چ02192020

Last updateچ, 19 فوریه 2020 10am

Africa

نامه نادر نادری به دادستانی کل آلمان

تنها جرم آقای پناهی که با دسیسه این فرقه مذهبی خطر ناک توسط شما دسگیر شده در اختیار داشتن اطلاعاتی از جنایات این فرقه می باشد که همین فرقه نگران افشای این جنایات و در اختیار گذاشتن این اطلاعات توسط ما به دولت شما می باشد از جمله اطلاعاتی در مورد پولشوئی های که در کشور شما انجام می گیرد در این رابطه می توانید یا از دولت فرانسه درخواست این اطلاعات را نموده یا در هر کجا و هر دادگاهی اعلام آمادگی می کنم

ادامه مطلب...

نامه سرگشاده مهندس علی اکبرراستگو به وزیردادگستری آلمان

سازمان مجاهدین از دیرباز سعی داشته جداشده ها و منتقدین را بسکوت بکشاند. افرادی را که تسلیم شانتاژهای سازمان نمی شوندو در مقابل ان می ایستند، با نسبت دادن عنوان عوامل و مزدوران وزارت اطلاعات ایران بدنام می کند. کسانی را نمی توانند خاموش کنند سعی می کنند به  شهرتشان با چنین اتهاماتی حمله کرده واعتبارشان را بکلی از بین ببرند. حتی خانواده های اعضای مجاهدین در کمپ لیبرتی عراق که خواستار ملاقات با عزیزانشان هستند، از نظر مجاهدین مزدوران سرویس امنیت ایران محسوب می شوند.


ادامه مطلب...

چرا فرقه رجوی به دنبال میثم پناهی می باشد؟

 

چرا و به چه دلیل میثم را بیخود و بیجهت با تهمت و افترا به سیستم های امنیتی تحویل داده اید؟ آخر مگر گناه این به قول شما میلیشیای سازمان چه بوده که انبوه برایش پرونده سازی های پوشالی کرده اید؟ میثم پناهی را بیگناه تحویل سیستم های امنیتی داده اید. او بدون هیچ گونه مدرک و دلیلی در بازداشت به سر می برد


ادامه مطلب...

نامۀ سرگشادۀ غفور فتاحیان به دادستانی شهر کالسروهه - آلمان

میثم پناهی یکی از هزاران قربانی سازمان مجاهدین است که مورد خشم و غضب سران مجاهدین قرار گرفته زیرا تسلیم دروغها و نیرنگهای آنان نشده است و این توطئه و پاپوشی بیش نیست که از طرف این سازمان برنامه ریزی شده تا از او انتقام بگیرند و جوانان دیگری امثال او را بترسانند که صفوف این سازمان را ترک نکنند.مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران (OMPI)  نه تنها به آقای مثیم پناهی بلکه به هر کسی که کوچکترین مخالفتی با این سازمان داشته باشد حتی کسی که سی یا چهل با آن سازمان کار کرده است مارک مزدور وزارت اطلاعات ایران را می زند

ادامه مطلب...

نامه سرگشاده به دادستانی کل آلمان درکارلسروحه

عالیجنابان، ما به عنوان تعدادی از اعضای سابق این گروه از شما پرسشی داریم، فرقه تروریستی مجاهدین خلق در اروپا حاوی چه اطلاعات محرمانه ای است که احیاناً افشای آن می تواند مضر برای سرنوشت و امنیت اعضاء و رهبران این فرقه باشد. عمل مجاهدین خلق در این رابطه که اتفاقاً کمک مقامات و ادارات قضایی آلمانی نیز در آن لحاظ است،یک عمل ضد سیاسی و ضد افشاگرانه است که دقیقاً در تضاد با امنیت ملی و حقوق بشر و دموکراسی در آلمان قرار دارد. آزادی بیان و افشاگری در ارتباط با فرقه ها و تروریسم،حق هر شهروند اروپایی و آلمانی است

ادامه مطلب...

