ش01252020

Last updateج, 24 ژانویه 2020 7pm

Back شما اینجا هستید: Home انتشارات اخبارانتشارات نشریه انگلیسی کانون آوا نشریه انگلیسی زبان کانون آوا ماه ژانویه 2019

نشریه انگلیسی زبان کانون آوا ماه ژانویه 2019

Up To Date - No 111, January 2019

 نشریه انگلیسی زبان کانون آوا شماره 111 ماه ژانویه 2019 در8 صفحه منتشر شد.

Content:

- Alejo Vidal-Quadras: We (VOX) Received money from Mojahedin Khalq (MEK) terrorists

- Bolton/Pompeo used MEK to prep the table for Warsaw summit against EU interests

- Puppet policies of Albania: Internet censorship bill and paving the way for the MEK propaganda

- Concerns Over Mojahedin Khalq’s (MEK, Rajavi cult) Threat In Europe

- letter supporting Roald Sturla Næss assesment of MEK in Norwegian media