با سلام حضور محترم جناب آقای ادی راما رئیس دولت جمهوری آلبانی 

اینجانب  علی جهانی مقیم آلمان که بیش از بیست سال از بهترین دوران زندگی ام را در سازمان تلف کرده است از شما خواهشمند که به خواسته بر حق خانواده های اسیران  در سازمان فرقه گرای رجوی که اکنون در کشور شما در زندانی تحت عنوان اشرف سه گرفتار هستند توجه نموده و برای شان ویزا صادر کنید تا بتوانند بعد از سالیان با عزیزان شان که در چنگال این سازمان فرقه گرا و تروریستی گرفتار هستند ملاقات نمایند. 

جناب ادی راما

خواهشمنداست  سری  به سایت زده و به طومار امضایی که تا کنون بیش از هشت هزار نفر از بستگان نیروهای سازمان رسیده توجه کنید و آنها تنها یک خواسته بیشتر ندارند و آن هم دیداری کوتاه با عزیزان شان هست. آنها  بسیار نگران هستند و می خواهند از سرنوشت عزیزان شان و سلامتی شان در این شرایط که ویروس کرونا بیداد می کند با خبر شوند و این خانواده ها که اکثرا پدران و مادران مسن هستند آیا حق ندارند فرزندان شان را ببینند؟ مسلما جواب شما مثبت هست.

جناب ادی راما

سران فرقه  تروریستی  رجوی و بطور  خاص  مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه در وحشت از پویش خانواده ها و درخواست ویزا سراسیمه شده و با تروریست خواندن خانواده ها سعی دارند شما را از دادن ویزا به این خانواده های دردمند منصرف کنند. لذا اینجانب بعنوان یکی از قربانیان این فرقه از شما خواهشمندم در دام دروغپردازی های این فرقه گرفتار نشوید و به وظیفه انسانی خود عمل کرده و به خانواده ویزا بدهید تا با عزیزان شان دیدار نمایند.

با احترامات فراوان

علی جهانی از آلمان