ج02212020

Last updateپ, 20 فوریه 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home لابیگری وخلافکاریهای مجاهدین

World

چرا فرقه رجوی به دنبال میثم پناهی می باشد؟

 

چرا و به چه دلیل میثم را بیخود و بیجهت با تهمت و افترا به سیستم های امنیتی تحویل داده اید؟ آخر مگر گناه این به قول شما میلیشیای سازمان چه بوده که انبوه برایش پرونده سازی های پوشالی کرده اید؟ میثم پناهی را بیگناه تحویل سیستم های امنیتی داده اید. او بدون هیچ گونه مدرک و دلیلی در بازداشت به سر می برد


ادامه مطلب...

نامه سرگشاده به دادستانی کل آلمان درکارلسروحه

عالیجنابان، ما به عنوان تعدادی از اعضای سابق این گروه از شما پرسشی داریم، فرقه تروریستی مجاهدین خلق در اروپا حاوی چه اطلاعات محرمانه ای است که احیاناً افشای آن می تواند مضر برای سرنوشت و امنیت اعضاء و رهبران این فرقه باشد. عمل مجاهدین خلق در این رابطه که اتفاقاً کمک مقامات و ادارات قضایی آلمانی نیز در آن لحاظ است،یک عمل ضد سیاسی و ضد افشاگرانه است که دقیقاً در تضاد با امنیت ملی و حقوق بشر و دموکراسی در آلمان قرار دارد. آزادی بیان و افشاگری در ارتباط با فرقه ها و تروریسم،حق هر شهروند اروپایی و آلمانی است

ادامه مطلب...

توطئۀ فرقۀ رجوی علیه جداشدگان پناهنده در آلمان

نامی که در این گزارش آمده نام یکی از جوانان جدا شده از این فرقه می باشد که سه سال پیش همراه با چند جوان دیگر به کمک کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد از لیبرتی بیرون آمده و از فرقۀ رجوی جدا شدند و بعد هم با گواهی پناهجویی کمیساریا به آلمان منتقل شدند آنهم ده سال بعد از پیوستن به این فرقه در قلعۀ اشرف بعد از سقوط صدام و در زمان آمریکایی ها که آنموقع بیش از بیست سال نداشتند و بعد از خروجشان از فرقه نیز دنبال زندگی خصوصی خودشان رفته اند و مطلقا علیه فرقه فعالیتی نداشته اند


ادامه مطلب...

نامۀ سرگشادۀ قربانعلی حسین نژاد به قاضی دادگاه فدرال آلمان درشهرکارلسروحه

آقای میثم پناهی را اینجانب از زمانیکه در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق ایران (OMPI) در عراق و مشخصا در قرارگاه اشرف بود می شناختم و بعد از اینکه هم از کمپ لیبرتی نزدیک چهار سال پیش بیرون آمد در هتل زیر نظر کمیساریای عالی پناهندگان در بغداد باهم بودیم و شاهد بودم که او هیچگونه فعالیتی حتی گفتاری و نوشتاری علیه سازمان مجاهدین خلق ایران (OMPI) نداشت و بعد از آن هم که به آلمان منتقل شد اینجانب هیچگونه فعالیتی از او علیه این سازمان ندیده و نشنیده ام.


ادامه مطلب...

مجموعه مقالات علی جهانی

Jahani Ali 400xمجموعه مقالات علی جهانی


ادامه مطلب...

مصاحبه سایت ایران قلم با آقای محمد حسین سبحانی

در ضمن روشن است که فردی که فرزند اعضای خود این سازمان بوده و به قول خود سازمان اخراج شده و از نظر سازمان سابقه منفی و نارضایتی از سازمان داشته ، بعد از بکارگیری دوباره وی در درون تشکیلات طبعا وی را در معرض اخبار محدودتری قرار می‌داده انداما این اخبار محدود تر چه جنبه اطلاعاتی می‌توانسته داشته باشدهمه افرادی که تجربه کار در تشکیلات سازمان مجاهدین را دارند می‌دانند که مسعود رجوی حتی فرد که بوی مسأله داری می داد، را هم خلع رده می‌کرد و دستور می‌داد در حاشیه تشکیلات کار کندپس داستان این جوان قربانی چیست؟ پس نقشه گشتاپوی مجاهدین در این ماجرا چیست؟ به نظر من گشتاپوی فرقه مجاهدین از این پاپوش سازی چند هدف را دنبال می کند …


ادامه مطلب...

زیر مجموعه ها

Tincidunt nulla a Nulla eu convallis scelerisque sociis nulla interdum et. Cursus senectus aliquet pretium at tristique hac ullamcorper adipiscing et Donec. Enim montes parturient.

Ipsum lorem Vestibulum Nam lacinia Curabitur euismod eu urna neque nibh. Donec elit Integer malesuada eros dolor Suspendisse id ornare tincidunt Morbi. Nisl libero ac fermentum vel sed laoreet justo tempus magna.