ج07102020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home لابیگری وخلافکاریهای مجاهدین اخبارلابیگری سوء استفاده های مالی

هشدار انستيتو امور اجتماعي فدرال آلمان نسبت به سوء استفاده مجاهدين

به انستيتو ( DZI ) شکوائيه های زيادی از طرف مردم ارسال گرديده که در آنها به موارد فشارقرارگرفتن وآزار از طرف افراد اين انجمن ها اشاره شده است

ادامه مطلب...

مردم آلمان از کلاهبرداریهای مجاهدین میگویند:

...اما دوباره تلفن زنگ زد ، قابل فهم بدون نشان دادن شماره تلفن وبعد از ده دقیقه به تنهائی سخن گفتن خانم مربوطه به مساله اصلی پرداخت . که دوهزاراویرو برای کمک به زندانیان برای وکیل بپردازم...

ادامه مطلب...

دولت آلمان: کلاهبرداری و تقلب منبع مالی اصلی سازمان مجاهدین خلق است

 نتیجه تحقیقات دادستانی این بود که این سازمان اقدامات مالی خود را در قالب یک سیستم مالی بسیار پیچیده انجام می دهد. درهمین رابطه مشخص شد که توسط شبکه ای متشکل از انجمن های مختلف جمع اوری پول در ارقام میلیونی انجام گرفته و در چارچوب پول شویی حرفه ای در داخل سازمان جابجامی گردد.

ادامه مطلب...