توطئه های سازمان مجاهدین بر علیه افراد جدا شده محکوم است.

من به عنوان یک عضو سابق که شناخت خیلی عمیقی از تشکیلات سازمان مجاهدین بخصوص مسئول تشکیلات کشور المان یعنی خانم مهوش سپهری دارم . می دانم که این هم یکی از شگرد ها وتوطئه های سازمان مجاهدین بر علیه افراد جدا شده می باشد ….. زمانی که اقای پناهی درخواست پول بیشتری می کند و اصرار می کند که باید بدهند ، در غیر این صورت شروع به مقاله نوشتن افشاگری درون مناسبات سازمان مجاهدین می کند. مسئولین سازمان مجاهدین تصمیم می گیرند برای تنبی وی ، تجربه شدن برای دیگر اعضا جدا شده که الان در قالب هوادار برای آنها فعالیت می کنند . با توطئه ای که درست می کنند وی را به عنوان جاسوس به پلیس معرفی می کنند . …متن انگلیسی ضمیمه می باشد


ادامه مطلب...

نامۀ سرگشادۀ قربانعلی حسین نژاد به قاضی دادگاه فدرال آلمان درشهرکارلسروحه

آقای میثم پناهی را اینجانب از زمانیکه در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق ایران (OMPI) در عراق و مشخصا در قرارگاه اشرف بود می شناختم و بعد از اینکه هم از کمپ لیبرتی نزدیک چهار سال پیش بیرون آمد در هتل زیر نظر کمیساریای عالی پناهندگان در بغداد باهم بودیم و شاهد بودم که او هیچگونه فعالیتی حتی گفتاری و نوشتاری علیه سازمان مجاهدین خلق ایران (OMPI) نداشت و بعد از آن هم که به آلمان منتقل شد اینجانب هیچگونه فعالیتی از او علیه این سازمان ندیده و نشنیده ام.


ادامه مطلب...

نامه سرگشاده انجمن زنان به وزارت کشور آلمان در خصوص ترفندها و شگردهای سکت رجوی

این سازمان بخاطر قوانین فرقه ای که دارد اصلا نمی تواند بپذیرد که کسی از آنها جدا شود و یکی از کارهای روزمره آنها جمع آوری اطلاعات در مورد کسانی است که از آنها جدا می شوند و برای این فرد جدا شده پاپوش درست می کنند و به هر نحوی سعی می کنند که وی را به دام بیندازند. از نظر ما و با شناختی که از ترفندهای این سکت داریم برای ما محرز هست پرونده سازی برعلیه میثم پناهی کار سازمان هست و در حقیقت برای این است که با قربانی کردن این فرد از بقیه نفرات زهر چشم بگیرد که اگر از ما جدا بشوید یا بخواهید بر علیه ما افشاگری کنید اینگونه برایتان مشکل می سازیم.


ادامه مطلب...

مصاحبه سایت ایران قلم با آقای محمد حسین سبحانی

در ضمن روشن است که فردی که فرزند اعضای خود این سازمان بوده و به قول خود سازمان اخراج شده و از نظر سازمان سابقه منفی و نارضایتی از سازمان داشته ، بعد از بکارگیری دوباره وی در درون تشکیلات طبعا وی را در معرض اخبار محدودتری قرار می‌داده انداما این اخبار محدود تر چه جنبه اطلاعاتی می‌توانسته داشته باشدهمه افرادی که تجربه کار در تشکیلات سازمان مجاهدین را دارند می‌دانند که مسعود رجوی حتی فرد که بوی مسأله داری می داد، را هم خلع رده می‌کرد و دستور می‌داد در حاشیه تشکیلات کار کندپس داستان این جوان قربانی چیست؟ پس نقشه گشتاپوی مجاهدین در این ماجرا چیست؟ به نظر من گشتاپوی فرقه مجاهدین از این پاپوش سازی چند هدف را دنبال می کند …


ادامه مطلب...