06252022شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 جون 2022 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

شکست و فضاحتی دیگر

چگونه میشود رجوی هایی که همه شعارشان آزادی آوری و برابری برای مردم هست تاب و توان منتقدان خود را ندارند.

--------------------------------------------------------------------------

مهدی سجودی - آلمان - 21 آگوست 2020

شکست و فضاحتی دیگر
قبل از اینکه سخنم را شروع کنم به نوبه خودم به عنوان عضو جدا شده از منافقین آزادی دوست خوبم آقای بیدی را به ایشان و خانواده محترمشان و تمام افراد جدا شده و آزاد شده از بند اسارت گروهک منافقین را تبریک میگویم و برای آینده ایشان آرزوی سلامتی و سربلندی دارم.
در واقع روی سخنم دقیقا همین موضوع است که چگونه میشود رجوی هایی که همه شعارشان آزادی آوری و برابری برای مردم هست تاب و توان منتقدان خود را ندارند. آیا این که یک انسان انتقاد و اشکالی از سیستمی بگیرد باید او را زندانی و طرد کرد؟ پس این است آزادی که مجاهدین هر جا می نشینند در بوق و کرنا می‌کنند. باید بگویم تازه اینها فقط افراد انگشت شماری هستند که درون منافقین بوده و واقعیت و ماهیت رجوی را با گوشت و پوست و خون خود شناخته اند و هیچ حرفی بجز واقعیت هایی که دیده و تجربه کرده اند را بیان نمیکنند چه برسد به مردم بد بختی که رجوی میخواهد به آنها آزادی ببخشد.اینهمه انزجار و منفوریتی که بین مردم ایران از این گروهک تروریستی وجود دارد قابل فهم و هضم هست و نشان میدهد که افراد جدا شده کار خودشان را خوب انجام میدهند و خار که چه عرض کنم تنه درختی نه در چشم بلکه کلیت رجوی هستند.از همین رو هست که همه تلاش و توان خود را با خرج از کیسه خلیفه و شده با خریداری پلیس آلبانی که واقعا برای کشوری مثل آلبانی بعید و شرم آور هست که با این گروهک حال و روز معلوم دست به یکی کند تا افراد جدا شده خود را به این شکل از خودش دور و نیست کند.البته ناگفته نماند که دست بالای دست بسیار است و چشم و گوش ما هم خوب باز هستند و افرادی هستند که خوب میدانند چگونه جلوی دسیسه های شیطانی و ضد انسانی مجاهدین ایستادگی کنند .همان طور که در بحث دیدار خانواده ها شکست خوردند در این موضوع هم شکست سنگینی متهمل شدند بگونه ای که هنوز بعد از گذشت چند روز هنوز غار غاری از رجوی شنیده نشده و این خودش گویای سنگینی ضربه ای هست که بر پیکره تقریبا مرده مریم و گروهک داغون او هست.
روی سخن دیگرم دولت آلبانی و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هست که آیا شما چشم ندارید و نمی بینید چگونه با انسانهایی که به تازگی چشم به دنیای آزاد باز کرده اند و با کلی امید و آرزو آزاد شده اند چه برخوردی میشود؟ آیا پول رجوی به انسانیت و قانون میچربد؟ پس کجاست حمایت از حقوق بشر؟اگر قوانین جدیدی وضع شده که گروهک های تروریستی در اینجا حرفم فقط رجوی هست میتواند با پول انسانیت و آزادی را بخرد بهتر است آن را بیانیه کرده و جهانی کنید تا سوء تفاهمی پیش نیاید و جامعه جهانی بدانند که شما هم طرفدار تروریستها و آدم ربا ها و گروهک های ضد انسانی هستید.