نشریه آلمانی زبان کانون آوا ماه نوامبر 2018

AAWA-Aktuell Nr. 134 November 2018


 داونلود فایل  PDF

نشریه آلمانی زبان کانون آواشماره 134 ماه نوامبر2018 در 12 صفحه منتشرشد

Inhalt: