د02242020

Last updateد, 24 فوریه 2020 11am

Back شما اینجا هستید: Home انتشارات اخبارانتشارات بروشور بولتن نمایشگاه بین المللی عکس با عنوان “تروریسم بین الملل” در 48 صفحه

بولتن نمایشگاه بین المللی عکس با عنوان “تروریسم بین الملل” در 48 صفحه

نمایشگاه بین المللی عکس با عنوان “تروریسم بین الملل”  از دوشنبه سوم تا دوشنبه دهم دسامبر۲۰۱۸ بمدت یکهفته در محل مرکز رسانه ای پارلمان اروپا واقع در بروکسل برگزارگردید. در این نمایشگاه بیش از 50 عکس و تابلو از جنایات گروه های مختلف تروریستی به معرض نمایش در آمدند.

 کانون آوا - 10 ژانویه 2019

بولتن نمایشگاه بین المللی عکس با عنوان “تروریسم بین الملل” در 48 صفحه منتشرشد

Bulletain

همانطوریکه قبلا مشروحا باستحضار همگان رسید، نمایشگاه بین المللی عکس با عنوان “تروریسم بین الملل”  از دوشنبه سوم تا دوشنبه دهم دسامبر۲۰۱۸ بمدت یکهفته در محل مرکز رسانه ای پارلمان اروپا واقع در بروکسل برگزارگردید. در این نمایشگاه بیش از 50 عکس و تابلو از جنایات گروه های مختلف تروریستی به معرض نمایش در آمدند.

بخش اعظم موضوع تابلوهای این نمایشگاه را اسناد و مدارکی از جنایات تروریستی سازمان مجاهدین تشکیل می دادند.

هدف از برگزاری این نمایشگاه نمایاندن ابعادی از خشونت ها و جنایات گروه های تروریستی در جهان و خاورمیانه بخصوص سازمان مجاهدین به افکار عمومی جهان که تابحال ناشناخته مانده، بوده است.

حضور پسمانده های گروه های تروریستی در اروپا خطر بالقوه ای برای امنیت شهروندان اروپایی ایجاد کرده که هر چند یکبار در قالب عملیات تروریستی و یا خودسوزی خودشان را نشان می دهند.

نمایشگاه عکس درشش روز متوالی مورد بازدید  صدهانفرازعلاقمندان از مردم بروکسل و پارلامنتارهای پارلمان اروپا قرارگرفت. مسئولین نمایشگاه در طول برگزاری این نمایشگاه به توضیح تک تک تابلوها و معرفی عناصر و تشریح محتوای آنها برای علامندان نمودند و بخصوص به سابقه فرقه رجوی چه قبل و بعد از انقلاب در رابطه با تروریسم کور، عضوگیریها،  مغزشویی ها و آماده سازی انسانهای معمولی آنها به درندگانی که بتوانند خشونت های غیر قابل باوری همچون خودسوزی در ملاء عام در پاریس - سویس و … انجام بدهند، اشاره کردند که بسیار مورد اقبال قرارگرفت.

در همین رابطه کانون آوا اقدام به تهیه بولتنی از برگزاری و انعکاسات نمایشگاه نمود که با کلیک بروی عکس مقابل می توان فایل آنرا با فرمات PDF داونلود کرد.

توجه همه علاقمندان را به ملاحظه این بولتن جالب جلب می کنیم.