09242021جمعه
Last updateپنج شنبه, 23 سپتامبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

شهریور ۱۳۸۰ نه به رجوی در کمپ باقرزاده

به خوبی میدانستم نه گفتن به رجوی یعنی تف کردن به سر تا پای فرقه بد نام رجوی و در آن زمان که فرقه داشت با ایجاد خفقان تشکیلاتی که یا در مناسبات بمان و یا برو ایران من این حصار و طلسم خفقان را در هم کوبیدم و در برابر رجوی گفتم میخواهم برم ایران.

--------------------------------------------------------------------------------

سیدامیرموثقی - آلمان -10 سپتامبر 2020

شهریور ۱۳۸۰ نه به رجوی در کمپ باقرزاده

شهریور ۱۳۸۰ اوج ریزش نیرویی و مشکلات تشکیلاتی در درون فرقه بد نام رجوی. امروز درست ۱۹ سال از گفتن نه به رجوی در اوج اختناق و سرکوب و خفقان درون تشکیلاتی من به رجوی میگذرد درست در زمانی که فرقه رجوی با ایجاد حلقه های رعب و وحشت در درون تشکیلات از هم پوسیده شده اش تلاش می‌کرد تا نیروهای وارفته در مانده و ناتوان را در کمپهای فرقه با تشکیل دادگاه های جمعی و با زوربه ارامش و به تکاپوی برساند، دز دادگاه های جمعی در حضور شخص خود رجوی خائن ودر حضور بالا تا پائین نیروهای فرقه به رجوی نه گفتم.

البته خوب میدانستم بهای سنگینی دارد این حرکت من چرا که چندین بار تجربه کرده بودم و به شکنجه گاه ها و سلول های انفرادی فرقه رفته بودم و به خوبی میدانستم نه گفتن به رجوی یعنی تف کردن به سر تا پای فرقه بد نام رجوی و در آن زمان که فرقه داشت با ایجاد خفقان تشکیلاتی که یا در مناسبات بمان و یا برو ایران من این حصار و طلسم خفقان را در هم کوبیدم و در برابر رجوی گفتم میخواهم برم ایران.

بعد با توهین ها و ناسزا ها و دشنام‌های زیادی روبرو شدم از جانب خود رجوی و سرکردگان و مزدوران پابرهنه دربار درهم شکسته رجوی. آری من به رجوی نه گفتم و بهای انرا با مشت و لگد و تف و فریادهای اعدام اعدام سران فرقه تا مرز مرگ رفتم. بعد از گذشت یکسال انفرادی در زندانهای مخوف کمپ اشرف و بعد هم فرستادن به زندان ابوغریب بغداد تا به قول رجوی یا بپوسم یا بمیرم و به کوری چشم رجوی با جنگ عراق با نیروهای متحدین توسط صلیب سرخ جهانی آزاد شدم و امروز آزادانه زندگی میکنم و با صدای بلند فریاد مرگ بر رجوی را سر می‌دهم  واما نکته قابل توجه این هست که من و امثال من جداشده امروز در آزادی کامل هستیم و رجوی و فرقه بدنام رجوی در اوج خفقان و در هم شکستگی و استرداد از این کشور به کشور دیگر. امروز رجوی توان ندارد حتی برای نیروهای خودش قد علم کند. اما من جداشده و دیگر جداشدگان دست در دست یکدیگر در برابر ستم و ظلم و استبداد حاکم بر تشکیلات. مخوف رجوی قد علم می‌کنیم و شعار مرگ بر رجوی و مرگ بر دیکتاتور را سر میدهیم و فریاد میزنیم در دفاع از اسیران در بند در فرقه رجوی همراه با خانواده‌هایشان که باید این عزیزان آزاد شوند و این حق مادران و پدران و خواهران و برادران آنها هست که با عزیزانشان دیدار داشته باشند و ارتباط داشته باشند.

لعنت بر رجوی ننگ بر فرقه بد نام مسعود و مریم رجوی.
سید امیر موثقی المان شهر کلن