نشریه فرانسوی زبان کانون آوا ماه دسامبر2016

Ajour - NO 99, DECEMBRE 2016

 نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 99 ماه دسامبر2016

محتوی: 

- #MenInHijab : en Iran, des hommes portent le hijab pour protester contre le voile obligatoire

Jeune Afrique, 02.08.2016

« Le scénario de la Syrie n’est pas reproductible en Iran »

Sputniknews, 03.11..2016

داونلود فایل  PDF