06252022شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 جون 2022 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

Sed tempus pretium pretium

… وقتی حرکتی از مردم و خواسته های آنان فاصله بگیرد، از آزادی و استقلال فاصله بگیرد، با دشمنان مملکت خودش بسازد و با حمله نظامی، هم میهنان خودش را به خاک و خون بکشد، در جستجوی لقمه نانی برای نمایندگان هارترین جناحهای آمریکایی پارس کند، وطنش را به شیخ های فاسد عربستان بفروشد و با اسراییل مغازله … 

-----------------------------------------------------------------------

علی اکبر راستگو، کانون آوا، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۹

آیا باز بوی کباب می آید؟ نگاهی به فراخوان جدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

در خبر است که فرقه مجاهدین در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷ کال کنفرانسی را در اسکاندیناوی برپا نموده که در آن بهزادنظیری بعنوان نماینده مجاهدین خط و خطوطی را جهت ترسیم نقشه راه برای هواداران این فرقه مفلوک مطرح کرده و در نهایت نیز حرف اصلی را زده و درخواست عاجزانه از همه هواداران جهت شرکت در مراسم ۸ فوریه در پاریس کرده است. توضیح اینکه فرقه رجوی درنظردارد روز ۸ فوریه جاری در پاریس تظاهراتی بپاکند.

از اینکه چرا فرقه رجوی این عنصر دست چندم را جهت اعلام خبرمراسمی فوق العاده فرستاده، و چرا خود مریم و یا شورای ملی مقاومت در این باره خودشان راکنارکشیده اند، بماند که خود بحث دیگریست ولی اینجا می خواهیم ببینیم فرقه از قول بهزاد نظیری چه چیزی را میخواهد القاء کند.

ازآنجا که ممکن است بعضی از خوانندگان این مطلب در جریان صحبتهای مطرح در کال کنفرانس مذکور نباشند، بخشی از سخنان گوهربار بهزاد نظیری را در زیر درج می کنیم.

بهزاد نظیری بعد از کلی یاوه بافی میگوید:

“چون درشروع سال میلادی هستیم باآخرین کاری که برادر بهنام (محمد محدثین) باشماداشتند دراخر سال ۲۰۱۸ ویک جمع بندی کردند سال ۲۰۱۸ بعنوان سال قیام، سال پیش روی و در واقع اعلام سال جدید میلادی، سال ۲۰۱۹ سال آماده باش، سال تحولات بزرگی که در پیش ما در برابرش باید آماده باشیم و بنابراین الان با شروع این سال وارد دوران همین آماده باش کامل می شویم یعنی هر بحثی از این ببعد که داریم و الان من هم با شمادارم حول همین آماده باش برای تحولات آتی در سال ۲۰۱۹، همانطور به عبارت دیگری اینکه خامنه ای اشاراتی کرد که طرحهایی برای سال ۹۸ دارند.”

وبعد به چند باصطلاح فاکت دیگر نظیر تحریمهای اتحادیه اروپا، سفراخیروزیرامورخارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه، کنفرانس در پیش روی لهستان، سخنان سخنگوی رئیس جمهورافغانستان استناد می کند و در نهایت نتیجه گیری می کند که:

” می خواهیم تظاهراتی داشته باشیم که بتوانیم حرفمان را برسانیم و مهمترازآن می خواهیم این حرف در زمان متناسب و زمان مقتضی خودش بیان شود.”

بهزاد نظیری در این جمله تمامی خواست سازمان متبوع خودش را به طرفهای ذینفع خلاصه کرده است.

وقتی حرکتی از مردم و خواسته های آنان فاصله بگیرد، از آزادی و استقلال فاصله بگیرد، با دشمنان مملکت خودش بسازد و با حمله نظامی، هم میهنان خودش را به خاک و خون بکشد، در جستجوی لقمه نانی برای نمایندگان هارترین جناحهای آمریکایی پارس کند، وطنش را به شیخ های فاسد عربستان بفروشد و با اسراییل مغازله سیاسی و اطلاعاتی کند، باید هم نه در ایران بلکه در پاریس با سیاهی لشگر غیرایرانی تظاهرات کند که بتواند حرفش را برساند.

الان که می گویید در ۱۶۰ شهر تظاهرات شده چرا حتی در یک شهر نامی از شما برده نشده وحتی هروقت مریم رجوی از تظاهراتی پشتیبانی کرده، مردم تظاهرکننده بنشانه نفرت از این پشتیبانی بلافاصله به تظاهرات خود خاتمه داده اند. پس درد شما و خطاب شما مردم ایران نیستند. در تظاهراتهای مردم ایران حرف از شاهزاده رضا نیم پهلوی هست ولی ازمجاهدین نیست.

آیا تظاهرات در پیش روی ۸ فوریه فرقه رجوی در پاریس بیشتر جهت چشمک زدن و اعلام اینکه “ماراهم در نظرداشته باشید” به کنفرانس لهستان نیست؟

کنفرانسی ضدایرانی که بسیاری از کشورهای مهم دنیا از الان اعلام کرده اند که در آن شرکت نخواهند کرد و بازهم جناح جنگ طلب آمریکا مثل همیشه بور خواهد شد. زمستان می‌رود و روسیاهی به ذغال می‌ماند.

باید به مریم رجوی وشوهر گوربگوشده اش گفت:

بوی کباب نمی آید دارند خرداغ می کنند.