س06252019

Last updateس, 25 جون 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home انتشارات اخبارانتشارات نشریه انگلیسی کانون آوا آرشیونشریه انگلیسی زبان کانون آوا

آرشیونشریه انگلیسی زبان کانون آوا

آرشیونشریه انگلیسی زبان کانون آوا


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 84 ماه اکتبر 2015


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 83 ماه سپتامبر 2015


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 82 ماه آگست 2015


 نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 81 ماه ژوئیه 2015

 


 نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 80 ماه ژوئن 2015


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 79 ماه مه 2015


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 78 ماه آوریل 2015


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 77 ماه مارس 2015


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 76 ماه فوریه 2015


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 75 ماه ژانویه 2015


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 74 ماه دسامبر2014


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 73 ماه نوامبر2014


 نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 72 ماه اکتبر2014


 نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 71 ماه سپتامبر2014


 نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 70 ماه آگوست 2014 


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 69 ماه ژوئیه 2014


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 68 ماه ژوئن 2014


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 67 ماه مه 2014


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 66 ماه آوریل 2014


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 65 ماه مارس 2014


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 64 ماه فوریه 2014


نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 63 ماه ژانویه 2014 


   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی