چ07172019

Last updateچ, 17 جولای 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home لابیگری وخلافکاریهای مجاهدین اخبارلابیگری لابی گری مجاهدین در غرب با وحدت عمل مردم، جان مک کین و رجوی هیچ غلطی نمیتوانند بکنند!

با وحدت عمل مردم، جان مک کین و رجوی هیچ غلطی نمیتوانند بکنند!

هرشخص  ازاین موضوع که رژیم آمریکا از نظر نظامی واقتصادی قوی تر از دیگران وازجمله ما میباشد، باخبر است ولی تنها عاقلان دانند که مردم ایران با ملاحظه ی آنچه که در عراق، افغانستان، لیبی، سومالی، سوریه و... روی داده ، بحد کافی مجرب شده اند وبعنوان یک نیروی لایزال وبالاتر ازهرقدرت نظامی، دریافته اند که برای حفظ کشور ومنافع ملی اساسی وعام خود وباوجود تمامی سلایق مختلف، متحدانه عمل کنند وچون چنین است، مک کین ورجوی هیچ غلطی نمیتوانند بکنند!


 

منبع: صابر - انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی | سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴

 

با وحدت عمل مردم، جان مک کین و رجوی هیچ غلطی نمیتوانند بکنند!

" دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید"! این ضرب المثلی است که گویا سازنده ی آن، سرهنگ سناتور مک کین دیوانه وخونخوار را همراه مسعود رجوی خودشیفته ومستبد وبوالهوس یکجا دیده واین حرف را مطرح کرده است!
باند رجوی همواره گوش بزنگ است که حرفی ازدهان این سرهنگ وسناتور قاتل مردم ویتنام دربرود تا با انعکاس آن که شباهت کامل به سخنان بی قد وقواره رجوی دارد، کمی تا قسمتی دلخوشی بخود بدهد!
 رسانه های رجوی ، سخنان مداخله گرانه وشریرانه ی این خلبان سناتور را چنین طرح کرده است:
" رفتار شریرانه رژیم ایران در چند هفته گذشته خطرناکتر شده است ... در حالی که دولت اوباما مدعی است توافق اتمی می‌تواند به بهبود و تقویت روابط با رژیم ایران به‌انجامد، رفتار شریرانه این رژیم در چند هفته گذشته خطرناکتر شده است. این وضعیت ناشی از سیاست دولت اوباما برای نادیده گرفتن و کوچک جلوه دادن تهدیدهای گسترده‌یی است که از جانب رژیم ایران وجود دارد ".
بدین ترتیب مشاهده میشود که اتهام " مماشات "  بدون تفاوت زمانی از زبان مک کین ها ورجوی ها بیرون میآید که خواننده ی باهوش متوسط باید خود استنباطات لازم را ازآن بکند!
خبر بصورت زیر ادامه پیدا میکند:
" سناتور جان مک‌کین که اظهاراتش در واشینگتن اگزمینر درج شده افزود: ضروریست تا باراک اوباما از سیاست خارجی شکست خورده خود دست بردارد و اقدامهای بیشتری را علیه رژیم ایران انجام دهد ".
دراین مورد خاص باید گفت که آمریکا غیر ازحمله ی نظامی که برایش میسر نشد ، هرکاری که توانست- راسا یا توسط متحدان تسلیم شده ی اروپایی خود و مرتجعین منطقه – علیه ایران ودردرجه اول مردم ایران انجام داد وکار دیگری غیر ازآنچه که داد ، نمیتوانست انجام دهد و جان مک کین بیهوده آب درهاون میساید !
هرشخص  ازاین موضوع که رژیم آمریکا از نظر نظامی واقتصادی قوی تر از دیگران وازجمله ما میباشد، باخبر است ولی تنها عاقلان دانند که مردم ایران با ملاحظه ی آنچه که در عراق، افغانستان، لیبی، سومالی، سوریه و... روی داده ، بحد کافی مجرب شده اند وبعنوان یک نیروی لایزال وبالاتر ازهرقدرت نظامی، دریافته اند که برای حفظ کشور ومنافع ملی اساسی وعام خود وباوجود تمامی سلایق مختلف، متحدانه عمل کنند وچون چنین است، مک کین ورجوی هیچ غلطی نمیتوانند بکنند!
صابر

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی