03072021یکشنبه
Last updateیکشنبه, 07 مارس 2021 12pm

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

عارضه های جدید افتاده به جان مجاهدین

...تا آنجا که میشود ما آنقدر میگوییم و می نویسیم که تمام دنیا بدانند که چگونه میشود در چنین قرنی که ما زندگی میکنیم افرادی هستند که با پیش پا افتاده ترین حربه و حیله ها افراد بیگناهی را زندانی نگه داشته و لذت زندگی و دیدن زیبایی های دنیای آزاد را بر آنها حرام کرده اند.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

مهدی سجودی - دوم نوامبر2020

عارضه های جدید افتاده به جان مجاهدین 
خبر های رسیده از درون سازمان حاکی از امراض و مسمومیت هایی میدهند که سالیان با این موضوعات و مسائل رجوی ها موفق به کنترل و فشار روی اسیران خود و تحت امر نگه داشتن آنها شده اند. البته که داستان،داستان قدیمی و افشا شده و پیش پا افتاده است ولی سیستم حقه بازی و حیله گری که مسئولان سازمان در آن کاملا ماهر و استاد هستند راحت میتوانند چه الان و چه هر زمان دیگری از این حربه استفاده کنند. داستان قدیمی چشم انداز درست کردن برای افراد اسیر خودشان که همانند زمانی که خود من درون سازمان بودم و یادم میآید.همان زمانی که افراد دیگر حوصله دروغ گویی مسئولین را نداشتند و ریزش ها در حد گسترده ای بود و داشت از کنترل مجاهدین خارج میشد که با همین حربه و نیرنگ زمان برای خود خریده و سر افراد تحت اسارت خود را شیره مالیدند. اینبار هم همین اش و همین کاسه را پیش اورده و همان حربه قدیمی اش را دارد پیاده میکند. قشنگ میشود فهمید که چقدر در ترس و وحشت از دست دادن اسیران خود هست و به هول و ولا افتاده که از ریزش افراد و ازادی آنها جلوگیری کند ولی حاشا که این حنا هم شاید خیلی خیلی کم رنگ شده باشد. البته که تمام موضوعاتی که الان سازمان با آن دست و پنجه نرم میکند بیشتر از ترس بقا و فرو پاشی کاملش هست و بجز این نیز هیچ جوابی برای این همه سخت گیری و فشار و نشست پشت نشست برای افراد اسیر خودشان وجود ندارد.

یادم هست وقتی مالکی میخواست رئیس جمهور عراق شود ترس همه افراد را گرفته بود که آینده شان چه میشود و دیگر کسی حوصله شنیدن دروغ را نداشتند که خود رجوی برای تحت کنترل گرفتن اوضاع نشست هایی را ترتیب داد که با تفاسیر کشک و دوغی خودش زمان بقای عمر خود و سازمانش را طولانی تر کند که یادم هست کما بیش موفق هم بود. اینبار هم همین بحث تکراری است ولی فرق آن تنها این است که اینبار موضوع ریاست جمهوری در آمریکا هست. ترس اینکه آیا آقای بایدن روی کار بیاید مجاهدین و دارو دسته شان دیگر کارایی سابق را ندارند و نمیتوانند مثل زمان ترامپ خود را گران بفروشند و وطن فروشی هایشان دیگر ارزش سابق را نداشته باشد. این بخش ترس این داستان بود و قسمت وحشت دیگر داستان دلسردی هر چه بیشتر افراد اسیرشان هست که باید از دل این ترس و وحشت خبرهای خوب و چشم اندازهای روشن برای اسیران خود در بیاورند دقیقا همانند سالهای دور و همیشه البته تنها این موضوع نیست که باعث فشار و ترس مجاهدین شده، موضوع دیگر ترس همیشگی از خانواده و ایجاد روابط اجتماعی و عاطفی اسیران با افراد خارج از زندان و در راس آن خانواده آنها میباشد که این هم کابوس تمام سالیان رجوی ها بوده و هست و ابزار فشار محکمتری درست مثل چماق روی سر افراد اسیر خودشان.
باید گفت تا آنجا که میشود ما آنقدر میگوییم و می نویسیم که تمام دنیا بدانند که چگونه میشود در چنین قرنی که ما زندگی میکنیم افرادی هستند که با پیش پا افتاده ترین حربه و حیله ها افراد بیگناهی را زندانی نگه داشته و لذت زندگی و دیدن زیبایی های دنیای آزاد را بر آنها حرام کرده اند.

آری شما بتازید ما هم هستیم.
مهدی سجودی المان ۱.۱۱.۲۰