د11192018

Last updateد, 19 نوامبر 2018 9am

Back شما اینجا هستید: Home انتشارات اخبارانتشارات نشریه فرانسوی کانون آوا

چهاردهمین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران»به زبان فرانسه منتشر شد

چهاردهمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه مه ۲۰۱۸ – به زبان فرانسه به نام «Qui se RessembleS’assemble  » (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در ۸ صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

ادامه مطلب...

نشریه فرانسوی زبان کانون آوا ماه ژوئن 2017

Ajour - NO 105,Juin 2017

ادامه مطلب...

نشریه فرانسوی زبان کانون آوا ماه ژانویه 2017

Ajour - NO 100, JANVIER 2017

ادامه مطلب...

نشریه فرانسوی زبان کانون آوا ماه آوریل 2017

Ajour - NO 103, Avril 2017

ادامه مطلب...

نشریه فرانسوی زبان کانون آوا ماه دسامبر2016

Ajour - NO 99, DECEMBRE 2016

ادامه مطلب...

نشریه فرانسوی زبان کانون آوا ماه مه 2017

Ajour - NO 104, Mai 2017

ادامه مطلب...

نشریه فرانسوی زبان کانون آوا ماه نوامبر2016

Ajour - NO 98, NOVEMBRE 2016

ادامه مطلب...

نشریه فرانسوی زبان کانون آوا ماه مارس 2017

Ajour - NO 102, Mars 2017

ادامه مطلب...

آرشیونشریه فرانسوی زبان کانون آوا

آرشیونشریه فرانسوی زبان کانون آوا Ajour

ادامه مطلب...

نشریه فرانسوی زبان کانون آوا ماه فوریه 2017

Ajour - NO 101, Fevrier 2017

ادامه مطلب...

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی