نشریه آلمانی زبان کانون آوا ماه دسامبر2018

AAWA-Aktuell Nr. 135 Dezember 2018


 داونلود فایل  PDF

نشریه آلمانی زبان کانون آواشماره 135 ماه دسامبر2018 در 8 صفحه منتشرشد

Inhalt: