چ07152020

Last updateس, 14 جولای 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home لابیگری وخلافکاریهای مجاهدین Africa توطئه های سازمان مجاهدین بر علیه افراد جدا شده محکوم است.

World

توطئه های سازمان مجاهدین بر علیه افراد جدا شده محکوم است.

من به عنوان یک عضو سابق که شناخت خیلی عمیقی از تشکیلات سازمان مجاهدین بخصوص مسئول تشکیلات کشور المان یعنی خانم مهوش سپهری دارم . می دانم که این هم یکی از شگرد ها وتوطئه های سازمان مجاهدین بر علیه افراد جدا شده می باشد ….. زمانی که اقای پناهی درخواست پول بیشتری می کند و اصرار می کند که باید بدهند ، در غیر این صورت شروع به مقاله نوشتن افشاگری درون مناسبات سازمان مجاهدین می کند. مسئولین سازمان مجاهدین تصمیم می گیرند برای تنبی وی ، تجربه شدن برای دیگر اعضا جدا شده که الان در قالب هوادار برای آنها فعالیت می کنند . با توطئه ای که درست می کنند وی را به عنوان جاسوس به پلیس معرفی می کنند . …متن انگلیسی ضمیمه می باشد


 

توطئه های سازمان مجاهدین بر علیه افراد جدا شده محکوم است.

 

دادستانی فدرال آلمان!

در رابطه با پرونده اقای میثم پناهی به شماره 2015/46- 2015.10.28
در اینترنت خبری را مطالعه کردم مبنی بر دستگیری فردی به نام میثم پناهی که پناهنده کشور آلمان می باشد. از آنجائی که فرد دستگیر شده از اعضای سابق مجاهدین خلق بود ، تحقیق کردم که فرد چه کسی می باشد.
از آنجائی که من  نزدیک 30 سا ل عضو سازمان مجاهدین بودم ،به دلیل عمل کرد های فرقه گرایانه مشابه داعش امروزی سازمان مجاهدین بودم. بعد از سقوط صدام حسین از این فرقه مجاهدین گریختم ، اکنون پناهنده فرانسه می باشم.
از آنجائی شناخت عمیقی نصبت به عمل کرد سازمان مجاهدین نسبت به اعضا جدا شده دارم برآن شدم که تخقیق کنم این فرد چه کسی می باشد. آیا واقعا یک جاسوس جمهوری اسلامی است یا توطئه ا ی است که سازمان مجاهدین معمولا برای سکوت اعضای جدا شده می کند.
آقای میثم پناهی خواهر زاده علیرضا پناهی یکی از مسئولین قدیمی سازمان مجاهدین می باشد.نامبرده توسط دائی خود جذب سازمان مجاهدین می شود. بعد از بیش از 10 سال تصمیم میگیرد که از سازمان مجاهدین جدا شود.نام برده تقریبا در اردیبهشت ماه 1391 به همراه دو نفر دیگر از کمپ لیبرتی در عراق توسط سازمان مجاهدین اخراج می شود . چند ماه در هتلی که مربوط به کمیساریا عالی پناهندگی است مستقر می شود . در زمانی که اقای میثم پناهی می خواهد کمپ لیبرتی را ترک کند مبلغ 1000 دلار مسئول وی به هرکدام از این نفرات می دهد ، آنها کاغذ های بابت در یافت پول امضا می کنند.و سازمان مجاهدین از آنها تعهد می گیرد که هیج مقاله یا مصاحبه ای روشنگری بر علیه سازمان مجاهدین انجام ندهند . سران سازمان مجاهدین تهدید می کنند درصورتی پایبند به این تعهد نباشید در کار پناهندگی شما اخلاق ایجاد می شود و وپرونده قضائی برای شما درست می شود. بعد از چند ماه که اقای میثم پناهی از طریق ترکیه به آلمان می رسد . یکی از مسئولین تشکیلات مجاهدین در المان سراغ وی می رود .اقای پناهی نزدیک 2 سال به عنوان هوادار در کنار سازمان مجاهدین فعالیت می کند. در همین رابطه سازمان مجاهدین ماهانه مبلغی به وی پول می داده است . زمانی که اقای پناهی درخواست پول بیشتری می کند و اصرار می کند که باید بدهند ، در غیر این صورت شروع به مقاله نوشتن افشاگری درون مناسبات سازمان مجاهدین می کند. مسئولین سازمان مجاهدین تصمیم می گیرند برای تنبی وی ، تجربه شدن برای دیگر اعضا جدا شده که الان در قالب هوادار برای آنها فعالیت می کنند . با توطئه ای که درست می کنند وی را به عنوان جاسوس به پلیس معرفی می کنند .
من به عنوان یک عضو سابق که شناخت خیلی عمیقی از تشکیلات سازمان مجاهدین بخصوص مسئول تشکیلات کشور المان یعنی خانم مهوش سپهری دارم . می دانم که این هم یکی از شگرد ها وتوطئه های سازمان مجاهدین بر علیه افراد جدا شده می باشد .
لازم به ذکر است که خانم مهوش سپهری مسئول کل تشکیلات المان در گذشته نفر سوم سازمان مجاهدین خلق بوده است . نام برده در جریان کرد کشی سال 1391 مجاهدین فرمانده اصلی در صحنه بوده است. خانم مهوش سپهری در دادگستری عراق دارای پرونده جنائی می باشد . همچنین نام برده عامل کشتار و حذف مخالفین درون تشکیلات سازمان مجاهدین است .
من به عنوان فردی که نزدیک 30 سال عضوسازمان مجاهدین بوده ام حاضر هستم در مقابل هر دادگاهی که بخواهند به این مسائل رسیدگی کند شهادت بدهم

محمد کرمی yoanyoldash@yahoo.com

12/12/2015
رونوشت :
وزارت کشور المان

German Federal Prosecutor
12/12/2015
In the case of Mr Maysam Panahi No. 2015 / 46- 10/28/2015
I read a piece of news in the net referring to the detention of a person called Meysam Panahi who happens to be a refugee in Germany. Since the detainee is a member of the Mojahedin-e Khalq Organization (Mek, MKO …), I tried to figure out who that person might be.
I was a member of the MKO for nearly 30 years, and I left the group after seeing their similarities with the ISIL (ISIS) after the fall of Saddam Hussein, and now I am residing in France as a refugee.
Since I know the organization well enough and their treatment of their standing apart members, I decided to do some research about the above mentioned person. Is he really a spy of the Islamic Republic of Iran as the MKO claims, or is it just a usual conspiracy plotted by the cult?
Mr. Meysam Panahi is the nephew of Mr. Alireza Panahi, a veteran official of the MKO. He was recruited into the organization by his uncle. Then after 10 years he decides to leave the group. He and two others were eventually allowed to leave Camp Liberty in Iraq around May 2012. They spent a few months in a hotel in Baghdad under UNHCR.
When leaving the Camp, they were granted 1000 dollars each in cash and they had to sign papers in return. What they signed was giving their words that they would not under any circumstances say or write anything against the organization. They were threatened that in case they break their promise; the organization would interfere and obstruct their asylum case. They even told them that they would face legal cases against them.
After a few months, Mr. Meysam Panahi went to Germany from Turkey. One of the MKO officials approached him there and asked him to work for the organization. Mr. Panahi did so for two years and he was paid for it.
Mr. Panahi then asked for more and he insisted that he could not meet his expenses. He even threatens the organization that if he is not payed more he would reveal a lot of facts from internal relations of the Organization. The MKO officials decided to punish him in order to teach him and the others a lesson. Then they announced him to the Police as a spy.
I, as a veteran member of the organization, have a deep knowledge about their behavior in Germany and in particular their head there Mahvash Sepehri (Nasrin). I know that this is a trick used by the group against anyone trying to reveal their deeds.
It is worth mentioning that Mahvash Sepehri is the third leader of the MKO after Massoud and Maryam Rajavi. She was the chief commander in the scene massacring the Kurds in the north of Iraq in 1991 uprising. She has several criminal lawsuits in the judiciary system in Iraq. She is also responsible for murdering and eliminating many dissident members inside the organization.
I, as a person who has been a member of the MKO for nearly 30 years, am ready to bear witness and give evidence in any court about the conspiracies and plots directed by the MKO against the critiques.

Karami   Mohammad

oyanyoldash@yahoo.com

12/12/2015

  CC:

Interior Minister of  Germany