدی خوشحال                                               Video    /    Audio

14 فوریه 2014 / 25 بهمن ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای شهرورتاجبخش                                               Video    /    Audio

14 فوریه 2014 / 25 بهمن ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی جهانی                                                  Video    /    Audio

7 فوریه 2014 / 18 بهمن ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان علیرضا نصرالهی و حمیررضاسلمانی                    Video    /    Audio

31ژانویه 2014 / 11 بهمن ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با خانم زهرا معینی                                                Video    /    Audio

31 ژانویه 2014 / 11 بهمن ماه  1392 - بخشهایی از جلسه افتتاحیه انجمن زنان درکلن - 25 نوامبر2012                                             Video     

24 ژانویه 2014 / 4 بهمن ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با محمد کرمی                                                     Video    /    Audio

24 ژانویه 2014 / 4 بهمن ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با قربانعلی حسین نژاد                                           Video    /    Audio

17 ژانویه 2014 / 27 دی ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با مسعود جابانی                                                   Video    /    Audio

17 ژانویه 2014 / 27 دی ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای علی اکبرراستگو                                          Video    /    Audio

10 ژانویه 2014 / 20 دی ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای محمد رزاقی                                                    Video    /    Audio

10 ژانویه 2014 / 20 دی ماه  1392 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقای نادرنادری                                                         Video    /    Audio

سوم ژانویه 2014 / 13 دی ماه  1392 - مصاحبه عباس صادقی نژاد با علیرضا میرعسگری پخش توسط تلویزیون مردم تی وی       Video    /    Audio

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی