09232021پنج شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 سپتامبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

وصله کردن شورا به مبارزین راستین

یکی از قلم بدستان رجوی در سایت همبستگی ضد ملی مجاهدین مطلبی نوشته که تلاش کرده نهایت چاپلوسی و خوشرقصی را برای سران فرقه رجوی اجرا کند و با تعریف و تمجید از رهبران جنبش های مردمی میهن مان مثل ستارخان ، میرزا تقی خان امیرکبیر و قائم مقام فراهانی، میرزا کوچک خان سردار جنگل و کلنل پسیان و شیخ محمد خیابانی و قاضی محمد در کردستان و در پایان دکتر محمد مصدق پیشوای ملی.....edward termado

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ادوارد، کانون آوا، 26/08/2020

وصله کردن شورا به مبارزین راستین

یکی از قلم بدستان رجوی در سایت همبستگی ضد ملی مجاهدین مطلبی نوشته که تلاش کرده نهایت چاپلوسی و خوشرقصی را برای سران فرقه رجوی اجرا کند و با تعریف و تمجید از رهبران جنبش های مردمی میهن مان مثل ستارخان ، میرزا تقی خان امیرکبیر و قائم مقام فراهانی، میرزا کوچک خان سردار جنگل و کلنل پسیان و شیخ محمد خیابانی و قاضی محمد در کردستان و در پایان دکتر محمد مصدق پیشوای ملی شدن صنعت نفت سعی در گره زدن این مردان بزرگ تاریخ ایران به ریش نداشته رجوی نموده و تلاش کرده تا با گزاف کویی شورای دست ساز رجوی را که مترسکی بیش در دست رجوی نیست به با ارزشترین و مبارزترین مردان تاریخ این میهن وصله پینه کند که شورای دست ساز و بی اختیار رجوی را به مردم ایران فالب کند.

وی ادعا می کند (شورای ملی مقامت عصاره یک قرن مبارزه و تنها امید ایران)، با این جمله آرامش روح مردان بزرگی چون ستارخان ، میرزا تقی خان امیرکبیر و قائم مقام فراهانی، میرزا کوچک خان سردار جنگل و کلنل پسیان و شیخ محمد خیابانی و قاضی محمد در کردستان ودکتر محمد مصدق و حتی بنیان گزاران سازمان مجاهدین بهم ریخته و مطمعنآ رجوی را لعنت خواهند کرد.

دارو دسته فرقه رجوی برای تحمیل خود به مردم شریف ایران همیشه تلاش نموده اند تا از نام سردارن بزرگ ایران سواستفاده نمایند و طوری جلوه کنند که گویی راه آنان را ادامه می دهند، وی می نویسد:

نکته مهم این است که در این کشاکش تاریخی صدساله بین آزادی و استبداد، مردم و پیشتازان آن ها نه تنها از شکست های پی در پی و ناکامی ها نا امید و منفعل نشدند، بلکه برعکس با استفاده از تجارب پیشتازان آزادی و استقلال ایران از پیگیری آرمان آن ها غافل نشدند.

اگر رجوی از تجارب این سرداران استفاده می کرد کارش به اینجا نمی رسید, جهت اطلاع نویسنده بایستی یادآوری کرد که هیچکدام از سردارانی که درمطلبتان نام برده اید در دوران مبارزه خود نه به دامن روسها پناه برده اند و نه به دامن انگلیس و دشمنان ایران، آنها در شرایط بسیار سخت تر از امروز با تکیه به مردم ایران مبارزه خود را ادامه دادند و نامشان در تاریخ ثبت شد، کدام یک از این مردان فراموش ناشدنی تاریخ یکصد ساله ایران در مواقعی که جانشان در خطر بوده نیروی خود و مردم خود را به حال خود رها کرده و به فرنگ گریختند؟ آیا یکی از این بزرگان کودکان دبستانی و راهنمائی را تحت عنوان میلیشیا با تحریک احساسات کودکانه به خیابان ها کشاندند تا به کام مرگ بفرستند؟

اما رجوی تمامی این کار ها را کرد، در سال ۱۳۶۰ کودکان مدرسه ای را با فریب و احساساتی کردن تحت عنوات میلیشیا به خاک و خون کشید و  وقتی اوضاع درونی را خطرناک دید نیروی خود و همین کودکان را در آشوب و خون رها کرد و برای زنده ماندن خود را به فرنگستان امن رساند، حتی همسر و کودک شیرخوارش( مصطفی) را در میان آتش و خون رها کرده و گریخت، و هنوز خون اشرف روی زمین خشک نشده بود با دختر هیجده ساله آقای بنی صدرازدواج کرد، در زمان جنگ ایران و عراق به پابوسی دشمن ایران صدام اشفالگر رفت و سربازان ایرانی را در مرز ایران و عراق با عملیات های ننگین به خاک و خون کشید تا دشمن بتواند بیشتر ضربه بزند و موفق تر عمل کند، پس از سقوط اربابش صدام بدون معطلی به دامن امپریالیسم غلطید تا آخرین ضربه را به پیکر بنیانگزارانی بزند که سازمان مجاهدین را با هدف مبارزه با امپریالیسم بنا نهاده بودند، کدام این اعمال ضد میهنی ادامه راه انقلابیون یکصدسال گذشته بوده؟ پس نام منحوس رجوی در تاریخ ایران در کنار منفورترین ها ثبت خواهد شد، شما بار دیگر مطابقت نفرمایید.

 شما چگونه به خود اجازه می دهید این همه نامردمی و خیانت را با نخ و سوزنتان به آن مردان تکرارناشدنی وصل کنید؟ البته خیالتان راحت باشد نخی که با آن این وصله را زده اید پوسیده است و البته این وصله به آن نیک مردان نمی چسبد، این که شما شورای رجوی را حلوا حلوا کرده اید تنها شاید دهان شما را شیرین کرده باشد اما آیا شما غلطیدن به دامن امریکا و شیوخ عرب را مدار تکاملی می نامید؟ و از شورای دستچین شده هم به عنوان دیرپاترین و ائتلاف تاریخ ساز نام می برید؟که بقول شما پیگیر آرمان های همان مبارزین است؟ احتمالآ در فضای تشکیلات رجوی و فرقه اش نبوده اید.

اگر شورای رجوی امروز تشکیل شده از 500 عضو و نیمی از آنان را هم زنان تشکیل می دهند، اولآ اکثر آقایان را رجوی از تشکیلات مجاهدین وارد شورا کرد تا بتواند به راحتی سوار شماها شود که شدند، دومآ ورود زنان به شورا هم تنها برای بیشتر استسمار کردن زنان مجاهد بوده که نمونه آنرا در درون قرارگاه های مجاهدین شاهد بوده ایم، ائتلاف گروه های سیاسی که اساسآ بی معنی است چرا که سازمانی که شما به عنوان چریک های فدائی نام برده اید سه نفر بیشتر نیستند که همان ها هم در نسشت های رجوی توسط وی به سخره گرفته می شدند، خبات هم که اوضاعش معلوم است، اگر مجاهدین شعار جامعه بی طبقه توحیدی میدهند خباتی ها شعارشان جامعه یک طبقه توحیدی است، مشتی رانده شده از حزب دمکرات کردستان ایران که چند نفری بیش هم نیستند، اینها در بیابان های عراق ولو بودند و رجوی برای اینکه با حزب دمکرات کردستان ایران مشکل داشت جمعشان کرد تا در مقابل حزب دمکرات شاخشان کند، اما سیاستش نگرفت چون مردم کرد شریف ایران هم فرقه رجوی را شناختند و هم خباتی های رانده شده را.

دارو دسته رجوی به جای نام بردن از مردان مبارز و بزرگ تاریخ ایران بهتر است که تشکیلات خود را خانه تکانی کرده و اگر در وجودش بود ذره ای آزادگی و مردمی بودن و راه مبارزه درست را از همین نام آوران بیاموزد، بگزارید روح شان در آرامش باشد.