چ05222019

Last updateچ, 22 می 2019 10am

آرشیو برنامه ها - سال 2012

آرشیو برنامه های مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با جداشدگان در سال 2012 / 1391

   

26 دسامبر 2012 / 6 دی ماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان بهزادعلیشاهی و مهرداد ساغرچی                                                   Video

19 دسامبر 2012 / 29 آذرماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با آقایان محمدکرمی و محمد رزاقی                                                             Video

12 دسامبر2012 / 22 آذرماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با شادانلو، آن سینگبتون، علی اکبرراستگو و محسن عبلسلو                            Video 

5 دسامبر2012 / 15 آذرماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با جهانگیرشادانلو، علی حسین نژاد، زهرامیرباقری و نسرین ابراهیمی                  Video           

28نوامبر2012 / 8 آذرماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با جهانگیرشادانلو، بتول سلطانی  و زهرامیرباقری                                                Video

22 نوامبر2012 / 2 آذرماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با علی حسین نژاد، جهانگیرشادانلو، جوادفیروزمند                                             Video

21 نوامبر2012 / اول آذرماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با جواد فیروزمند                                                                                       Video

ل آذرماه 1391 - مصاحبه تلویزیون مردم تی وی با جواد فیروزمند  

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی