چ04012020

Last updateس, 31 مارس 2020 12pm

Back شما اینجا هستید: Home انتشارات اخبارانتشارات نشریه فرانسوی کانون آوا نشریه فرانسوی زبان کانون آوا ماه مه 2019

نشریه فرانسوی زبان کانون آوا ماه مه 2019

Ajour - NO 128, Mai 2019

 نشریه فرانسوی زبان کانون آوا شماره 128 ماه مه 2019

داونلود فایل  PDF

Download PDF

محتوی: 

 - L'étreinte effrayante de l'IranL'étreinte effrayante de l'IranHawks de l'OMPI

Par DANIEL LARISON , 12 avril 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Organisation des Moudjahidin-e Khalq (MEK ouOrganisation des Moudjahidin-e Khalq (MEK ouMKO ou OMPI)

(Part 1)