ش07112020

Last updateش, 11 جولای 2020 8am

آرشیو برنامه ها - سال 2020

 آرشیو برنامه های مصاحبه های تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2020 


  آرشیو برنامه های مصاحبه ها و ویدیوهای کانون آوا در تلویزیون مردم در یوتیوب - سال 2020    

    


image  10 جولای 2020 / 20 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم بتول سلطانی 


image  سوم جولای 2020 / 13 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم حمیرا محمدنژاد


image  26 ژوئن 2020 / 7 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی هاجری 


image  26 ژوئن 2020 /  7 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای موسی دامرودی


image  19 ژوئن 2020 / 30 خرداد ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عبدالرحمان محمدیان 


image  12 ژوئن 2020 /  23 خرداد ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی


image  5 ژوئن 2020 / 16 خرداد ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن شهباز 


image  5 ژوئن 2020 /  16 خرداد ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضاشکری


image  29 ماه مه 2020 / 9 خرداد ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی جهانی 


image  22 ماه مه 2020 /  دوم خرداد ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهرداد ساغرچی


image  15 ماه مه 2020 / 26 اردیبهشت ماه 1399 -پخش فیلم سینمایی “ماجرای نیمروز2 - ردخون” در برنامه این هفته تلویزیون مردم


image  8 ماه مه 2020 / 19 اردیبهشت ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد کرمی


image  8 ماه مه 2020 / 19 اردیبهشت ماه 1399 - پخش ویدیوی امیریغمایی تحت عنوان Request to contact my mother in MEK


image  8 ماه مه 2020 / 19 اردیبهشت ماه 1399 - پخش ویدیوی حمید قنبری آراء: خانم رجوی بگذارید مادرم نوه نوزادش را ببیند 


image  اول ماه مه 2020 / 12 اردیبهشت ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی هاجری 


image  اول ماه مه 2020 / 12 اردیبهشت ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای موسی دامرودی


image  24 آوریل 2020 / 5 اردیبهشت ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی


image  24 آوریل 2020 / 5 اردیبهشت ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری


image  17 آوریل 2020 / 29 فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای ادواردترمادو  


image  10 آوریل 2020 / 22 فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عبدالرحمان محمدیان 


image  10 آوریل 2020 / 22 فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای هادی ثانی خانی


image  سوم آوریل 2020 / 15 فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غقورفتاحیان 


image  سوم آوریل 2020 / 15 فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی جهانی


image  27 مارس 2020 / 8 فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی هاجری 


image  27 مارس 2020 / 8 فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای پرویزحیدرزاده


image  20 مارس 2020 / اول فروردین ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی 


image  13 مارس 2020 / 23 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهدی سجودی 


image  13 مارس 2020 / 23 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای شهروز تاجبخش 


image  6 مارس 2020 / 16 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم بتول سلطانی * انجمن زنان ایران در آلمان


image  6 مارس 2020 / 16 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم زهرامعینی * انجمن زنان ایران در آلمان


image  6 مارس 2020 / 16 اسفندماه 1398 - پیام ویدیویی خانم حمیرامحمدنژاد از انجمن زنان ایران در آلمان بمناسبت روزجهانی زن - مارچ 2020


image  28 فوریه 2020 / 9 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با عبدالرحمان محمدیان


image  28 فوریه 2020 / 9 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با هادی ثانی خانی


image  21 فوریه 2020 / 2 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با غلامرضا شکری


image  21 فوریه 2020 / 2 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با رضا اسلامی


image  14 فوریه 2020 /  25 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی


image  14 فوریه 2020 /  25 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری


image  07 فوریه 2020 /  18 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمدکرمی + برنامه ویژه درمورد فوت مادر مصطفی بهشتی 


image  31 ژانویه 2020 / 11 بهمن ماه 1398 - سمینار جداشدگان فرقه مجاهدین در پاریس در مورد عملکردهای این فرقه مخوف و پیام صوتی مسعودرجوی


image  24 ژانویه 2020 /  4 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رضا اسلامی  


image  24 ژانویه 2020 /  4 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک بیت مشعل 


image  17 ژانویه 2020 /  27 دی ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهرداد ساغرچی 


image  10 ژانویه 2020 /  20 دی ماه 1398 - ویدیو: یادی دیگر ازقربانیان فراموش شده فرقه رجوی


image  3 ژانویه 2020 /  13 دی ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد