چ06192019

Last updateس, 18 جون 2019 9pm

Back شما اینجا هستید: Home انتشارات اخبارانتشارات نشریه فرانسوی کانون آوا آرشیونشریه فرانسوی زبان کانون آوا

آرشیونشریه فرانسوی زبان کانون آوا

آرشیونشریه فرانسوی زبان کانون آوا Ajour

 

نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 102 ماه مارچ 2017


نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 101 ماه فوریه 2017


نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 100 ماه ژانویه 2017


نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 99 ماه دسامبر2016


نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 98 ماه نوامبر2016


 نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 97 ماه اکتبر2016 


 نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 85 ماه اکتبر2015 


 نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 84 ماه سپنامبر2015


نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 83 ماه اوت 2015


نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 82 ماه ژوئیه 2015 


نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 81 ماه ژوئن 2015


نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 80 ماه مه 2015  


نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 79 ماه آوریل 2015 


نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 78 ماه مارس 2015 


نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 77 ماه فوریه 2015


نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 76 ماه ژانویه 2015


نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 75 ماه دسامبر2014 


نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 74 ماه نوامبر2014


   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی