ج11222019

Last updateپ, 21 نوامبر 2019 9am

آرشیومصاحبه های تلویزیون مردم با جداشدگان فرقه رجوی

Back شما اینجا هستید: Home لابیگری وخلافکاریهای مجاهدین Africa نامه نادر نادری به دادستانی کل آلمان

World

نامه نادر نادری به دادستانی کل آلمان

تنها جرم آقای پناهی که با دسیسه این فرقه مذهبی خطر ناک توسط شما دسگیر شده در اختیار داشتن اطلاعاتی از جنایات این فرقه می باشد که همین فرقه نگران افشای این جنایات و در اختیار گذاشتن این اطلاعات توسط ما به دولت شما می باشد از جمله اطلاعاتی در مورد پولشوئی های که در کشور شما انجام می گیرد در این رابطه می توانید یا از دولت فرانسه درخواست این اطلاعات را نموده یا در هر کجا و هر دادگاهی اعلام آمادگی می کنم

نادر نادری ـ وبلاگ آیندگان ـ جمعه 18 دسامبر 2015

نامه نادر نادری به دادستان کل آلمان

دادستانی کل آلمان Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

احتراما بعرض می رسانم اینجانب نادر نادری مقیم فرانسه که بیش از ۳۰ سال عضو سازمان مجاهدین بودم که بعد سرنگونی صدام در اولین فرصت از این فرقه جدا شدم و با مشکلات زیادی خودم را به فرانسه رساندم و با ورود من به فرانسه ابتدا این فرقه با دادن امکانات مالی پیشنهاد سکوت من را داشتند وقتی با عدم سکوت من مواجه شدن اقدام به پرونده سازی بر علیه من نمودن و این یکی از روشهای این فرقه تروریستیمی باشد برای سکوت منتقدین و جداشده ها می باشد.

متاسفانه مطلع شدم که یکی از دوستانم بنام آقای میثم پناهی در کشور شما بجرم جاسوسی علیه یک سازمان ایرانی بنام سازمان مجاهدین مبادرت به جمع آوری اطلاعات نموده که این برای بنده صدها سوال بهمراه دارد.

یکم . ابتدا این سازمان چه فعالیت پوشیده ای دارد که ایشان مبادرت به جمع آوری اطلاعات کند ؟ که این سازمان نگران درز آن می باشد

دوم . اگر این یک دسیسه از طرف سازمان مجاهدین نیست و بر اساس مانیتورینگ امیتی خود دولت آلمان است پس چرا حرکات مجاهدین در کشور شما از دید مانیتور های شما پنهان می باشد و صدها سوال دیگر که در حوصله مطلب بنده نیست

اما این دسیسه کاملا مهندسی شده از طرف مجاهدین می باشد چرا ؟ که فرقه رجوی این روش ها را در تمام کشورها بر علیه جدا شده ها طی نموده که در بعضی موارد هم موفق بوده چرا این سازمان اقدام به این دسیسه ها می کند ؟ بدلیل اینکه هر کدام از ما شاهد جنایاتی هستیم که سال ها در قرارگاه های مجاهدین در عراق زیر سایه صدام حسین این فرقه مرتکب شده و بدلیل اینکه هر کدام از ما بیش از بیست سال در معرض اطلاعات و اخبار این فرقه قرار داشتیم که رجوی هیچ وقت فکر نمی کرد که صدام سرنگون شود وکسی از عراق خارج شود و این اطلاعات حاوی منافعی برای کشورهای اروپائی از جمله کشور شما می باشد در صورتی که توسط ما افشا شود و مجاهدین نمی خواهند که این اطلاعات بدست شما برسد یا بهر شکلی این اطلاعات را دفع و خنثی کنند که این اطلاعات بدست کشورهای اروپائی نرسد یا پیش دستی کرده آن را خنثی کند والا اعضای مثل آقای پناهی نیازی به جمع آوری اطلاعات از این فرقه را ندارند بدلیل اینکه بیش از ۱۵سال عضو این سازمان بوده و در بطن سری ترین اطلاعات این سازمان قرار داشتیم

تنها جرم آقای پناهی که با دسیسه این فرقه مذهبی خطر ناک توسط شما دسگیر شده در اختیار داشتن اطلاعاتی از جنایات این فرقه می باشد که همین فرقه نگران افشای این جنایات و در اختیار گذاشتن این اطلاعات توسط ما به دولت شما می باشد از جمله اطلاعاتی در مورد پولشوئی های که در کشور شما انجام می گیرد

در این رابطه می توانید یا از دولت فرانسه درخواست این اطلاعات را نموده یا در هر کجا و هر دادگاهی اعلام آمادگی می کنم

نکته دیگر اینکه بررسی اتهام واهی آقای پناهی فقط در یک دادگاه جرائم عمومی میباشد

نادر نادری .فرانسه

منبع: وبلاگ آیندگان