10202021چهارشنبه
Last updateسه شنبه, 19 اکتبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

تغییر زمان برنامه های زنده کانون آوا در تلویزیون مردم

logo aawa 100کانون آوا باطلاع  می رساند:

از اکتبر 2021 برنامه های زنده کانون آوا در تلویزیون مردم که هرهفته جمعه ها بمدیریت آقای سربی اجرا و پخش می شد، به روزهای یکشنبه تغییرپیدا کرده است. ساعت پخش برنامه بدون تغییر، راس 12 ظهربوقت واشنگتن دی سی ، 18 بوقت آلمان و 19:30 بوقت ایران (ساعت زمستانی) خواهد بود. لطفا باطلاع دوستان وعلاقمندان برسانید.