بازهم فراخوان مضحک و تکراری دیگرازجانب فرقه رجوی

یکی از این فراخوان های مضحک و تکراری که همه ساله از طرف سازمان صادر می شود فراخوان برای چهارشنبه سوری هست. سازمان علی رغم اینکه می داند دارای پایگاه اجتماعی نیست ولی همه ساله این فراخوان چهارشنبه سوری را صادر می کند تا بعد از ترقه بازی جوانان بخاطر جشن چهارشنبه سوری آخر سال این ترقه بازی جوانان را به نفع خودش مصادره کنند.

---------------------------------------------------------------------

علی جهانی، وبلاگ آیینه، سیزدهم مارس 2021

باز هم فراخوان مضحک و تکراری دیگر از جانب فرقه رجوی

سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه تروریستی در حالی که در منجلاب فروپاشی تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی اش دست و پا می زند و با انواع و اقسام مشکلات تشکیلاتی از جمله ریزش روز افزون نیرویی مواجه می باشد و همچنین در حالی که نه تنها از هیچ پایگاه اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه ایران بطور خاص جوانان برخوردار نیست و فاقد هرگونه جایگاهی حتی در بین مخالفین جمهوری اسلامی می باشد بلکه بخاطر خیانت ها و جنایاتش علیه مردم ایران و همچنین بخاطر همسویی کامل با اهداف ضد ایرانی آمریکا و متحدانش در منطقه نظیر شیوخ مرتجع عربستان سعودی و اسرائیل به شدت مورد تنفر و انزجار آحاد مردم ایران قرار دارد. با این حال سران سازمان و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه از آنجایی که علاقه زیادی به صدور فراخوان دارد لذا  سعی می کند با صدور انواع و اقسام فراخوان های مضحک و تکراری چنین وانمود کند که هنوز در  بین اقشار مختلف جامعه ایران دارای پایگاه اجتماعی هست. یکی از این فراخوان های مضحک و تکراری که همه ساله از طرف سازمان صادر می شود فراخوان برای چهارشنبه سوری هست. سازمان علی رغم اینکه می داند دارای پایگاه اجتماعی نیست ولی همه ساله این فراخوان چهارشنبه سوری را صادر می کند تا بعد از ترقه بازی جوانان بخاطر جشن چهارشنبه سوری آخر سال این ترقه بازی جوانان را به نفع خودش مصادره کنند و در تشکیلات به نیروهای مساله دار بگوید که ببینید ما هنوز در بین اقشار مختلف جامعه ایران دارای پایگاه اجتماعی وسیع هستیم و مردم و بطور خاص جوانان به فراخوان سازمان برای چهارشنبه سوری پاسخ مثبت داده اند.

حالا از این دروغپردازی های این فرقه تروریستی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه بگذریم. سوال اساسی از شخص مریم عضدانلو رئیس جمهور مادام العمر این فرقه اینست که شما از طرفی برای مردم ایران و بطور خاص مبتلایان به ویروس کرونا و فوتی هایش اشک تمساح می ریزید و از مسئولین ایران را به خاطر عدم مدیریت درست ایراد می گیرید و از طرف دیگر فراخوان برای چهارشنبه سوری صادر می کنید و مردم را به تجمع دعوت می کنید این در حالی است که وضعیت در بیشتر استان های ایران از جمله استان خوزستان قرمز هست و مسئولین ایران به مردم هشدار دادند که برای عید نوروز مسافرت نکنند. این تناقض آشکار را چطوری جواب می دهید و چه جوابی برای این تناقض آشکار خودتون و این فراخوان مضحک و تکراری تان دارید؟ البته طبق معمول شما و آن شوهر مفقود الاثر تان هیچگاه نه تنها پاسخگو اعمال اشتباه و تناقضات تشکیلاتی نیروهای معترض سازمان نبوده اید بلکه مخالفان و منتقدان سازمان را تهدید به قتل کرده و نیروهای معترض در داخل تشکیلات را هم زندانی و شکنجه و در مواردی اعدام کرده اید. بله خانم رئیس جمهور مادام العمر شما و آن شوهر مفقود الاثر تان هیچگاه پاسخگو نبوده و نیستید و اگر رجوی مفقود الاثر پاسخگو بود سر بزنگاه ها به مخفیگاه نمی رفت و فراری نمی شد. و همچنین شما اگر دلتان برای مردم وجوانان ایران می سوزد چرا از تحریم های اقتصادی و سیاست خارجی ضد ایرانی آمریکا و متحدانش در منطقه نظیر شیوخ مرتجع عربستان سعودی و اسرائیل علیه منافع ملی مردم ایران حمایت می کنید؟ شما بجای این فراخوان های مضحک و تکراری بهتر است فکری به حال سازمان در حال فروپاشی تان کرده و بفکر درمان مبتلایان به کرونا در تشکیلات پوسیده تان باشید.

لینک به منبع