چ02192020

Last updateچ, 19 فوریه 2020 11am

Back شما اینجا هستید: Home انتشارات اخبارانتشارات نشریه فرانسوی کانون آوا نشریه فرانسوی زبان کانون آوا ماه جولای 2018

نشریه فرانسوی زبان کانون آوا ماه جولای 2018

نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 118 ماه جولای 2018

 نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 118 ماه جولای 2018

محتوی: 

Deux pères iraniens dénoncent la secte de Radjavi à Over-sur-Oise

Syrie: après les "moudjahidines" arabes, les "moudjahidines" iraniens

Mais ou est donc passé Massoud Rajavi ?

داونلود فایل  PDF