ش02292020

Last updateج, 28 فوریه 2020 7pm

آرشیو برنامه ها - سال 2020

 آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2020 


  آرشیو برنامه های مصاحبه ها و ویدیوهای کانون آوا در تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2020   

   


image  28 فوریه 2020 / 9 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با عبدالرحمان محمدیان


image  28 فوریه 2020 / 9 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با هادی ثانی خانی


image  21 فوریه 2020 / 2 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با غلامرضا شکری


image  21 فوریه 2020 / 2 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با رضا اسلامی


image  14 فوریه 2020 /  25 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی


image  14 فوریه 2020 /  25 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری


image  07 فوریه 2020 /  18 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی + برنامه ویژه درمورد فوت مادر مصطفی بهشتی 


image  31 ژانویه 2020 / 11 بهمن ماه 1398 - سمینار جداشدگان فرقه مجاهدین در پاریس در مورد عملکردهای این فرقه مخوف و پیام صوتی مسعودرجوی


image  24 ژانویه 2020 /  4 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رضا اسلامی  


image  24 ژانویه 2020 /  4 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک بیت مشعل 


image  17 ژانویه 2020 /  27 دی ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهرداد ساغرچی 


image  10 ژانویه 2020 /  20 دی ماه 1398 - ویدیو: یادی دیگر ازقربانیان فراموش شده فرقه رجوی


image  3 ژانویه 2020 /  13 دی ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد