د12172018

Last updateد, 17 دسامبر 2018 9am

آرشیو برنامه ها - سال 2018

 آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2018 / 1397


  آرشیو برنامه های مصاحبه ها و ویدیوهای کانون آوا در تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2018 / 1397

 

 


image  اول اکتبر2018 /  9 مهرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عیسی آزاده 


image  24 سپتامبر2018 /  دوم مهرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم بتول سلطانی 


image  17 سپتامبر2018 /  26 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد 


image  17 سپتامبر2018 /  26 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عیسی آزاده 


image  10 سپتامبر2018 /  19 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منوچهرعبدی


image  10 سپتامبر2018 /  19 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی 


image  3 سپتامبر2018 /  12 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی 


image  3 سپتامبر2018 /  12 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری 


image  27 اوت 2018 /  5 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم حمیرامحمدنژاد 


image  27 اوت 2018 /  5 شهریورماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم زهرامعینی 


image  20 اوت 2018 /  29 مردادماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد 


image  13 اوت 2018 /  22 مردادماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک مشعل


 image  6 اوت 2018 /  15 مردادماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم بتول سلطانی 


image  30 ژوییه 2018 /  8 مردادماه 1397 - پخش فیلم مستند عملیات مرصاد 


image  23 ژوییه 2018 /  اول مرداد 1397 - پخش گردهمایی جداشدگان فرقه مجاهدین درپاریس - 30 ژوئن 2018


image  23 ژوییه 2018 /  اول مرداد 1397 - پخش تظاهرات جداشدگان فرقه رجوی در پاریس علیه مراسم ویلپنت  


image  16 ژوییه 2018 /  25 تیرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منوچهرعبدی


image  9 ژوییه 2018 /  18 تیرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غفور فتاحیان 


image  30 ژوییه 2018 /  تیرماه 1397 - سخنان شرکت کنندگان درتظاهرات باشکوه جداشدگان فرقه رجوی در پاریس  


image  9 ژوییه 2018 /  18 تیرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدرزاقی  


image  24 ماه مه 2018 /  خردادماه 1397 - سخنان آقای رضاجبلی درکنفرانس امورپناهندگان درپارلمان اروپا  


image  دوم ژوییه 2018 /  11 تیرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک مشعل  


image  دوم ژوییه 2018 /  11 تیرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی  


image 25 ژوئن 2018 /  4 تیرماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهرداد ساغرچی  


image 18 ژوئن 2018 /  28 خرداد ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک مشعل  


image 18 ژوئن 2018 /  28 خرداد ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منوچهر عبدی  


image 11 ژوئن 2018 /  21 خردادماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی  


image 4 ژوئن 2018 /  14 خردادماه 1397 - پخش برنامه چشم انداز تلویزیون اینترنشنال با شرکت مسعودخدابنده، مصداقی 


image 28 ماه مه 2018 /  7 خرداد ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد   


image 21 ماه مه 2018 /  31 اردیبهشت ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای ادوارد ترمادو  


image 21 ماه مه 2018 /  31 اردیبهشت ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی جهانی  


image  14 ماه مه 2018 /  24 اردیبهشت ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک مشعل  


image  14 ماه مه 2018 /  24 اردیبهشت ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای بهمن اعظمی  


image 14 ماه مه 2018 /  24 اردیبهشت ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منوچهرعبدی  


image 4 ماه مه 2018 /  14 اردیبهشت ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای امیرموثقی  


image 27 آوریل 2018 /  7 اردیبهشت ماه 1397 - پخش ویدیوی جوادفیروزمند


image 20 آوریل 2018 /  31 فروردین ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد  


image 13 آوریل 2018 /  24 فروردین ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری  


image 13آوریل 2018 /  24 فروردین ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدرزاقی  


image 6 آوریل 2018 /  17 فروردین ماه 1397 - پخش ویدیوی جلسه درپارلمان اروپا تحت عنوان "خطرحضورمجاهدین در آلبانی"  


image 30 مارچ 2018 /  10 فروردین ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک مشعل  


image 30 مارچ 2018 /  10 فروردین ماه 1397 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی  


image 23 مارچ 2018 / سوم فروردین ماه 1397 - پخش ویدیو از جوادفیروزمند تحت عنوان : از مسعود رجوی و ترور مستشاران نظامی تا بزم مریم رجوی با رفقای جنگ طلب – بخش های اول و دوم 


image 16 مارچ 2018 /  25 اسفند ماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منوچهرعبدی


image 9 مارچ 2018 / 18 اسفند ماه 1396 - پخش ویدیوی شرکت جداشدگان در پارلمان اروپا  


image دوم مارچ 2018 /  11 اسفند ماه 1396 -  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد


image 23 فوریه 2018 / 4 اسفند ماه 1396 - پخش ویدیوی انجمن زنان 


image 16 فوریه 2018 /  27 بهمن ماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عیسی آزاده


image 9 فوریه 2018 / 20 بهمن ماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقایان بهمن اعظمی و محمدکرمی 


image دوم فوریه 2018 /  13 بهمن ماه 1396 - پخش ویدیوی جواد فیروزمند تحت عنوان: زن، زندگی و سکسوالیته در سازمان مجاهدین خلق ایران


image 26 ژانویه 2018 / 6 بهمن ماه 1396 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای امیرموثقی


image 19 ژانویه 2018 /  29 دی ماه 1396 - گفتگوی صمیمانه نادرکشتکار عضوسابق سازمان مجاهدین با دوستان و بستگان اسیر در فرقه رجوی درالبانی


image 19 ژانویه 2018 / 29 دی ماه 1396 - گفتگویی در رابطه با تروریسم فرقۀ رجوی در پارلمان اروپا و تحولات اخیر در فرقه (منصورنظری - قربانعلی حسین نژاد - عیسی آزاده)


image 12 ژانویه 2018 /  22 دی ماه 1396 -  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقایان محمدرزاقی و منصورنظری


image 5 ژانویه 2018 / 15 دی ماه 1396 -  مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم بتول سلطانی


 

 

 

 

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی