09242021جمعه
Last updateپنج شنبه, 23 سپتامبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

زنان اصلی ترین عناصرمورد ستم درفرقه رجوی

در اینجا لازم میدانم به مریم قجر بگویم تو اگرخفه بشی آب از آب تکان نخواهد خورد. در این جهان زنان به هیچ عنوان نیاز به این ندارند که تو حامی و پشتیبانشان باشی و امروزه زنان همه به خوبی میدانند که تو و دستگاه فرقه گرایانه مسعود رجوی به چه شکل  زیرکانه ای از زنان در تشکیلات مخوف فرقه ای سوء استفاده کرده ای و میکنی.

-----------------------------------------------

سید امیر موثقی – هشتم مارچ 2021

زنان اصلی ترین عناصرمورد ستم درفرقه رجوی  

روز هشتم مارس بر همه بانوان مبارک باشد. روزی که زنان در سراسر دنیا به ستم ها و نابرابری های جنسی  نه گفته و میگویند و برای رسیدن به خواسته های مشروع خود هرساله قیام می‌کنند تا بیشتر و بیشتر به آنچه که خواسته آنان هست برسند.

 اما در این برهه از زمان خوب است اشاره ای کنم به فرقه بدنام و مزدوری به نام فرقه رجوی که موجود قرون وسطایی همچون مریم قجر خودش را پرچم دار زنان می داند و دم از آزادی وبرابری زن و مرد میزند.

 آری براستی همه زنانی که در فرقه رجوی گرفتار بودند خواسته و یا ناخواسته باید موجود بدنامی به نام مریم قجر را الگوی خود قرار میدادند و از او بعنوان رهبرعقیدتی تبعیت میکردند  که ازهمسر خودش جدا شد و برای رسیدن به قدرت به عقد مسعود رجوی در آمد تا بتواند به مرتبه عالی از کیش شخصیتی برسد و همین موضوع را در میان زنان گرفتارواسیر شده در فرقه بد نام رجوی تا به امروزبه چالش بکشاند.

 مریم رجوی مدعی هست که زنان در فرقه رجوی از بالا ترین و والاترین مقام انسانی برخوردارهستند در صورتی که هرگز به این شکل نبوده و نیست

  • - زنان در فرقه رجوی همچون کالای دست چندم دست به دست میشوند و از آنها برای اهداف شوم فرقه ای استفاده می شده و می‌شود.
  • - زنان حق انتخاب در فرقه رجوی را نداشتند و این مسعود و مریم بودند که برای آنها همه چیز را بصورت دیکته شده به آنها ابلاغ میکردند.
  • - تا قبل از سال ۱۳۶۸ زنان در فرقه رجوی حق ازدواج و انتخاب همسر نداشتند واین تشکیلات فرقه ای بود که برای آنها دستورصادر می‌کرد که با چه کسی باید ازدواج کنند بعد از این تاریخ نیز با توسل به زور و تحمیل انقلاب درونی مسعود و مریم دستور طلاق همگانی در تشکیلات صادرشد.
  • - زنان حق باردار شدن و بچه دار شدن ندارند.
  • - زنان حق وحقوق اعمال و رفتارشخصی خود را ندارند وهمه و همه باید از طریق تشکیلات فرقه ای و از کانال مسئول فرد عبور داده بشوند.
  • - زنان باید از مردان به دستورمسعود و مریم رجوی طلاق میگرفتند و همین زنان باید به دستور مریم در برابر مسعود به رقص رهایی و عقد و همبستر شدن با مسعود را تجربه میکردند.
  • - زنان در فرقه رجوی باید برای گرفتن پست و مقام تشکیلاتی رحم هایشان را در میاوردند تا بتوانند مسئولیت پذیر باشند.
  • - زنان در فرقه رجوی باید از جگرگوشه های خودشان دل میکندند و بچه های شیرخوار خود را با اشک و ناله روانه خارج از کمپ فرقه به نا کجا آباد میفرستادند. تعدادی ازاین کودکان معصوم بزرگ شدند ودردام هیولای جنسیت و احتیاط افتادند و بسیاری در گوشه و کنار این کره خاکی خودکشی کردند. حتی در کمپ اشرف چندین نفر ازاین نو جوانان خود کشی کردند، چون هیچ راه برگشتی نداشتند چرا که فرقه رجوی به آنها رکب زده بود و آنها را از اروپا و امریکا به عراق برای دیدار با پدر و مادران شان کشانده بود و بعد راه خروج را بر آنها بسته بود و آنها با سلاح گرم دست به خودکشی زدند.

 حال مریم قجر در روز هشت مارس پیام های آنچنانی ارسال می‌کند و از تریبون فرقه پخش می‌کنند که فقط و فقط مریم قجرهست که بلندگوی صدای زنان سرکوب شده و تحت ستم در اقصی نقاط دنیا می‌باشد.

در اینجا لازم میدانم به مریم قجر بگویم تو اگرخفه بشی آب از آب تکان نخواهد خورد. در این جهان زنان به هیچ عنوان نیاز به این ندارند که تو حامی و پشتیبانشان باشی و امروزه زنان همه به خوبی میدانند که تو و دستگاه فرقه گرایانه مسعود رجوی به چه شکل  زیرکانه ای از زنان در تشکیلات مخوف فرقه ای سوء استفاده کرده ای و میکنی.

چرا زنان در فرقه رجوی باید فقط به شکل موجودات جنسی و شهوانی دیده شوند؟ چرا باید در پشت حصار های ذهنی و فیزیکی که تو مریم قجر برایشان در نظر گرفته ای روزگارشان را سپری کنند؟  چرا زنان حق صحبت کردن با مردان را ندارند؟ چرا زنان حق صحبت کردن با فرزندان خودرا نداشته و ندارند و ووووووووووهزاران فاکت دیگر که فقط و فقط از دستگاه زن ستیزانه و قرون وسطایی فرقه ای رجوی ساری و جاری می‌شوند.

 براستی جای شرم و حیا دارد که دست از این اعمال و فشار های نگین خود بردارید و حصارهای ذهنی و فیزیکی زنان در کمپ های فرقه را از بین ببرید و اجازه دهید زنان به آزادی ها و حق  انتخاب و از همه مهمتر به ارزش‌های انسانی خود برسند.

 در آخر یکبار دیگر روز زن را به همه بانوان و زنان رها شده از تشکیلات فرقه رجوی تبریک وتهنیت میگویم  پیروز باشید